PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Zarządzanie gospodarką turystyczną

Drukuj

Zarządzanie gospodarką turystyczną to nasza nowa propozycja, która umożliwi Państwu zdobycie kompetencji wynikających z potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów zajmujących się zarządzaniem elementami gospodarki turystycznej. Jeśli zdecydujesz się na te studia, zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu: najnowszych trendów w zarządzaniu przedsiębiorstwami turystycznymi, zasobami ludzkimi, finansów, badań rynku, socjologii czasu wolnego a także innowacyjnego podejścia do produktu turystycznego i jego sprzedaży z wykorzystaniem technologii informacyjnych. 

W ramach przedmiotów realizowanych na tej specjalności student zapozna się z takimi zagadnieniami jak: prawne aspekty funkcjonowania gospodarki turystycznej, analiza rynków turystycznych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, planowaniem i realizacją działań polityki turystycznej oraz zasadami CSR ze szczególnym ich uwzględnieniem w turystyce.

 

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

 • Międzynarodowe prawo w turystyce
 • Międzynarodowa współpraca w turystyce
 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
 • Marketing międzynarodowy w turystyce
 • Geoinformacja w turystyce międzynarodowej
 • Zarządzanie kryzysowe w turystyce
 • Zarządzanie destynacją turystyczną

 

Perspektywy zawodowe

Celem specjalności Zarządzanie gospodarką turystyczną jest wykształcenie specjalistów zajmujących się zarządzaniem w obszarze całej gospodarki turystycznej, potrafiących wykorzystać swoją wiedzę i kompetencje do realizacji projektów turystycznych na szczeblach nie tylko lokalnych, krajowych i regionalnych, ale również międzynarodowych. Tak więc studenci kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności zorientowane na kompetencje menedżera biznesu turystycznego zarówno w sferze zarządzania infrastrukturą turystyczną jak i organizacją i zarządzaniem.

Absolwenci po tej specjalności znajdą pracę jako: 

 • Menedżer na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach i stowarzyszeniach związanych z przemysłem turystycznym;
 • Ekspert, czy też doradca w firmach turystycznych w Polsce lub za granicą;
 • Przedsiębiorca prowadzący własną działalność w branży turystycznej, np. biuro podróży, hotel, lokal gastronomiczny;
 • Specjalista w zakresie promocji miast i regionów oraz w jednostkach zajmujących się informacją i obsługą turystyczną.

Jak widać sfera zatrudnienia to nie tylko instytucje administracji rządowej i samorządowej związane z gospodarką turystyczną, ale również przedsiębiorstwa prywatne organizujące i prowadzące usługi w zakresie szeroko rozumianych usług turystycznych.

Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+