PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

Drukuj

 

Miejsce zajęć:
ul. Chorzowska 22
41-902 Bytom

 

DLACZEGO WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI?

Dzieci i młodzież z autyzmem mają konstytucyjnie zagwarantowane prawo do kształcenia we wszystkich typach placówek oświatowych – zaczynając od przedszkola. Niezależnie od tego, do jakiej placówki uczęszczają, w świetle ustawy o systemie oświaty należą do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mają zatem prawo do zgodnej z ich potrzebami rozwojowymi i możliwościami psychofizycznymi edukacji, prawo do opieki psychologicznej oraz korzystania z różnych form wyrównywania szans edukacyjnych. Takim osobom niezbędna jest wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, osoby, które doskonale wiedzą, jak pracować z dziećmi i młodzieżą autystyczną – my zapewniamy Państwu odpowiednie przygotowanie do tej wymagającej pracy.

DLA KOGO?

Dla czynnych zawodowo nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz osób mających ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia z zakresu pedagogiki lub pedagogiki specjalnej.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Program studiów obejmuje treści, które umożliwią uczestnikom nabycie wiedzy dotyczącej potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży z autyzmem, współpracę z ich rodzicami oraz specjalistami zajmującymi się diagnozą, leczeniem, terapią i wspomaganiem rozwoju osób z tą niepełnosprawnością.

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy kursu poznają formy i metody terapii sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego uczniów autystycznych. Przybliżymy słuchaczom zasady opracowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz konstruowania planów pracy z grupą, co zapewni im niezbędne przygotowanie merytoryczne i praktyczne do:

  • planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem (w placówce i w warunkach domowych),
  • planowania i prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych (indywidualnych i grupowych) z dziećmi autystycznymi w wieku przedszkolnym oraz monitorowania ich osiągnięć,
  • realizacji treści i celów kształcenia na kolejnych etapach edukacji – dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów z autyzmem.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z SYSTEMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz specjaliści pracujący w wiodących placówkach w Polsce – to sprawdzona kadra, mająca duże doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy dotyczącej potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży z autyzmem, współpracę z ich rodzicami oraz specjalistami zajmującymi się diagnozą, leczeniem, terapią i wspomaganiem rozwoju osób z tą niepełnosprawnością.

W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy kursu poznają formy i metody terapii sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego uczniów autystycznych. Poznają także zasady opracowania indywidualnych programów edukacyjnych oraz konstruowania planów pracy z grupą.

 


CZAS TRWANIA

3 semestry – 500h godziny, w tym 350 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia) oraz 150 godzin praktyki .

Zajęcia odbywają się mniej więcej dwa razy w miesiącu (dwa weekendy)

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3000 zł : płatne w dwunastu ratach po 250zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3000 zł 2850 zł (-5%): płatne w dwunastu ratach po 237,50zł

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019 r.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Szczegółowych informacji udziela opiekun merytoryczny – Aleksandra Kruszyńska:

kruszynskaaleks@gmail.com tel 501 770 893

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+