PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

logo unwto

AG - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

Turystyka zdrowotna i agroturystyka

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: TURYSTYKA I REKREACJA 
POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia (magisterskie) 
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 lata (4 semestry) 

 

SPECJALNOŚĆ: 
Turystyka Zdrowotna i Agroturystyka

 

Charakterystyka specjalności
Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów zajmujących się organizacją i obsługą turystyki i rekreacji w zakresie promocji zdrowia i przyrody. Uwzględnia ona najnowsze tendencje rozwoju turystyki i rekreacji na świecie w celu ich przeniesienia - jako najlepszych wzorów - do krajowego przemysłu turystycznego. Studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania centrami rehabilitacji i odnowy biologicznej, rozwoju gospodarstw agroturystycznych, standardami obsługi klienta. W ramach specjalności zostaną poruszone treści z zakresu programowania turystyki wiejskiej i zdrowotnej w regionie, technik i technologii związanych z organizowaniem nowych rodzajów usług w agroturystyce i terapii zdrowotnej, ukierunkowanych na poprawę zdrowia z użytkowaniem zwierząt (hipoterapia, dogoterapia). W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w kraju i zagranicą.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci AG otrzymujący tytuł magistra w specjalności Turystyka zdrowotna i agroturystyka są przygotowani praktycznie i merytorycznie do pracy w sektorze usług turystycznych, związanych z poprawą zdrowia oraz wykorzystaniem przyrody i agroturystyki. Treści kształcenia zawarte w ramach specjalności pozwolą na efektywne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie agroturystyki i turystyki zdrowotnej. Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwent specjalności Turystyka zdrowotna i agroturystyka może podjąć zatrudnienie, są: menedżer obiektu agroturystycznegospecjalista ds. organizacji i obsługi ruchu turystyki zdrowotnej, specjalista ds. promocji agroturystyki, pracownik informacji turystycznej, specjalista ds. kontroli jakości i monitorowania przedsięwzięć w turystyce uzdrowiskowej i agroturystyce.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Turystyka i Rekreacja

 • Regiony turystyczne świata
 • Polityka turystyczna
 • Rynki turystyczne
 • Historia kultury
 • Socjologia czasu wolnego
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
 • Planowanie turystyczne
 • Badania rynku turystycznego
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • Jakość i innowacje w turystyce
 • Zarządzanie projektami turystycznymi (procedury pozyskiwania funduszy UE)
 • Zarządzanie produktem turystycznym
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
 • Język obcy specjalizacyjny (angielski lub niemiecki) - fakultet

Przedmioty specjalnościowe - obowiazujące w ramach specjalności Turystyka Zdrowotna i Agroturystyka

 • Zachowanie konsumentów na rynku usług turystycznych
 • Środowisko turystyki wiejskiej
 • Użytkowanie zwierząt w agroturystyce i terapii zdrowotnej
 • Programowanie turystyki wiejskiej i zdrowotnej w regionie
 • Zarządzanie ośrodkami i centrami turystycznymi
 • Zarządzanie finansowe w turystyce
 • Nowe produkty turystyczne
 • Etykieta menedżera
 • Negocjacje
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

logo unwto

AG - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+