Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wydział Zamiejscowy GWSH

Favoriten Volkshochschule
Arthaberplatz 18, Wien

kontakt - więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wiedniu

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy z firmą TRAINING PARTNERS

 

DLACZEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W WIEDNIU?

Opracowywanie systemu wynagrodzeń, środków motywowania czy metod rekrutacji pracowników to tylko kilka z przedmiotów, które poznasz studiując na tym kierunku. Pracownik działu HR to jeden z najbardziej pożądanych na rynku pracy, na którym prężnie rozwija się sektor zarządzania. To oni doradzają wyższemu kierownictwu, wspierają dyrektorów czy stają sie samodzielnymi liderami biznesowymi. Dzięki tym studiom poznasz metody współpracy z klientami biznesowymi. 

 

DLA KOGO JEST ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI?

Kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest adresowany do :

 • specjalistów działu HR,
 • kadry zarządczej,
 • wyższego kierownictwa,
 • menadżerów,
 • headhunterów.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów jest:

 • przekazanie aktualnych technik współpracy pomiędzy pracownikami, a kierownictwem,
 • poznanie sposobu prowadzenia negocjacji biznesowych i motywowania,
 • metod przeciw działania zakłóceniom i konfliktom,
 • sposobów tworzenia badań pracowniczych.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

 • motywowania pracowników,
 • rekrutowania specjalistów,
 • tworzenia ścieżek kariery,
 • reorganizacji przedsiębiorstwa.

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

Absolwenci poza dyplomem GWSH otrzymują również Certyfikat ukończenia treningów i szkoleń Training Partners – firmy z 15-letnim stażem na rynku, prowadzącej treningi, szkolenia projekty badawcze oraz doradcze i wdrożeniowe.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Zajęcia w ramach studiów prowadzą wyłącznie praktycy - trenerzy Training Partners. Absolwenci, niezależnie od dyplomu GWSH, otrzymują również Certyfikat ukończenia treningów i szkoleń Training Partners.

Jan Mądry

Prezes zarządu i współwłaściciel Training Partners. Doświadczenie zdobywał od stanowiska mistrza, kierownika działu, dyrektora personalnego do prezesa dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Jednocześnie budował wiedzę i umiejętności, jako nauczyciel akademicki i trener. Od ponad 20 lat zajmuje się problematyką szkoleń, między innymi zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, zarządzania zespołem produkcyjnym, budowania relacji, kreowania autorytetu lidera zespołu i pozafinansowego motywowania pracowników. Specjalizuje się w dużych projektach szkoleniowych dla firm produkcyjnych.

Współtwórca Polskiej Mapy Motywacji – ogólnopolskiego badania motywacji pozafinnasowej, współautor programu Badania Opinii Pracowników, współtwórca programu studiów z zakresu ZZL. Autor kilkunastu artykułów dotyczących zarządzania, publikowanych m.in. w Personelu, Pulsie Biznesu, Harvard Biznes Review oraz książek.


 

Wiesław Grzesik

Członek Zarządu i dyrektor ds. rozwoju firmy Training Partners. Zarządzał dużymi grupami handlowców, pracując dla firm z branży energetycznej, IT oraz turystycznej i hotelarskiej, spółdzielczej i samorządowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oddziałami międzynarodowych koncernów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu budowania postaw otwartych na kreatywność i innowacyjność. Doradza w zakresie stosowania metod analizy i oceny problemów organizacji i zarządzania oraz w zakresie stosowania technik kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, a także  w obszarze planowania i realizacji cyklów rozwojowych dla wszystkich grup pracowników.

Autor i współautor artykułów na temat kreatywności, zespołami handlowymi oraz motywowania, publikowanych w magazynach Personel i Zarządzanie, Forbes, Manager Magazyn, Wiedza i Praktyka, Puls Biznesu oraz współtwórca książek z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.


 

Jerzy Paśnik

Wiceprezes i współwłaściciel Training Partners. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i kierowaniu dużymi zespołami handlowców – pracował jako menedżer sprzedaży w Polskich Książkach Telefonicznych oraz w Gazecie Wyborczej. Prowadził wiele pilotażowych projektów sprzedażowych, m.in. reorganizacja struktury sprzedaży czy wdrożenie systemu obsługi klientów strategicznych.

Specjalizuje się w szkoleniach warsztatowych dla menedżerów – stawia na umiejętności kierownicze, zarządzanie zespołem, motywowanie, psychologię zarządzania, rozwój pracowników, przywództwo, coaching i twórcze rozwiązywanie problemów. Prowadzi również warsztaty dla trenerów. Jest kierownikiem merytorycznym Szkoły Trenerów Training Partners. Doradza w zakresie zarządzania zespołem sprzedaży, organizacji procesu sprzedaży oraz komunikacji w firmie. Autor książek i współautor multimedialnego wydawnictwa "Sztuka kierowania zespołem handlowym" oraz kilkunastu artykułów na temat zarządzania sprzedażą i zespołami handlowymi, opublikowanych m.in. w miesięcznikach "Personel" i "Marketing w Praktyce".


 

Andrzej Niemczyk

Pracował w firmach farmaceutycznych Gedeon Richter oraz Ewopharma AG między innymi jako kierownik oraz dyrektor regionalny. Przez wiele lat kierował i szkolił przedstawicieli medycznych, specjalizował się w budowaniu i kierowaniu zespołami w warunkach silnej konkurencji rynkowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z zarządzaniem zespołem, rozwojem umiejętności kierowniczych, rozwiązywaniem konfliktów, organizacją sprzedaży, komunikacją i psychologią zarządzania. Zajmuje się aktywnie coachingiem oraz szkoli nowych specjalistów w tej dziedzinie. Jest konsultantem w zakresie budowania oraz restrukturyzacji zespołów handlowych. Autor i współautor wielu książek oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w magazynach "Personel i Zarządzanie", "Marketing w Praktyce", "Brief", "Wiedza i Praktyka", "Manager Magazine", "Businessman Magazine", "Gazeta Prawna", "Cudowne Lata", "Polska The Times".


 

Adam Pasternak

Ekspert z zakresu strategicznych gier symulacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu strategicznym oraz nadzorze właścicielskim. Prowadził procesy fuzji i przejęć spółek kapitałowych, kierował restrukturyzacją jednej z większych grup kapitałowych w Polsce. Zarządzał wieloma projektami z zakresu konstruowania długoterminowych planów strategicznych, a także zasiadał w kilku Radach Nadzorczych spółek kapitałowych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z tematyką planowania strategicznego, podejmowania decyzji menedżerskich, rozwiązywaniu problemów menedżerskich, kreatywności, zarządzania projektem, zarządzania zespołem. Jest autorem procedur i szefem projektów doradczych w zakresie planowania strategicznego. Autor książki "Firma jak kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie". Współautor książki "Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi".


 

Anna Niemczyk

Współpracuje z Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie, gdzie prowadzi grupy rozwoju osobistego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Trenerem warsztatu umiejętności interpersonalnych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii komunikacji, budowania relacji, asertywności, motywowania, rozwiązywania konfliktów, a także rozmów okresowych oraz wdrażania systemu ocen pracowniczych Jest specjalistą w zakresie wykorzystania analizy transakcyjnej w zarządzaniu i sprzedaży. Współautorka książek: "Książka dla skutecznych szefów", "Motywowanie pod lupą". Autorka publikacji w magazynach „Personel i Zarządzanie” oraz „Marketing w Praktyce”.


 

Katarzyna Kościelny

Pracowała w departamencie prawa pracy w kancelarii adwokackiej, gdzie zajmowała się obsługą prawną dużych podmiotów gospodarczych oraz uczestniczyła w audytach prawnych i kadrowych. Specjalizuje się w prawie pracy oraz powiązaniu twardego i miękkiego HR-u. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi. Jest ponadto konsultantką w zakresie organizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach.

Prowadzi szkolenia z prawa pracy oraz szkolenia dla kadry kierowniczej dotyczące budowania zespołów oraz wykorzystania wiedzy z zakresu prawa pracy w zarządzaniu zespołem. Organizuje efektywne procesy prowadzenia dokumentacji kadrowej, uczestniczy w tworzeniu i wdrażaniu narzędzi kadrowych, między innymi procesów wdrażania nowych pracowników, regulaminów pracy czy wynagradzania oraz ZFŚS. opracowuje regulaminy organizacyjne. Uczestniczy w projektach Assestment i Development Center oraz oceny 360°. Prowadzi projekty badawcze w obszarze satysfakcji pracowników oraz klientów.


 

CZAS TRWANIA

2 semestry (160 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 15.00
 • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Czesne: 1900 euro za całe studia

 Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona. 

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem. Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony. W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

Wydział Zamiejscowy GWSH

Favoriten Volkshochschule
Arthaberplatz 18, Wien

kontakt - więcej

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+