Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Poziom Master

Drukuj

DLACZEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – POZIOM MASTER?

Jedną najszybciej rozwijających się dziedzin rozwoju osobistego jest umiejętność współpracy, automotywacji, rozwiazywania konfliktów, skutecznej komunikacji ….Wszystkie te umiejętności wpływają na profesjonalne kierowanie zespołami ludzkimi. Rola HR znacząco rośnie , zmienia się obraz HR z działu usługowego w organizacji na partnera, kreatora rozwoju i doświadczonego partnera w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów. Nowa odpowiedzialna rola wymaga nowych kompetencji. Proponowany program jest odpowiedzią na nowe postawione przed HR zadania.
 
DLA KOGO?

Studia adresujemy do:

 • Absolwentów ZZL,
 • Głównych specjalistów i doświadczonych specjalistów ds. rozwoju, lub/i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • kadry kierowniczej wszystkich szczebli,
 • menedżerów działów personalnych,
 • osób chcących poprawić swoje kompetencje zarządcze w zakresie zasobów ludzkich.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Studia oferują nabycie wysokich kompetencji niezbędną do profesjonalnego zarzadzania działem personalnym w firmie i wdrażania projektów związanych z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny Human Resources.  Szybkiego wdrażania nowych skutecznych koncepcji rozwojowych, szybkiej odpowiedzi na zmiany w otoczeniu firmy i w samej firmie. Umiejętnego reagowania na nieustanne zmiany. W ramach studiów prowadzonych jest szereg treningów interpersonalnych niezbędnych do pracy z ludźmi.
 
JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

 • Poznam i opanuję zastosowaniu nowych technik komunikacji interpersonalnej i skutecznej komunikacji w organizacji
 • Poznam i opanuję aktualne i skuteczne techniki zarzadzania w organizacji i ich zastosowania w rozwoju organizacji
 • Poznam i opanuję zarzadzanie kompetencjami ich wykorzystanie w motywowaniu i ocenianiu pracowników
 • Poznam i opanuje wykorzystanie twardych wartości w zarzadzaniu organizacją
 • Poznam i opanuję  sposoby rozwoju indywidualnego pracowników

CO NAS WYRÓŻNIA?

Zajęcia prowadzą menedżerowie z min. 15 letnim stażem w zarzadzaniu zespołami i kierowaniu dużymi działami HR w organizacjach z kapitałem polskim i międzynarodowy. Training Partners zaprosił do prowadzenia zajeć zarówno trenerów TP jak i specjalistów o bardzo wysokiej marce i wieloletnim doświadczeniu, spoza TP.
Absolwenci poza dyplomem GWSH otrzymują również Certyfikat ukończenia treningów i szkoleń Training Partners – firmy z 15-letnim stażem na rynku, prowadzącej treningi, szkolenia projekty badawcze oraz doradcze i wdrożeniowe.

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (192 godziny)

Studia będą odbywać się w systemie 60% on-line oraz 40% w sali GWSH.

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 • piątki: 16.00 - 19.10 
 • soboty: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3800 zł 3420 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 427,50 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3800 zł 3230 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 403,75 zł

Powyższa cena obowiązuje w przypadku rejestracji online dokonanej do 30 września.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+