Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie łańcuchami i sieciami dostaw

Drukuj

Dzisiaj i w przyszłości przedsiębiorca, który nie będzie współpracował z innymi nie ma szans na rynku. Konkurowanie nabiera nowego wymiaru – przedsiębiorcy łączą się, zawierają alianse i współpracują, tak by zwiększyć szansę na rynku. Sprawna i efektywna realizacja procesów logistycznych jest podstawą silnych więzi w łańcuchach i sieciach dostaw.

Jeśli chcesz tworzyć lub uczestniczyć w dużych sieciach dostaw, zapewniać dobrą współpracę i partnerstwo między różnymi podmiotami, planować, organizować i koordynować złożone procesy logistyczne to koniecznie studiuj zarządzanie łańcuchami i sieciami dostaw.

 

Wybrane, obok podstawowych i kierunkowych przedmioty specjalnościowe to:

  • Zaawansowane systemy informatyczne w logistyce
  • Usługi logistyczne
  • Planowanie popytu i zarządzanie zapasami
  • Projektowanie, modelowanie i reinżynieria łańcuchów dostaw
  • Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w działalności logistycznej
  • Marketing logistyczny

 

Perspektywy zawodowe

Specjalność pozwala na pozyskanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarządzania systemami logistycznymi przedsiębiorstw, które są częścią łańcuchów i sieci dostaw. Absolwent może ubiegać się o stanowiska dedykowane kadrze menedżerskiej średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych stanowiących ogniwa w złożonych łańcuchach dostaw. 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+