PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Poziom Master

Drukuj

DLACZEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – POZIOM MASTER?

Jedną najszybciej rozwijających się dziedzin rozwoju osobistego jest umiejętność współpracy, automotywacji, rozwiazywania konfliktów, skutecznej komunikacji ….Wszystkie te umiejętności wpływają na profesjonalne kierowanie zespołami ludzkimi. Rola HR znacząco rośnie , zmienia się obraz HR z działu usługowego w organizacji na partnera, kreatora rozwoju i doświadczonego partnera w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów. Nowa odpowiedzialna rola wymaga nowych kompetencji. Proponowany program jest odpowiedzią na nowe postawione przed HR zadania.
 
DLA KOGO?

Studia adresujemy do:

 • Absolwentów ZZL,
 • Głównych specjalistów i doświadczonych specjalistów ds. rozwoju, lub/i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • kadry kierowniczej wszystkich szczebli,
 • menedżerów działów personalnych,
 • osób chcących poprawić swoje kompetencje zarządcze w zakresie zasobów ludzkich.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Studia oferują nabycie wysokich kompetencji niezbędną do profesjonalnego zarzadzania działem personalnym w firmie i wdrażania projektów związanych z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny Human Resources.  Szybkiego wdrażania nowych skutecznych koncepcji rozwojowych, szybkiej odpowiedzi na zmiany w otoczeniu firmy i w samej firmie. Umiejętnego reagowania na nieustanne zmiany. W ramach studiów prowadzonych jest szereg treningów interpersonalnych niezbędnych do pracy z ludźmi.
 
JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

 • Poznam i opanuję zastosowaniu nowych technik komunikacji interpersonalnej i skutecznej komunikacji w organizacji
 • Poznam i opanuję aktualne i skuteczne techniki zarzadzania w organizacji i ich zastosowania w rozwoju organizacji
 • Poznam i opanuję zarzadzanie kompetencjami ich wykorzystanie w motywowaniu i ocenianiu pracowników
 • Poznam i opanuje wykorzystanie twardych wartości w zarzadzaniu organizacją
 • Poznam i opanuję  sposoby rozwoju indywidualnego pracowników

CO NAS WYRÓŻNIA?

Zajęcia prowadzą menedżerowie z min. 15 letnim stażem w zarzadzaniu zespołami i kierowaniu dużymi działami HR w organizacjach z kapitałem polskim i międzynarodowy. Training Partners zaprosił do prowadzenia zajeć zarówno trenerów TP jak i specjalistów o bardzo wysokiej marce i wieloletnim doświadczeniu, spoza TP.
Absolwenci poza dyplomem GWSH otrzymują również Certyfikat ukończenia treningów i szkoleń Training Partners – firmy z 15-letnim stażem na rynku, prowadzącej treningi, szkolenia projekty badawcze oraz doradcze i wdrożeniowe.

PROGRAM STUDIÓW

PRZEDMIOT ILOŚĆ GODZIN
Komunikacja w organizacji 20
Budowanie wizerunku pracodawcy - budowanie zaangażowania 8
Analiza transakcyjna w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. 8
Metody i narzędzia pracy zdalnej w codziennej praktyce HR 4
Zarządzanie organizacją i jej rozwój 76
Planowanoie strategii HR dla organizacji 8
Zarządzanie projektami w HR 8
Przywódca jako lider zmian organizacyjnych. Zarządzanie zmianą. Opór wobec zmian. 8
Dysfunkcje w pracy zespołów w organizacji – Patrick Lencioni 8
Konflikt w zespole i pomiędzy zespołami - przewidywanie, zapobieganie, rozwiązywanie. 12
Negocjacje, mediacje, kregi naprawcze itp. Zaawansowane negocjacje Pracownicze. 12
Rozwój asertywności w organizacji. Kultura asertywności 8
Współpraca zespołów wielokulturowych i wielopokoleniowych 12
Kompetencje 28
Zarządzanie kompetencjami. 8
Kompetencje przyszłości 4
Assessment i Development Center. 8
Ocena podwładnych, feedback, ocena roczna - metody i narzędzia. 8
Zarzadzanie oparte na twardych wartościach. 32
Prezentacje przez zewnętrzne firmy narzędzi do badań HR – np. Advisio. Inside, Thomas itp.. 8
Badania w HR. Tworzenie testów, kwestionariuszy, ankiet. Elementy metodologii i statystyki badań społecznych. 8
Zarządzanie jakością Systemy Iso, 5 S, w pracy HR Lean Thinking (szczupłe zarządzanie, filozofia Kaizen,) 8
Zarzadzanie oparte na liczbach, analiza współczynników, faktów. 8
Rozwój pracowników 36
Badanie potrzeb szkoleniowych i ocena efektywności szkoleń. 8
Planowanie rozwoju pracownika, zespołu, organizacji. Zarządzanie procesem rozwoju 8
Coaching i Mentoring   Etyka w coachingu 8
Prowadzenie sesji coachingowych – warsztaty. 8
Work - life balance 4
Egzamin certyfikacyjny 8

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (192 godziny)

Studia będą odbywać się w systemie 60% on-line oraz 40% w sali GWSH.

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 • piątki: 16.00 - 19.10 
 • soboty: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 4000 zł: (-10%) 3600 zł płatne w ośmiu ratach po 450 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH: 4000 zł: (-15%) 3400 zł płatne w ośmiu ratach po 425 zł

 

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 30 września 2022 roku oraz złożyć dokumenty na studia do 7 października 2022 roku.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2022

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

Janusz Centawer - e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci AG/GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+