PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie łańcuchami i sieciami dostaw

Drukuj

Dzisiaj i w przyszłości przedsiębiorca, który nie będzie współpracował z innymi nie ma szans na rynku. Konkurowanie nabiera nowego wymiaru – przedsiębiorcy łączą się, zawierają alianse i współpracują, tak by zwiększyć szansę na rynku. Sprawna i efektywna realizacja procesów logistycznych jest podstawą silnych więzi w łańcuchach i sieciach dostaw.

Jeśli chcesz tworzyć lub uczestniczyć w dużych sieciach dostaw, zapewniać dobrą współpracę i partnerstwo między różnymi podmiotami, planować, organizować i koordynować złożone procesy logistyczne to koniecznie studiuj zarządzanie łańcuchami i sieciami dostaw.

 

Wybrane, obok podstawowych i kierunkowych przedmioty specjalnościowe to:

  • Zaawansowane systemy informatyczne w logistyce
  • Usługi logistyczne
  • Planowanie popytu i zarządzanie zapasami
  • Projektowanie, modelowanie i reinżynieria łańcuchów dostaw
  • Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w działalności logistycznej
  • Marketing logistyczny

 

Perspektywy zawodowe

Specjalność pozwala na pozyskanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarządzania systemami logistycznymi przedsiębiorstw, które są częścią łańcuchów i sieci dostaw. Absolwent może ubiegać się o stanowiska dedykowane kadrze menedżerskiej średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych stanowiących ogniwa w złożonych łańcuchach dostaw. 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+