Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Turkusowe organizacje

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy z:
Logo

 

DLACZEGO TURKUSOWE ORGANIZACJE?

W turkusowej organizacji najważniejsi są ludzie oraz ich poczucie własnej wartości, ponieważ tylko wtedy można skupić się na współdziałaniu oraz wartościach ważnych dla całej firmy. Turkusowe zarządzanie sprowadza się więc do umiejętności zarządzania emocjami. Jednak aby zarządzanie było skuteczne i efektywne – należy uświadomić sobie czym jest proces, jak powstaje i przebiega, jaki ma wpływ na postawy, zachowania czy decyzje.
Program studiów umożliwi Absolwentom zrobienie pierwszego kroku w stronę turkusu – czyli zrozumienia swojej emocjonalności oraz zdobycia umiejętności świadomej i otwartej komunikacji. Ponadto Absolwenci  przygotują się do zarządzania organizacją w myśl paradygmatu Turkusowego Zarządzania, zdobędą i udoskonalą umiejętności przywódcze i liderskie, komunikacyjne, z zarządzania emocjami czy zespołem.

 

DLA KOGO?

Studia zaadresowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką turkusu, którzy chcą zdobyć oraz udoskonalić swoje umiejętności zarządzania organizacją/przedsiębiorstwem w zgodzie z turkusowym podejściem. W szczególności zapraszamy:

  • Przedsiębiorców
  • Managerów
  • Osoby chcące przygotować się do zarządzania organizacją w sposób turkusowy
  • Osoby chcące ulepszyć swoje kompetencje przywódcze, zarządcze i komunikacyjne
  • Osoby planujące otworzyć własną działalność

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Studia gwarantują wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania Turkusową Organizacją. W ramach studiów zrealizowane zostaną liczne warsztaty, które umożliwią praktyczne przygotowanie do pełnienia roli lidera i mentora w organizacji oraz zwiększą umiejętności w zakresie kompetencji miękkich niezbędnych do skutecznej samoorganizacji i współpracy w zespole.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

 


 

CZAS TRWANIA

2 semestry (160 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu:

  •    soboty: 8.00 - 15.00 
  •    niedziele: 8.00 - 15.00

Wyjątek stanowi trening interpersonalny - zjazd 4 dniowy. Opłata za zjazd nie jest wliczona w koszt czesnego.

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 6000 zł : płatne w ośmiu ratach po 750 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 6000 zł 5700 zł (-5%): płatne w ośmiu ratach po 712,50zł

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

REKRUTACJA NA STUDIA

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+