PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie w Mediach z Elementami Dziennikarstwa Praktycznego

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE 
POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia (licencjackie) 
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata (6 semestrów) 

 

SPECJALNOŚĆ: 
Zarządzanie w Mediach z Elementami Dziennikarstwa Praktycznego

 

Charakterystyka specjalności
Specjalność wyposaża studenta w wiedzę z zakresu nie tylko teorii, ale przede wszystkim praktyki zarządzania różnymi typami organizacji i praktycznego dziennikarstwa. Zdobycie takiej wiedzy pozwoli na zrozumienie ważnych procesów gospodarczych, zagadnień ekonomicznych i społecznych. Co więcej specjalność przyczynia się do zdobywania, przetwarzania i praktycznego wykorzystywania informacji.

Perspektywy zawodowe 
Studenci wybierający tę specjalność zdobędą zdobędą szeroką wiedzę z zakresu praktycznego dziennikarstwa, funkcjonowania mediów a także organizacji pracy w prasie, radiu i telewizji. Kształcenie będzie przebiegało w formie wykładów oraz ćwiczeń. Doskonale przygotowane sale, w tym specjalistyczny kompleks dziennikarsko - multimedialny, pozwolą na efektywne przełożenie teorii na praktykę co pozwoli zrozumieć tajniki zawodu dziennikarza.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Zarządzanie 

 • Ekonomia (mikro)
 • Matematyka
 • Historia gospodarcza świata i Polski
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Etyka w biznesie
 • Podstawy finansów
 • Podstawy zarządzania
 • Statystyka (opisowa)
 • Technologie informacyjne
 • Marketing
 • Podstawy rachunkowości
 • Nauki o organizacji
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Badania marketingowe
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zachowania organizacyjne
 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie jakością
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Zarządzanie projektami
 • Język obcy (j.angielski lub j.niemiecki)
 • II język obcy - fakultet (j.angielski lub j.niemiecki)
 • Wychowanie fizyczne
 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe (fakultet)
 • Praktyka zawodowa

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Zarządzanie w Mediach z Elementami Dziennikarstwa Praktycznego

 • Warsztaty prasowe (rodzaje i gatunki tekstów prasowych i publicystycznych, redagowanie tekstów, skład i łamanie gazety)
 • Warsztaty radiowe (emisja głosu, realizacja dźwięku, itp.)
 • Warsztaty telewizyjne (realizacja obrazu, praca z kamerą, montaż obrazu, reportaż)
 • Wizyty studyjne w mediach ogólnopolskich
 • Wstęp do prawa autorskiego, prasowego i etyki dziennikarskiej
 • Źródła informacji w pracy dziennikarza
 • Zarządzanie wizerunkiem w mediach
 • Zarządzanie marketingiem w mediach
 • Zarządzanie promocją w mediach
 • ZZL w mediach
 • Negocjacje
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Język obcy specjalizacyjny (j.angielski lub j.niemiecki)
 • II język obcy specjalizacyjny - fakultet (j.angielski lub j.niemiecki)
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+