PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Drukuj

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa to specjalność adresowana do przyszłych kierowników, dyrektorów i doradców w spółkach kapitałowych, przygotowując ich do podejmowania decyzji finansowych w oparciu o nowoczesne metody zarządzania niezbędne do skutecznego kierowania podmiotami gospodarczymi w zmieniających się warunkach otoczenia. 

Proponowany zakres tematyczny specjalności uwzględnia aktualne zagadnienia finansów przedsiębiorstw z wykorzystaniem nowoczesnych metod i instrumentów rynku kapitałowego i systemu bankowego. Pozwoli to na wybór w praktyce źródeł i metod finansowania, skuteczne i efektywne inwestowanie kapitału, zarzadzanie ryzykiem finansowym, co gwarantuje uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku i wzrost wartości firmy. Ważna jest również wiedza dotycząca metod i szans łączenia się przedsiębiorstw i tworzenia złożonych struktur organizacyjnych dominujących na rozwiniętych rynkach finansowych.

Studia pozwolą nabyć umiejętności nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, doboru właściwych strategii finansowych popartych szeroką wiedzą w obszarze finansowania, inwestowania, zabezpieczenia płynności finansowej, z uwzględnieniem innowacji finansowych i właściwych metod zarzadzania ryzykiem finansowym, nie tylko w aspekcie ograniczenia ryzyka, ale i świadomego podejmowania ryzykownych przedsięwzięć oraz skutecznego zarządzania finansami w sytuacjach ryzykownych. Wyróżnić należy również możliwość nabycia umiejętności zarzadzania finansami osobistymi.

Specjalność pozwoli na nabycie kompetencji zapewniających prawidłowe zarzadzanie finansami przedsiębiorstw i doboru takich modeli biznesu, które wykorzystają szanse jakie stwarzają współczesne rynki finansowe z możliwością ograniczenia zagrożeń z tym związanych.

 

Przedmioty specjalnościowe - realizowane w ramach specjalności Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:

  • Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym i innowacje finansowe
  • Zarządzanie płynnością w systemie bankowym
  • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w przedsiębiorstwie
  • Finansowe powiązania w grupie kapitałowej
  • Metody pozyskiwania i wykorzystania kapitału przez przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie finansami osobistymi
  • Język obcy specjalnościowy
  • Proseminarium 
  • Seminarium magisterskie 

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa będą mogli znaleźć pracę w podmiotach gospodarczych i instytucjach finansowych.

Dzięki nabytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom społecznym absolwenci tej specjalności znajdą pracę na stanowiskach kierowniczych oraz jako doradcy menadżerów, zarządzający kapitałem w przedsiębiorstwie, doradców inwestycyjnych, specjalistów ds. analizy finansowej, kreujących strategię finansową przedsiębiorstwa i modeli biznesu.

Specjalność Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa to także doskonały wybór dla osób, które interesują się nowoczesnymi metodami zarzadzania finansami przedsiębiorstw i funkcjonowaniem współczesnych rynków finansowych.

Dzięki nabytej w trakcie studiów wiedzy i umiejętnościom, absolwenci tej specjalności będą umieli zastosować w praktyce instrumenty i narzędzia rynku finansowego w procesach pozyskiwania i wykorzystania kapitału z uwzględnieniem zarzadzania ryzykiem finansowym.

Jest to wiedza i umiejętność niezbędna dla każdego menadżera, który chce z sukcesem zarządzać podmiotami gospodarczymi i instytucjami finansowymi w zmieniających się warunkach otoczenia.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+