PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Sztuczna inteligencja w biznesie

Drukuj

Jesteśmy świadkami rewolucji w zakresie generowania i przetwarzania danych i informacji. Dostępne narzędzia, takie jak np. ChatGPT czy Midjourney, mogą stanowić zagrożenie dla uczestników rynku pracy, ale mogą też być narzędziem ułatwiającym pracę menedżerom. Umiejętność korzystania ze sztucznej inteligencji (AI) jest dziś istotną kompetencją menedżerską.    

Odpowiadając na wyzwania świata proponujemy specjalność „Sztuczna inteligencja w biznesie”, która rozwija tematykę nie tylko z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów czy psychologii, ale też i umiejętność korzystania z AI w biznesie.

Sztuczna inteligencja to jedna najbardziej innowacyjnych propozycji kształcenia, która pojawiła się nie tylko na aktualnym rynku akademickim ale także przede wszystkim w sferze praktyki biznesowej. Odpowiadając na wyzwania cyfrowej gospodarki oraz firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu proponujemy specjalność „Sztuczna inteligencja w biznesie”, która rozwija tematykę z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów oraz psychologii o zagadnienia sztucznej inteligencji w biznesie.

Wybierając tę specjalność dajemy sobie szansę na bycie menedżerem „na czasie”, który potrafi nie tylko skutecznie zarządzać, ale i tworzyć treści biznesowe czy analizować i gromadzić dane i informacje z wykorzystaniem narzędzia AI. Nasze studia mają na celu ukształtowanie poszukiwanych u menedżerów na rynku pracy, a w szczególności w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, kompetencji takich jak:  

 • umiejętności biznesowe
 • wiedza z zakresu nowych technologii i ich wpływu na społeczeństwo  
 • wiedza z zakresu ilościowych i jakościowych metod badawczych  
 • umiejętność myślenia nieszablonowego  
 • umiejętność rozwiązywania problemów   
 • umiejętność korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w praktyce biznesowej. 

 

Perspektywy zawodowe:

Wśród zawodów z przyszłością te związane ze sztuczną inteligencja wymieniane są obecnie najczęściej a liczba miejsc pracy związanych ze sztuczną inteligencją stale rośnie. 

Nie ulega wątpliwości, że sztuczna inteligencja zmieni naszą pracę i będzie kreatorem nowych zawodów, jednocześnie stając się istotnym wparciem dla wielu  istniejących grup zawodowych. 

 

Wśród przedmiotów specjalnościowych proponowanych w ramach specjalności znajdziesz:

 1. Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 2. Wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji w zarządzaniu
 3. Kreatywność w biznesie
 4. Psychologia sztucznej inteligencji
 5. Logika matematyczna
 6. Kompleksowe rozwiązywanie problemów
 7. Wprowadzenie do negocjacji
 8. Język obcy specjalnościowy angielski, niemiecki, rosyjski
 9. Proseminarium
 10. Seminarium dyplomowe
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+