PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zarządzanie firmą rodzinną

Drukuj

DLACZEGO ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ?

W ciągu ostatnich lat zarządzanie przedsiębiorstwem staje się coraz większym wyzwaniem w dynamicznie zmieniającym się środowisku, spowodowanym rosnącym wykorzystaniem technologii i globalizacją. Ze względu na nierozerwalny związek między rodziną a biznesem, zarządzanie firmą rodzinną może być dodatkowym wyzwaniem, ponieważ decyzje biznesowe często przeplatają się z dynamiką rodziny, jak w przypadku planowania sukcesji. Firmy rodzinne są najbardziej wszechobecną formą organizacji biznesu w każdej gospodarce światowej. Doświadczenia z USA czy Europy Zachodniej pokazują, że tylko 30% firm przetrwa do drugiego pokolenia, a 10% do trzeciego. Dlatego program studiów podyplomowych Zarządzanie firmą rodzinną koncentruje się na tym ważnym i wymagającym sektorze oraz umożliwia poznanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania tego typu podmiotami.

DLA KOGO?

Studia adresujemy przede wszystkim do:

 • Właścicieli firm rodzinnych
 • Członków rodzin biznesowych
 • Specjalistów oraz praktyków pracujących w firmach rodzinnych lub z nimi
 • Sukcesorów/potencjalnych sukcesorów firm rodzinnych
 • Absolwentów szkół wyższych, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania firmą rodzinną

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?
Studia oferują wiedzę pozwalającą na zwiększenie świadomości i zrozumienie w jaki sposób firmy rodzinne mogą podejść do wyzwań związanych z ich specyficzną strukturą. Studia mają na celu wspieranie firm rodzinnych i ułatwienie sukcesji oraz zabezpieczenie przyszłości firmy poprzez dzielenie się wiedzą i narzędziami, którymi można to zrobić w skuteczny sposób.

PROGRAM STUDIÓW

Zajęcia są prowadzone przede wszystkim przez wykładowców-praktyków, a formuła zajęć jest realizowana w oparciu o praktyczne warsztaty (przykłady, symulacje, ćwiczenia) podnoszące kompetencje słuchaczy, które będzie można niemalże natychmiast wykorzystać w codziennej pracy zawodowej.

BIZNES RODZINNY, WPROWADZENIE I CHARAKTERYSTYKA – 32 h

 • unikatowe cechy firm rodzinnych
 • różnice między firmami rodzinnymi i nierodzinnymi
 • mocne i słabe strony firm rodzinnych
 • znaczenie ekonomiczne i społeczne firm rodzinnych

STRATEGIA FIRMY RODZINNEJ – 32 h

 • istota strategii rozwoju firmy rodzinnej
 • proces zarządzania strategicznego w firmie rodzinnej
 • strategia właścicielska

ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ – 32 h

 • nadzór w firmie rodzinnej
 • podsystem zarządzania rodziną
 • mechanizmy nadzoru korporacyjnego

WŁASNOŚĆ FIRMY RODZINNEJ – 40 h

 • znaczenie sukcesji w firmie rodzinnej
 • planowanie sukcesji
 • zarządzanie procesem sukcesji
 • prawne aspekty sukcesji
 • zarządzanie finansami w firmie rodzinnej

EMOCJE W FIRMIE RODZINNEJ – 24 h

 • relacje pomiędzy rodziną a firmą
 • konflikty w firmach rodzinnych
 • inteligencja emocjonalna a zdolności przywódcze

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA? 

dr Barbara Rychta - opiekun merytoryczny studiów

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół przedsiębiorczości rodzinnej oraz zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, w tym w szczególności na mentoringu. Autorka pracy doktorskiej pt. „Transfer wiedzy a proces sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym”.  
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w instytucjach finansowych, takich jak ING Bank Śląski S.A. i Alior Bank S.A. oraz prowadząc własną działalność gospodarczą w branży finansowej.
Absolwentka studiów doktoranckich Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach oraz studiów podyplomowych w zakresie Employer Brandingu na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Prywatnie pasjonatka górskich wędrówek, zarówno tych bliższych, jak i dalszych.

dr Lucyna Kaleta-Słyk

Doktor nauk prawnych oraz magister ekonomii i finansów. Właścicielka Biura Prawnego w Warszawie, współzałożycielka firmy CKK Consilium S.C. zajmującej się sukcesją majątkową przedsiębiorstw, reprezentantka międzynarodowej firmy OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. oferującej pełną gamę zabezpieczeń finansowych. Specjalistka prawa gospodarczego i handlowego, szeroko rozumianego prawa przedsiębiorców, prawa spadkowego, prawa bankowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez wiele lat w instytucjach finansowych, gdzie brała czynny udział w realizacji kluczowych projektów. Zajmowała się optymalizacją procesów biznesowych, tworzeniem i opiniowaniem aktów prawnych, oceną ryzyka operacyjnego oraz analizą zgodności (ang. compliance). Nadzorowała uruchomienie dwóch placówek bankowych, w tym oddziału zagranicznego. Od lat wspiera prawnie firmy i osoby fizyczne na rynku prawno-finansowym. Kompleksowo doradza w procesach związanych z sukcesją majątkową oraz procesach sądowych związanych z umowami kredytów „walutowych”.  Przeprowadza audyty prawne osób fizycznych i firm. Absolwentka WSB w Poznaniu i PWSBiA w Warszawie na wydziale ekonomii i finansów. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz UWM w Olsztynie w zakresie prawa. Nastawiona jest na efektywną współpracę, dociekliwość i skrupulatność. Wnikliwie ocenia fakty i jasno formułuje wnioski.

MBA mgr Barbara Cyganik

Właścicielka firmy BC Finanse,  ekspert w zakresie doradztwa finansowego, planowania finansów osobistych oraz pozyskiwania źródeł finansowania dla planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Współzałożycielka firmy CKK Consilium Sp. z o.o. zajmującej się sukcesją majątkową przedsiębiorstw, a także Dyrektor Okręgu dla OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o., działającej w ramach OVB Holding AG, oferującej pełną gamę zabezpieczeń finansowych. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach oraz Członek Rady Programowej Fundacji Class Ladies. Współautorka cyklu spotkań „Finanse dla niefinansistów”. Jest praktykiem, a swoim bogatym doświadczeniem zawodowym chętnie dzieli się ze współpracownikami i młodymi Adeptami świata finansów. Kilkanaście lat pracy w dużych instytucjach finansowych m.in. PKO BP SA oraz Bank Ochrony Środowiska SA na stanowiskach managerskich i zdobyte doświadczenie pozwala wspierać firmy i osoby fizyczne na rynku finansowym.
Absolwentka Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Franklin University, Wydziału Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych w zakresie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Śląskim i Działalności Banków Komercyjnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest autorką pracy nt.: „Wpływu emocji na relacje i zachowania w Zespole oraz roli menedżera w procesie zmian”.
Prywatnie – kocha rodzinę, uwielbia podróże, pływanie i nurkowanie, ale równie chętnie jeździ na nartach i rowerze. Uwielbia literaturę z zakresu inteligencji emocjonalnej. Działa w myśl słów Henry Forda: „Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu,w którym nie ma rzeczy niemożliwych”.

mgr Kinga Kuberek

Przez ponad 20 lat związana z  międzynarodowymi korporacjami z sektora budownictwa i przemysłu na stanowiskach wyższej kadry managerskiej.  Swoje doświadczenie zawodowe  zdobywała w Polsce i poza jej granicami, odpowiadała za strategię firm, tworzenie struktur organizacyjnych, kontakty handlowe i relacje z klientami oraz prowadzenie i nadzór projektów.
Absolwentka UŚ i Uniwersytetu SWPS  z zakresu  coachingu i mentoringu. Certyfikowany konsultant i coach kryzysowy- pierwsza pomoc psychologiczna w kryzysie. Specjalizuje się również w coachingu kariery, współpracuje z właścicielami i managerami firm.  Terapeuta w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ( TSR) którą stosuje w pracy  coachingowej.
Członek Polskiej Izby Coachingu i HR business Partner oraz członek Rady Biznesu Akademii Górnośląskiej.
Biegle włada trzema językami obcymi. Nadal czynnie współpracuje z biznesem  w zakresie rozwoju firm ( strategia, procesy, procedury) oraz w zakresie wsparcia i  rozwoju kadr.
To wszystko powoduje że jest przede wszystkim praktykiem, a swoim bogatym doświadczeniem zawodowym chętnie dzieli się podczas pracy treningowej.
Prywatnie artystka z głową zawsze pełną pomysłów. Fanka metod szybkiego zapamiętywania, zapalony ogrodnik i podróżnik.

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (160 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 14.50
 • niedziele: 8.00 - 14.50

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 4200 zł (-20%) 3360 zł płatne w ośmiu ratach po 420 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3360 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH: 4200 zł (-25%) 3150 zł płatne w ośmiu ratach po 393,75 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3150 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 31 lipca 2024 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2024

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

w sprawach rekrutacji
tel.: (32) 35 70 600, (32) 35 70 619, e-mail: rekrutacja@akademiagornoslaska.pl

w sprawach związanych z realizacją studiów
tel.: (32) 35 70 583, (32) 35 70 584, e-mail: podyplomowe@akademiagornoslaska.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, uzupełnij dane osobowe oraz wybierz kierunek na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+