PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: TURYSTYKA I REKREACJA 
POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia (magisterskie) 
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 lata (4 semestry) 

 

SPECJALNOŚĆ: 
Turystyka Uzdrowiskowa i Odnowa Biologiczna 
(specjalność adresowana głównie do absolwentów kierunku 
KOSMETOLOGIA oraz FIZJOTERAPIA)

 

Charakterystyka specjalności
Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów zajmujących się zarządzaniem turystyką i rekreacją w zakresie promocji zdrowia i odnowy biologicznej. Uwzględnia ona  najnowsze  tendencje międzynarodowego przemysłu turystycznego, w celu ich przeniesienia - jako najlepszych wzorów - do kierowania ośrodkami turystycznymi oraz centrami odnowy biologicznej w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania centrami rehabilitacji i odnowy biologicznej, rozwoju gospodarstw agroturystycznych, standardami obsługi klienta oraz żywienia. W ramach specjalności zostaną poruszone treści z zakresu turystyki w uzdrowiskach i parkach narodowych, technik i technologii związanych z organizowaniem nowych rodzajów usług  ukierunkowanych na poprawę zdrowia z wykorzystaniem przyrody i agroturystyki. Nauka będzie odbywała się m.in. podczas zajęć praktycznych w obiektach turystycznych specjalizujących się w usługach typu wellness, spa, fitness. W trakcie studiów studenci odbywają nieobowiązkowe praktyki w kraju i zagranicą.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci AG otrzymujący tytuł magistra w specjalności Turystyka Uzdrowiskowa i Odnowa Biologiczna są przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy w sektorze usług turystycznych, związanych z poprawą zdrowia. Treści kształcenia zawarte w ramach tej specjalności pozwolą im na efektywne prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie odnowy biologicznej i turystyki uzdrowiskowej. Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci AG specjalności Turystyka Uzdrowiskowa i Odnowa Biologiczna mogą podjąć zatrudnienie, są: menedżer obiektu uzdrowiskowegomenedżer obiektu odnowy biologicznej, specjalista ds. organizacji i obsługi ruchu turystyki uzdrowiskowej, specjalista ds. promocji obiektów typu wellness, spa, fitness, specjalista ds. kontroli jakości i monitorowania przedsięwzięć w turystyce uzdrowiskowej i odnowie biologicznej.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Turystyka i Rekreacja 

 • Regiony turystyczne świata
 • Polityka turystyczna
 • Rynki turystyczne
 • Historia kultury
 • Socjologia czasu wolnego
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
 • Planowanie turystyczne
 • Badania rynku turystycznego
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • Jakość i innowacje w turystyce
 • Zarządzanie projektami turystycznymi (procedury pozyskiwania funduszy UE)
 • Zarządzanie produktem turystycznym
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
 • Język obcy specjalizacyjny (angielski lub niemiecki) - fakultet 

Przedmioty specjalnościowe - obowiazujące w ramach specjalności Turystyka Uzdrowiskowa i Odnowa Biologiczna

 • Polityka turystyczna i zdrowotna
 • Marketing turystyki zdrowotnej i rekreacji
 • Rynek turystyczny i uzdrowiska
 • Zachowania konsumentów rynku turystyki zdrowotnej
 • Produkty turystyki zdrowotnej (odnowa biologiczna, uzdrowiska)
 • Centra odnowy biologicznej na świecie i w Polsce
 • Promocja turystyki zdrowotnej
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+