PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Terapie wschodnie

Drukuj

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe z terapii wschodnich?

Studia podyplomowe na kierunku terapie wschodnie oferują możliwość zdobycia oraz pogłębienia wiedzy, na temat kompleksowego podejścia do zdrowia i ogólnie przyjętego dobrostanu człowieka. Ich unikalność polega na integracji różnorodnych metod terapeutycznych, obejmujących aspekty fizyczne, emocjonalne, psychiczne oraz duchowe. Ukończenie tego kierunku daje możliwość zgłębienia technik, które uwzględniają całościowy obraz jednostki, a nie tylko jej objawy chorobowe. Wartość tych studiów polega na wyposażeniu absolwentów w umiejętności pracy holistycznej z klietem, czyli z uwzględnieniem wszystkich sfer jego życia. Dają unikalją perspektywę na pojęcia zdrowia i leczenia, która przekracza granice tradycyjnej medycyny. Przygotowując uczestników do pracy z ludźmi, studia te kładą duży nacisk na rozwój umiejętności interpersonalnych, empatii, zrozumienia i wsparcia, które są kluczowe w pracy teraputycznej opartej na podejściu holistycznym. Ich unikalność stanowi połączenie wiedzy z obszaru medycyny konwencjonalnej z medycyną naturalną, psychologią oraz sferą duchową. Uczestnicy studiów zdobędą umiejętności dostosowania terapii do indywidualnych potrzeb oraz preferencji klienta. Program zjazdów obejmuje interdyscyplinarny przegląd metod terapeutycznych, co pozwoli na dobranie do pacjenta tych najbardziej efektywnych. Istotną kwestią jest holistyczne podejście, które taktując czowieka jako całość uwzględnia jego potrzeby fizyczne, emocjonalne, mentalne oraz duchowe. Absolwenci zyskają możliwość zdobycia umiejętności z zakresu analizy problemów zdrowotnych z perspektywy wielu różnych tradycji terapeutycznych. Dodatkowo uświadomią, jak istotną kwestią w procesie terapeutycznym jest samoświadomość oraz rozwój osobisty terapeuty. Oferują one praktyczne narzędzia, które mogą być niemalże natychmiast stosowane w praktyce. Są unikalne pod względem podejścia do tematyki zdrowia, nie ograniczającej się jedynie do leczenia objawów, ale szukania korzeni tych problemów. Studia te charakteryzują się szczególną atrakcyjnością dla osób, które poszukują możliwości samorealizacji, umożliwiają podjęcie pracy w różnego typu środowiskach terapeutycznych, od prywatnej praktyki po ośrodki zdrowia. Ostatecznie, wybór tego kierunku studiów podyplomowych może otworzyć drzwi do fascynującej podróży poznawczej także wgłąb siebie, a także zawodowej, ukierunkowanej na dobrostan i kompleksowe leczenie człowieka.
Uczestnictwo w studiach z terapii wschodnich daje możliwość zrozumienia głębszych przyczyn problemów zdrowotnych, ich związku z życiem psychicznym oraz emocjonalnym, umożliwia integrację wiedzy z różnych dziedzin, co otwiera nowe perspektywy zawodowe.

Dla Kogo?

Studia podyplomowe z terapii wschodnich mogą być odpowiednie dla absolwentów kierunku kosmetologia, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności terapeutyczne. Osoby pracujące w opiece zdrowotnej, takie jak pielęgniarki, psycholodzy czy terapeuci zajmujący się rehabilitacją, mogą również znaleźć wartość w tych studiach. Dla osób zainteresowanych medycyną naturalną i alternatywnymi metodami leczenia, uczestnictwo w tych programach może być inspirujące. Praktycy medycyny konwencjonalnej, tacy jak lekarze i specjaliści od zdrowia publicznego, mogą również zyskać nowe spojrzenie na proces leczenia. Osoby pracujące w dziedzinie wellness i coachingu życiowym mogą znaleźć w tych studiach wartościowe narzędzia do pracy z klientami. Studia te mogą również przyciągnąć osoby poszukujące nowych ścieżek kariery, które chcą połączyć swoje zainteresowania z pracą terapeutyczną. Osoby zaangażowane w praktyki duchowe i rozwoju osobistego mogą znaleźć w tych studiach nowe narzędzia do pracy nad sobą i innymi. Dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych, uczestnictwo w tych studiach może być sposobem na poszerzenie swoich umiejętności w obszarze wsparcia psychospołecznego. Studia te mogą również przyciągać osoby zainteresowane terapią zajęciową, szukające holistycznego podejścia do pracy z osobami o różnych potrzebach. Wreszcie, dla wszystkich, którzy dążą do zrozumienia człowieka jako całości, niezależnie od ich zawodu czy zainteresowań, te studia mogą być inspirującą drogą rozwoju osobistego i zawodowego.

Po ukończeniu programu studiów podyplomowych z terapii wschodnich, studenci mogą osiągnąć kilka realistycznych celów:

1. Posiądą umiejętność prowadzenia kompleksowej oceny zdrowia pacjenta, uwzględniającą aspekty fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe
2. Nabędą praktyczne umiejętności stosowania różnorodnych technik terapeutycznych, takich jak ziołolecznictwo i dietetyka chińska, akupuntkura czy aromaterapia
3. Zdobędą wiedzę na temat integracji różnych metod terapeutycznych i umiejętność ich elastycznego stosowania w zależności od potrzeb klienta.
4. Opanują techniki komunikacji i budowania zaufania, niezbędne do skutecznego prowadzenia sesji terapeutycznych.
5. Posiądą umiejętność pracy z klientem w długoterminowych procesach terapeutycznych, wspierając go w dążeniu do całkowitego dobrostanu.
6. Zrozumieją znaczenie samoświadomości i rozwoju osobistego dla efektywnej pracy terapeutycznej oraz zdobędą narzędzia do własnego rozwoju.
7. Nabędą umiejętność analizy i interpretacji problemów zdrowotnych z perspektywy holistycznej, uwzględniającej zarówno przyczyny fizyczne, jak i psychospołeczne.
8. Zdobyją wiedzę na temat metod promocji zdrowia i profilaktyki chorób, które mogą integrować w praktyce terapeutycznej.
9. Będą gotowi do pracy w różnych środowiskach terapeutycznych, od klinik po ośrodki zajmujące się zdrowiem psychicznym i wellness.
10. Wreszcie, uzyskają kompetencje niezbędne do samodzielnego prowadzenia praktyki terapeutycznej lub współpracy z innymi specjalistami w ramach interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.

Po ukończeniu studiów podyplomowych z terapii wschodnich uczestnicy zdobędą:

1. Zaawansowaną wiedzę na temat różnorodnych metod terapeutycznych, takich jak ziołolecznictwo i dietetyka chińska, akupuntkura czy aromaterapia
2. Umiejętność integracji tych metod w kompleksowy plan terapeutyczny, dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.
3. Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i empatii, które są kluczowe w pracy terapeutycznej.
4. Umiejętność samodzielnego prowadzenia sesji terapeutycznych oraz analizy i oceny postępów klienta.
5. Certyfikat lub dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności, który może być podstawą do rozwoju kariery zawodowej w obszarze terapii holistycznych.

Ramowy program szkolenia na studiach podyplomowych „Terapie Wschodnie”:

1. Akupunktura:
-Anatomia punktów akupunkturowych
-Bezpieczeństwo i higiena praktyki akupunkturowej
-Techniki wkłuwania igieł
-Indywidualne przypadki kliniczne

2. Diagnostyka wg.Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
-Analiza języka jako narzędzia diagnostycznego
-Odczytywanie cech twarzy w kontekście tradycyjnej medycyny chińskiej
-Techniki palpacyjne pulsu i ich interpretacja
-Diagnoza wg pięciu elementów i yin-yang
-Indywidualizacja planu leczenia na podstawie diagnozy

3. Ziołolecznictwo i dietetyka chińska
-Zastosowanie ziół leczniczych w tradycji ziołolecznictwa
-Podstawy diagnostyki chińskiej i indywidualizowane podejście do dietoterapii
-Praktyczne umiejętności w przygotowywaniu ziołowych mikstur i potraw
-Integracja zasad yin-yang i pięciu elementów w planowaniu diety
-Studium przypadków i praktyka kliniczna

4. Konchowanie uszu i terapie konopne
-Bezpieczeństwo i higiena w praktyce konchowania uszu
-Techniki bezpiecznego i efektywnego konchowania uszu
-Integracja zasad holistycznego podejścia do zdrowia
-Układ endokannabionidowy człowieka
-Właściwości terapeutyczne CBD
-Zasady stosowania CBD

5. Aromaterapia
- Bezpieczeństwo stosowania olejków eterycznych
- Techniki mieszania i stosowania olejków eterycznych
-Właściwości lecznicze i terapeutyczne olejków eterycznych
-Tworzenie własnych mieszanin do indywidualnych potrzeb
- Wskazania i przeciwwskazaia w konkretnych zastosowaniach terapeutycznych
-Nauka różnych sposobów korzystania z aromaterapii(inhalacje, kompresy)

6. Kobido
-Techniki masażu, ujędrniania i relaksacji
-Zastosowanie specjalnych ruchów na punktach akupunkturowych twarzy
-Diagnoza indywidualnych potrzeb skóry
-Integracja zasad chińskiej medycyny tradycyjnej
-Tworzenie spersonalizowanych planów leczenia

7. Kinesiology Taping
-Historia i rozwój techniki Kinesiology Taping
-Omówienie różnych rodzajów aplikacji
-Techniki aplikacji taśmy
-Kierunki i napięcia podczas aplikacji taśmy
-Omówienie przypadków klinicznych

8. Refleksoterapia
-Podstawowe założenia refleksoterapii
-Zasady przeprowadzania sesji refleksoterapii
-Techniki stymulujące stosowane w refleksoterapii

9. Holistyczne terapie manualne na twarz i ciało
-Podejście terapeutyczne w holistycznych terapiach manualnych na twarzi i ciało
-Techniki manualne stosowane w terapiach holistycznych
-Holistyczne podejście do zdrowia i dobrostanu

10. Wpływ mikrobioty jelitowej na kondycję skóry
-Ogólne informacje na temat mikrobioty jelitowej
-Wpływ mikrobioty jelitowej na zdrowie i funkcjonowanie organizmu
-Omówienie sposobu w jaki mikroflora jelitowa wpływa na skórę, stan zapalny, ogólne samopoczucie
-Rola mikrobioty jelitowej w odżywianiu
-Sposoby dbania o mikrobiotę jelitową

 

CZAS TRWANIA

2 semestry 180 godzin

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 15.00
  • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 10000 zł płatne w ośmiu ratach po 1250 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH:10000 zł: (-5%) 9500 zł płatne w ośmiu ratach po 1187,50 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2024

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY

w sprawach rekrutacji
tel.: (32) 35 70 600, (32) 35 70 619, e-mail: rekrutacja@akademiagornoslaska.pl

w sprawach związanych z realizacją studiów
tel.: (32) 35 70 583, (32) 35 70 584, e-mail: podyplomowe@akademiagornoslaska.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, uzupełnij dane osobowe oraz wybierz kierunek na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+