Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie jednostkami służby zdrowia

Drukuj

DLACZEGO ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI SŁUŻBY ZDROWIA?

Służba zdrowia jest specyficznym sektorem gospodarki, łącząca w sobie biznes z pracą na rzecz społeczeństwa. Perspektywy rozwoju ochrony zdrowia w Polsce i sukcesywne przemiany, które w niej zachodzą, obligują nas to tego, żeby podjąć się wykształcenia wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej, przygotowanej dokładnie pod potrzeby tej istotnej branży. Zarządzanie jednostkami służby zdrowia to kierunek wyprzedzający oczekiwania rynku – daje managerom wszechstronną wiedzę, potrzebną polskim placówkom medycznym wobec wyzwań prorynkowych przemian. 

DLA KOGO?

To studia dla osób związanych ze służbą zdrowia lub widzących się w roli managerów placówek medycznych, a przede wszystkim dla:

 • personelu medycznego,
 • pracowników administracji placówek medycznych, chcących rozwinąć swoją karierę zawodową,
 • obecnych managerów służby zdrowia i jej kadry kierowniczej,
 • absolwentów co najmniej I roku kierunków ekonomicznych, chcących wyspecjalizować się w branży medycznej,
 • osób, dla których nowoczesne i skuteczne na rynku kierowanie podmiotami ochrony zdrowia (przychodniami, gabinetami lekarskimi, szpitalami itd.) jest istotną wartością.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Nasi studenci poznają złożone zagadnienia z wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i etyki, epidemiologii, kontraktowania świadczeń, promocji zdrowia oraz zarządzania personelem. Klamrą spinającą wszystkie obszary kształcenia będzie specjalistycznych kontekst uwzględniający specyfikę sektora ochrony zdrowia, zdrowia publicznego, ale także polityki społecznej. Absolwenci tego kierunku będą dobrze przygotowani z zakresów:

 • finansów placówek medycznych,
 • organizacji i zarządzania zasobami (w tym zasobami ludzkimi),
 • zarządzania jakością,
 • promocji zdrowia,
 • uwarunkowań prawnych w jednostkach ochrony zdrowia.

Dzięki temu bez trudu odnajdą się na stanowiskach kierowniczych wszystkich szczebli, ale także na stanowiskach specjalistów, które stanowią doskonałą podstawę do sprawdzenia nabytej wiedzy w praktyce. Umiejętności syntetycznej analizy i oceny zjawisk gospodarczych będą niezwykle pomocne w rozwiązywaniu problemów zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi z uwzględnieniem specyfiki jednostek ochrony zdrowia.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Sprawdzona kadra z doświadczeniem w branży – zajęcia prowadzą dla Państwa pracownicy naukowi śląskich uczelni wyższych oraz praktycy, wykwalifikowani specjaliści i skuteczni managerowie jednostek służby zdrowia.

Wojciech Głód

Niezależny trener i konsultant biznesowy. Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Doradca ekonomiczny w jednostkach ochrony zdrowia. Prowadzi szkolenia menedżerskie z zakresu budowania zespołu, twórczego myślenia, podejmowania decyzji, planowania i ustalania celów, organizowania pracy, motywowania zespołu, prowadzenia zebrań i zarządzania czasem. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania w sektorze publicznym oraz narzędzi menedżerskich, w tym w szczególności z zakresu controllingu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów menedżerskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania, Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Koordynator i uczestnik projektów badawczych i doradczych w zakresie przedsiębiorczości oraz kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

Grzegorz Głód

Niezależny trener i doradca biznesowy. Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prodziekan Wydziału Ekonomii ds. Studiów Niestacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doradca ekonomiczny w jednostkach ochrony zdrowia. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu konkurencyjności przedsiębiorstw, zarządzania zmianą, zarządzania w sektorze publicznym oraz narzędzi menedżerskich, w tym w szczególności z zakresu controllingu. Doradca w projektach z zakresu controllingu, rachunku kosztów, programów naprawczych i biznesplanów (wraz z przygotowaniem organizacji do wdrożenia narzędzi informatycznego z tego obszaru). Akredytowany wykonawca projektów unijnych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów z zakresu zarządzania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Koordynator i uczestnik projektów badawczych z zakresu konkurencyjności przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności oraz zarządzania zmianą w ochronie zdrowia.

Rafał Blicharz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia prawa angielskiego i Unii Europejskiej (Uniwersytet Cambridge) oraz studium języka angielskiego w The American Academy of English (Legal English). Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, członek zarządu Fundacji Facultas Iuridica, były członek Rady Nadzorczej Radia Katowice. Konsultant kilku kancelarii adwokackich i radcowskich, mediator, prodziekan WPiA UŚ, niestały ekspert Narodowego Centrum Nauki, Pomysłodawca i organizator lub współorganizator wielu inicjatyw w zakresie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz organizacji naukowych i społecznych. Członek komitetów redakcyjnych lub naukowych czasopism prawniczych. W ramach publicznego prawa gospodarczego specjalizuje się w prawie działalności gospodarczej, prawie przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji, w prawie konkurencji, prawie mediów oraz w prawie rynku kapitałowego.

 

 


 

CZAS TRWANIA

2 semestry (192 godziny)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 15.00 
 • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 4000 zł 3800 zł (-5%): płatne w ośmiu ratach po 475zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł 3600 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 450 zł

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 20 października 2019 r. oraz złożyć dokumenty do  26 października 2019 r.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: 26/27 października 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+