PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Turkusowe organizacje

Drukuj

Kierunkek w trakcie aktualizacji, szczegóły wkrótce

Studia prowadzone we współpracy z:
Logo

 

DLACZEGO TURKUSOWE ORGANIZACJE?

W turkusowej organizacji najważniejsi są ludzie oraz ich poczucie własnej wartości, ponieważ tylko wtedy można skupić się na współdziałaniu oraz wartościach ważnych dla całej firmy. Turkusowe zarządzanie sprowadza się więc do umiejętności zarządzania emocjami. Jednak aby zarządzanie było skuteczne i efektywne – należy uświadomić sobie czym jest proces, jak powstaje i przebiega, jaki ma wpływ na postawy, zachowania czy decyzje.
Program studiów umożliwi Absolwentom zrobienie pierwszego kroku w stronę turkusu – czyli zrozumienia swojej emocjonalności oraz zdobycia umiejętności świadomej i otwartej komunikacji. Ponadto Absolwenci  przygotują się do zarządzania organizacją w myśl paradygmatu Turkusowego Zarządzania, zdobędą i udoskonalą umiejętności przywódcze i liderskie, komunikacyjne, z zarządzania emocjami czy zespołem.

 

DLA KOGO?

Studia zaadresowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką turkusu, którzy chcą zdobyć oraz udoskonalić swoje umiejętności zarządzania organizacją/przedsiębiorstwem w zgodzie z turkusowym podejściem. W szczególności zapraszamy:

 • Przedsiębiorców
 • Managerów
 • Osoby chcące przygotować się do zarządzania organizacją w sposób turkusowy
 • Osoby chcące ulepszyć swoje kompetencje przywódcze, zarządcze i komunikacyjne
 • Osoby planujące otworzyć własną działalność

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Studia gwarantują wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania Turkusową Organizacją. W ramach studiów zrealizowane zostaną liczne warsztaty, które umożliwią praktyczne przygotowanie do pełnienia roli lidera i mentora w organizacji oraz zwiększą umiejętności w zakresie kompetencji miękkich niezbędnych do skutecznej samoorganizacji i współpracy w zespole.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

 


 

CZAS TRWANIA

2 semestry (160 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu:

 •    soboty: 8.00 - 15.00 
 •    niedziele: 8.00 - 15.00

Wyjątek stanowi trening interpersonalny - zjazd 4 dniowy. Opłata za zjazd nie jest wliczona w koszt czesnego.

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 6000 zł 5400 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 675 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 6000 zł 5100 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 637,50 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca marca 2021.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Iwona Zub - e-mail: iwona.zub@gwsh.pl

Anna Włodarz - e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+