PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Turystyka biznesowa

Drukuj

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów zajmujących się profesjonalnie organizacją i obsługą turystyki biznesowej. Jeśli zdecydujesz się na tę specjalność, poznasz najnowsze trendy sektora spotkań. W programie zawarto treści między innymi z zakresu takich zagadnień jak rynek turystyki biznesowej, jego specyfika, organizacja i zarządzanie różnego rodzaju eventami (kongres, konferencja targi i wystawy), znaczenie obiektów spotkań w turystyce biznesowej, czy też znaczenie turystyki biznesowej w rozwoju regionu..

Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych takich jak studium przypadku, warsztaty, realizacja projektów czy też wizyty studyjne w miejscach realizacji usług na rynku turystyki biznesowej. Tym, co z pewnością będzie dla Ciebie ważne, jest możliwość odbywania praktyki w kraju i za granicą, w tym realizacja staży naukowych i dydaktycznych w ramach programu Erasmus+.

 

Przedmioty specjalnościowe – obowiązujące w ramach specjalności Turystyka Biznesowa:

 • Globalizacja w turystyce biznesowej
 • Rynek turystyki biznesowej i jego specyfika
 • Hotele jako podmioty rynku turystyki biznesowej
 • Rola obiektów spotkań w rozwoju turystyki biznesowej
 • Organizacja i obsługa konferencji i kongresów
 • Współczesne targi i wystawy
 • Etykieta w turystyce biznesowej
 • Instytucje branżowe w przemyśle spotkań
 • Nabywcy i ich zachowania na rynku turystyki biznesowej
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Kończąc studia na specjalności Turystyka biznesowa absolwent będzie merytorycznie i praktycznie przygotowany do pracy w przemyśle spotkań, konferencji i wydarzeń biznesowych, w tym szczególnie w organizacji konferencji i kongresów w hotelach, centrach kongresowych i innych obiektach spotkań (stadiony, centra wystawiennicze, nowoczesne obiekty biurowe itp.). Ponadto absolwent nabędzie wiedzę niezbędną do koordynowania i organizowania spotkań i konferencji w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit oraz administracji publicznej.

Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci tej specjalności znajdują pracę są: specjalista ds. organizacji i obsługi konferencji i kongresów, professional meeting planner, PCO (Professional Congress Organiser), pracownik convention bureau, specjalista ds. organizacji szkoleń, pracownik agencji eventowej. Może również prowadzić własną działalność na rzecz różnych zleceniodawców na rynku turystyki biznesowej.

Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Akademię Górnośląską posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+