PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Baza dydaktyczna

Koło Naukowe „Modny Umysł”

Drukuj

Zadziwiające, że tak wielu ludzi wstydzi się swojego ciała, a tak niewielu umysłu.
Andrzej Saramonowicz

 

Informacje ogólne na temat studenckiego Koła Naukowego „Modny Umysł”

Głównym celem działania Koła jest doskonalenie różnych sposobów myślenia oraz promowanie metod skutecznego uczenia się, i zachęta do nieustanego rozwijania różnorakich kompetencji.

Podczas spotkań studenci będą rozwijali różne sposoby myślenia poprzez gry, zabawy i dyskusje. Tematyka spotkań będzie obejmowała między innymi: 

  • rozwijanie umiejętności skutecznego myślenia i rozumowania (w tym na przykład myślenia krytycznego, kreatywnego, holistycznego, systemowego, wizualnego, zwinnego, produktywnego, pozytywnego),
  • założenia kognitywistyki,
  • umiejętność obserwowania, słuchania, zadawania pytań (istotne w kontekście pozyskiwania i gromadzenia danych i informacji),
  • wykorzystanie różnych sposobów myślenia w procesie rozwiązywania problemów, 
  • teorię decyzji, 
  • sztukę retoryki,
  • zasady i instrumenty skutecznego uczenia się,
  • zarządzanie uważnością.

 

Motto Klubu:

Świat, który stworzyliśmy, jest wynikiem naszego myślenia. Nie można go zmienić bez zmiany naszego myślenia.
Albert Einstein

 

Motto opiekuna:

Nie możesz nauczyć człowieka niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie. 
Galileusz

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+