Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów Turystyka i Rekreacja, wysoko oceniony w Ogólnopolskim „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020”, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

szczegóły

Według Rankingu Szkół Wyższych 2020, opublikowanego w magazynie „Wiadomości Turystyczne” GWSH zajęła najlepsze w województwie śląskim oraz trzecie miejsce w Polsce wśród uczelni o profilu akademickim kształcących na kierunkach turystycznych. szczegóły

GWSH - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

Turystyka zdrowotna i agroturystyka

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: TURYSTYKA I REKREACJA 
POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia (licencjackie) 
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata (6 semestrów) 

 

SPECJALNOŚĆ: 
Turystyka zdrowotna i agroturystyka

 

Charakterystyka specjalności
Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów z zakresu organizacji i obsługi turystyki zdrowotnej i agroturystyki. Studenci wybierający tę specjalność poznają najnowsze osiągnięcia - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne - z tej dziedziny. Program studiów zawiera treści z zakresu najnowszych technik i technologii stosowanych w organizacji usług agroturystycznych i  prozdrowotnych (odnowy biologicznej oraz rehabilitacji), a także działań im towarzyszących. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych takich jak: studium przypadku, zajęcia warsztatowe, czy też opracowywanie konkretnych projektów. W trakcie studiów studenci mają możliwość odbywania praktyki w kraju lub zagranicą.

 Perspektywy zawodowe 
Absolwenci GWSH, studiów I stopnia, specjalności Turystyka zdrowotna i agroturystyka są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w sektorze usług związanych z turystyką prozdrowotną oraz turystyką na obszarach wiejskich, w tym m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w regionalnych i lokalnych organizacjach i instytucjach turystycznych, jak również w przedsiębiorstwach prywatnych. Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci tej specjalności mogą podjąć zatrudnienie, są: specjalista ds. organizacji i obsługi ruchu turystycznego, pracownik biura podróży, specjalista ds. promocji turystyki wiejskiej, pracownik informacji turystycznej, specjalista ds. kontroli jakości i monitorowania przedsięwzięć w turystyce. Absolwenci GWSH specjalności Turystyka zdrowotna i agroturystyka, mogą również w ramach własnej działalności gospodarczej, otwierać prywatną działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianej turystyki prozdrowotnej i agroturystyki.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Turystyka i Rekreacja 

 • Podstawy turystyki
 • Podstawy rekreacji
 • Przepisy prawne w turystyce i rekreacji
 • Geografia turystyczna  i krajoznawstwo
 • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
 • Organizacja usług turystycznych
 • Hotelarstwo
 • Pilotaż wycieczek
 • Programowanie imprez turystycznych
 • Systemy turystyczne
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Historia architektury i sztuki
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Fizjologia człowieka
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Ekonomia
 • Psychologia 
 • Podstawy marketingu
 • Technologie informacyjne (z elementami informatyki w turystyce i hotelarstwie)
 • Podstawy finansów
 • Wprowadzenie do przedsiębiorczości / Podstawy działalności gospodarczej
 • Podstawy rachunkowości
 • Organizacja i zarządzanie
 • Przedmiot humanistyczny do wyboru
 • Język obcy (angielski lub niemiecki)
 • Praktyka zawodowa

Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne - obowiazujące w ramach specjalności Turystyka zdrowotna i agroturystyka

 • Rynek usług turystyki zdrowotnej i wiejskiej
 • Przyrodnicze podstawy turystyki zdrowotnej i agroturystyki
 • Żywienie i dietetyka
 • Wymogi jakościowe w usługach
 • Organizacja usług w turystyce zdrowotnej i agroturystyce
 • Ośrodki i centra odnowy biologicznej i rehabilitacji
 • Obsługa klienta w turystyce i hotelarstwie
 • Produkty turystyki prozdrowotnej i agroturystyki
 • Finansowanie międzynarodowych projektów turystycznych
 • Etykieta w turystyce i hotelarstwie
 • Wykłady monograficzne - do wyboru
 • Wprowadzenie na rynek pracy
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe
 • Język angielski specjalizacyjny
 • Zajęcia praktyczne - ćwiczenia terenowe, wycieczki merytoryczne, objazdy turystyczne, targi turystyczne, obozownictwo lub wycieczkowanie - 10 dni /fakultet/
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów Turystyka i Rekreacja, wysoko oceniony w Ogólnopolskim „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020”, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

szczegóły

Według Rankingu Szkół Wyższych 2020, opublikowanego w magazynie „Wiadomości Turystyczne” GWSH zajęła najlepsze w województwie śląskim oraz trzecie miejsce w Polsce wśród uczelni o profilu akademickim kształcących na kierunkach turystycznych. szczegóły

GWSH - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+