Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy z firmą TRAINING PARTNERS

DLACZEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI?

Człowiek jest najcenniejszym elementem zasobów organizacji i źródłem rynkowej przewagi. Kapitał ludzki, czyli wiedza i kwalifikacje pracowników, stanowią najważniejszą wartość dla każdej firmy, wobec czego menedżer ds. personalnych to jedna z najważniejszych osób w przedsiębiorstwie. Pełniący tę odpowiedzialną funkcję muszą spodziewać się codziennie nowych wyzwań – nasz program studiów przygotuje absolwentów do stawiania im czoła.

 

DLA KOGO?

Studia adresujemy przede wszystkim do:

 • specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi,
 • kadry kierowniczej,
 • menedżerów działów personalnych,
 • osób przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie,
 • osób chcących poprawić swoje kompetencje zarządcze w zakresie zasobów ludzkich.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Studia oferują wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania działem personalnym w firmie i wdrażania projektów związanych z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny Human Resources. Jednocześnie w ramach studiów prowadzonych jest szereg treningów interpersonalnych niezbędnych do pracy z ludźmi. Zarządzanie zasobami ludzkimi daje studentom wiedzę dotyczącą zagadnień organizacyjnych związanych z efektywnością organizacji, przewidywaniem i tworzeniem zasobów dla jej przyszłych potrzeb oraz zmianami struktury i kultury organizacyjnej.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

 • umiejętność oceny potencjału pracowników i kreowania liderów,
 • skuteczne zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów,
 • pozyskiwanie i  motywowanie pracowników,
 • przewidywanie przyszłych potrzeb organizacji.

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Absolwenci poza dyplomem GWSH otrzymują również Certyfikat ukończenia treningów i szkoleń Training Partners – firmy z 15-letnim stażem na rynku, prowadzącej treningi, szkolenia projekty badawcze oraz doradcze i wdrożeniowe.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Zajęcia w ramach studiów prowadzą wyłącznie praktycy z dużym doświadczeniem – trenerzy Training Partners. 

Jan Mądry

Prezes zarządu i współwłaściciel Training Partners. Doświadczenie zdobywał od stanowiska mistrza, kierownika działu, dyrektora personalnego do prezesa dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Jednocześnie budował wiedzę i umiejętności, jako nauczyciel akademicki i trener. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką szkoleń, między innymi zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, zarządzania zespołem produkcyjnym, budowania relacji, kreowania autorytetu lidera zespołu i pozafinansowego motywowania pracowników. Specjalizuje się w dużych projektach szkoleniowych dla firm produkcyjnych.

Współtwórca Polskiej Mapy Motywacji – ogólnopolskiego badania motywacji pozafinansowej, współautor programu Badania Opinii Pracowników, współtwórca programu studiów z zakresu ZZL. Autor kilkunastu artykułów dotyczących zarządzania, publikowanych m.in. w Personelu, Pulsie Biznesu, Harvard Biznes Review oraz książek.

Wiesław Grzesik

Członek Zarządu i dyrektor ds. rozwoju firmy Training Partners. Zarządzał dużymi grupami handlowców, pracując dla firm z branży energetycznej, IT oraz turystycznej i hotelarskiej, spółdzielczej i samorządowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oddziałami międzynarodowych koncernów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu budowania postaw otwartych na kreatywność i innowacyjność. Doradza w zakresie stosowania metod analizy i oceny problemów organizacji i zarządzania oraz w zakresie stosowania technik kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, a także  w obszarze planowania i realizacji cyklów rozwojowych dla wszystkich grup pracowników.

Autor i współautor artykułów na temat kreatywności, zespołami handlowymi oraz motywowania, publikowanych w magazynach Personel i Zarządzanie, Forbes, Manager Magazyn, Wiedza i Praktyka, Puls Biznesu oraz współtwórca książek z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 Jerzy Paśnik 

Wiceprezes i współwłaściciel Training Partners. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i kierowaniu dużymi zespołami handlowców – pracował jako menedżer sprzedaży w Polskich Książkach Telefonicznych oraz w Gazecie Wyborczej. Prowadził wiele pilotażowych projektów sprzedażowych, m.in. reorganizacja struktury sprzedaży czy wdrożenie systemu obsługi klientów strategicznych.

Specjalizuje się w szkoleniach warsztatowych dla menedżerów – stawia na umiejętności kierownicze, zarządzanie zespołem, motywowanie, psychologię zarządzania, rozwój pracowników, przywództwo, coaching i twórcze rozwiązywanie problemów. Prowadzi również warsztaty dla trenerów. Jest kierownikiem merytorycznym Szkoły Trenerów Training Partners. Doradza w zakresie zarządzania zespołem sprzedaży, organizacji procesu sprzedaży oraz komunikacji w firmie. Autor książek i współautor multimedialnego wydawnictwa "Sztuka kierowania zespołem handlowym" oraz kilkunastu artykułów na temat zarządzania sprzedażą i zespołami handlowymi, opublikowanych m.in. w miesięcznikach "Personel" i "Marketing w Praktyce".

Andrzej Niemczyk

Pracował w firmach farmaceutycznych Gedeon Richter oraz Ewopharma AG między innymi jako kierownik oraz dyrektor regionalny. Przez wiele lat kierował i szkolił przedstawicieli medycznych, specjalizował się w budowaniu i kierowaniu zespołami w warunkach silnej konkurencji rynkowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z zarządzaniem zespołem, rozwojem umiejętności kierowniczych, rozwiązywaniem konfliktów, organizacją sprzedaży, komunikacją i psychologią zarządzania. Zajmuje się aktywnie coachingiem oraz szkoli nowych specjalistów w tej dziedzinie. Jest konsultantem w zakresie budowania oraz restrukturyzacji zespołów handlowych. Autor i współautor wielu książek oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w magazynach "Personel i Zarządzanie", "Marketing w Praktyce", "Brief", "Wiedza i Praktyka", "Manager Magazine", "Businessman Magazine", "Gazeta Prawna", "Cudowne Lata", "Polska The Times".

Adam Pasternak

Ekspert z zakresu strategicznych gier symulacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu strategicznym oraz nadzorze właścicielskim. Prowadził procesy fuzji i przejęć spółek kapitałowych, kierował restrukturyzacją jednej z większych grup kapitałowych w Polsce. Zarządzał wieloma projektami z zakresu konstruowania długoterminowych planów strategicznych, a także zasiadał w kilku Radach Nadzorczych spółek kapitałowych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z tematyką planowania strategicznego, podejmowania decyzji menedżerskich, rozwiązywaniu problemów menedżerskich, kreatywności, zarządzania projektem, zarządzania zespołem. Jest autorem procedur i szefem projektów doradczych w zakresie planowania strategicznego. Autor książki "Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie". Współautor książki "Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi".

Anna Niemczyk

 Współpracuje z Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie, gdzie prowadzi grupy rozwoju osobistego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Trenerem warsztatu umiejętności interpersonalnych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii komunikacji, budowania relacji, asertywności, motywowania, rozwiązywania konfliktów, a także rozmów okresowych oraz wdrażania systemu ocen pracowniczych Jest specjalistą w zakresie wykorzystania analizy transakcyjnej w zarządzaniu i sprzedaży. Współautorka książek: "Książka dla skutecznych szefów", "Motywowanie pod lupą". Autorka publikacji w magazynach „Personel i Zarządzanie” oraz „Marketing w Praktyce”.

 


 

CZAS TRWANIA

2 semestry (160 godzin)

Studia będą odbywać się w systemie 60% on-line oraz 40% w sali GWSH.

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 • piątki: 16.00 - 19.10 
 • soboty: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3200 zł 2880 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 360 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3200 zł 2720 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 340 zł

Powyższa cena obowiązuje w przypadku rejestracji online dokonanej do 30 września.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+