Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie i wycena nieruchomości

Drukuj

Ta specjalność łączy w sobie istotne i perspektywiczne spojrzenia na rynek nieruchomości, dając interdyscyplinarną wiedzę, Byś mógł skutecznie i kompleksowo obsługiwać swoich przyszłych klientów. Nasi absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w podmiotach zarządzających nieruchomościami, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz w firmach zajmujących się zarządzaniem i wyceną nieruchomości i wydziałach administracji związanych z nieruchomościami.

Decydując się związać swoją przyszłość zawodową z branżą nieruchomości, przyda Ci się wiedza dotycząca między innymi: uwarunkowań ekonomicznych i prawnych – w tym prawa spadkowego, aspektów technicznych gospodarowania nieruchomościami oraz ich wycena a także praktyczne elementy obsługi klienta – np. doradztwo i negocjacje z inwestorami. Program specjalnościZarządzanie i wycena nieruchomości daje Ci możliwość zapoznania się z procedurami związanymi z rzeczoznawstwem majątkowym, nauki skutecznej prezentacji nieruchomości i zrozumienia złożonych mechanizmy rynku nieruchomości – to studia, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w ciekawej i dynamicznie rozwijającej się branży.

 

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Zarządzanie i wycena nieruchomości (studia II stopnia)

 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego, rzeczowego i zamówienia publiczne
 • Podstawy prawa rodzinnego, rzeczowego, spadkowego i prawa zobowiązań
 • Analiza rynku i źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa, prawo spółdzielcze i ochrona danych osobowych
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości i efektywność inwestycji
 • Elementy finansów, bankowości i rachunkowości
 • Budownictwo i kosztorysowanie
 • Eksploatacja nieruchomości i proces inwestycyjny w budownictwie
 • Rzeczoznawca i jego status prawny na rynku nieruchomości
 • Problematyka wyceny nieruchomości i jej dokumentacja
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Dodatkowe przedmioty specjalnościowe (do wyboru)
 • Język obcy specjalnościowy  (angielski lub niemiecki)
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Kończąc studia na specjalności Zarządzanie i wycena nieruchomości możesz być osobą, która będzie odpowiedzialna na przykład za pozyskiwanie nieruchomości i realizację inwestycji deweloperskich, wyszukiwanie, a także opracowywanie i publikowanie atrakcyjnych ofert sprzedaży gruntów i budynków, doradztwo w kwestii wyboru nieruchomości a następnie kredytu i ubezpieczenia, pozyskiwanie i zarządzanie terenami, negocjowanie cen zakupu i sprzedaży.

Lista przykładowych stanowisk: http://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/nieruchomosci

Możesz też skupić się na drodze związanej bezpośrednio z zarządzaniem budynkami – z tego rodzaju usług bardzo często korzystają wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Zadaniem zarządcy jest m.in. nadzorowanie stanu technicznego podległych mu budynków itd.  

 

Dodatkowe informacje:

Program studiów realizowany przez GWSH na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie i wycena nieruchomości spełnia wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie w zakresie wyceny nieruchomości określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 24 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Zgodność powyższych wymogów z programem realizowanym przez Uczelnię potwierdził Departament Gospodarki i Nieruchomości Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+