PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Terapie Holistyczne w profilaktyce stresu i wspieraniu zdrowia

Drukuj

 

„Zdrowie wymaga stanu równowagi między wpływami środowiska,
sposobem życia oraz różnymi elementami ludzkiej natury”
Hipokrates (460–377 p.n.e.)

 

Studia prowadzowe we współpracy z:

  

Podczas studiów koncentrujemy się na dbaniu o zdrowy styl życia, budowanie dobrostanu i zapobieganie negatywnym skutkom stresu, z wykorzystaniem metod opartych o pracę z ciałem, umysłem i emocjami. W holistycznym modelu terapeutycznym człowiek jest postrzegany jako nierozerwalna całość, nie tylko fizyczna i emocjonalna.
Ważny jest w nim też wymiar duchowy, relacje i otoczenie, w którym żyje.
Studia kierowane do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o wykorzystanie holistycznych metod terapeutycznych z naukową podbudową.

DLACZEGO PROFILAKTYKA STRESU I TERAPIE HOLISTYCZNE?
Zdrowie, według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, to „całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub niedomagania”.
Tak więc stan naszego zdrowia zależy od wielu czynników. Koncepcję obszarów zdrowia przedstawił w 1974 roku Marc Lalonde. Wyróżnił 4 grupy czynników mających wpływ na stan zdrowia ludności: obszar biologii i genetyki, zachowań i stylu życia, środowiskowy oraz obszar systemu ochrony zdrowia. Największy, bo 53% wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia. Czyli, ponad połowa naszego zdrowia jest w naszych rękach. Kluczowe obszary stylu życia to radzenie ze stresem, aktywność fizyczna, odżywianie się, przywracanie równowagi emocjonalnej, skuteczne odpoczywanie, Work-life Balance oraz budowanie wspierających relacji społecznych.
Studia integrują wiedzę Wschodu i Zachodu. Sięgamy do filozofii i metod terapeutycznych Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TMC), która zapobieganie chorobom stawia na pierwszym miejscu oraz do współczesnej wiedzy medycznej i psychologicznej opartej o neurobiologię. Z metod holistycznych można korzystać w życiu codziennym, w edukacji, poradnictwie oraz w szeroko pojętej opiece zdrowotnej, wspierającej utrzymanie oraz powrót do zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego.
Studia realizowane są w formule hybrydowej. Część zjazdów odbywa się on-line, a część podczas której pracujemy warsztatowo, odbywa się stacjonarnie. Warsztaty mają charakter self-experience, co pozwala na doświadczenie osobiste danej metody.

DLA KOGO?
Program studiów skierowany jest do osób pracujących w obszarze opieki zdrowotnej, zdrowia publicznego, edukacji, zdrowia psychicznego, rozwoju osobistego. Wiedzę i doświadczenie zdobyte na studiach będą mogły wykorzystać bezpośrednio w pracy zawodowej we wspieraniu zdrowia swoich klientów/pacjentów.
Przede wszystkim jednak, jako osoby, pracujące w zawodach zagrożonych ryzykiem przewlekłego stresu i wypalenia, będą miały okazję doświadczyć metod i procesu tworzenia swojego osobistego programu wspierania zdrowia i profilaktyki stresu.
W szczególności studia są skierowane do:
• terapeutów
• lekarzy
• pielęgniarek
• położnych
• fizjoterapeutów
• psychologów
• psychoterapeutów
• naturopatów
• coachów
• pedagogów
• trenerów rozwoju osobistego
• pracowników opieki społecznej
• osób, które pracują w innych zawodach, ale chcą nauczyć się, jak wspierać siebie lub innych w radzeniu sobie ze stresem i dbać o zdrowie z wykorzystaniem metod holistycznych.

SŁUCHACZE ZDOBĘDĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU
• Wykorzystania terapii holistycznych we wspieraniu zdrowia i zapobieganiu stresowi i wypaleniu, w pracy z klientem indywidualnym oraz grupą.
• Tworzenia programów Wellbeing wspierających budowanie dobrostanu jednostki w organizacji.
• Głębszego rozumienia i budowania relacji terapeutycznej z klientem/pacjentem.
• Dbania o swój dobrostan i work-life balance, aby zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?
Program studiów został zaprojektowany w sposób umożliwiający absolwentom zdobycie kompetencji umożliwiających wykorzystanie w swojej pracy różnych terapii holistycznych, mających osadzenie w badaniach naukowych.
Słuchacze nauczą się, jak można je wykorzystać m.in. w pracy z osobami, które chcą zadbać o swoje zdrowie w szerszym wymiarze, radzić sobie ze stresem, budować swój Work-life Balance oraz z osobami, które potrzebują wsparcia w powrocie do zdrowia.
Zdobędą umiejętności prowadzenia warsztatów i pracy z grupą w obszarze profilaktyki zdrowotnej, radzenia sobie ze stresem oraz tworzenia programów Wellbeing wspierających budowanie dobrostanu jednostki w organizacji.

CO NAS WYRÓŻNIA?
• Doświadczona kadra
• Praktyczny i specjalizacyjny charakter studiów, 70% zajęć ma charakter warsztatów.
• Autorski program studiów, wykorzystujący dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu terapii holistycznych oraz najnowszą wiedzę z zakresu neurobiologii.
• Pierwsze studia w Polsce o radzeniu sobie ze stresem i budowaniu dobrostanu z perspektywy holistycznej.

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?
Doświadczeni praktycy na co dzień wykorzystujący w swojej pracy terapie holistyczne w obszarze służby zdrowia, psychoterapii, coachingu, rozwoju osobistego i edukacji.

Dr n.med. Eliza Sobuta-Wajdi - opiekun merytoryczny studiów


Psychoterapeutka, Certyfikowana Coach EMCC, Dyplomowana Naturopata, Terapeutka TMC, Specjalistka Zdrowia Publicznego, Provider SSP oraz Terapeutka VR.
Absolwentka studiów magisterskich oraz doktorskich w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii oraz liczne szkolenia z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, aromaterapii, pracy z ciałem, somatoterapii, Teorii Poliwagalnej w terapii traumy oraz podyplomowe studia fotografia w rozwoju osobistym. Od ponad 25 lat zajmuje się wykorzystaniem terapii holistycznych w profilaktyce zdrowotnej i wspieraniu równowagi emocjonalnej.
Od 2006 roku prowadzi w Krakowie Centrum Promocji Zdrowia Almedica, gdzie pracuje z ciałem i emocjami. W pracy korzysta z holistycznej mądrości Wschodu, naukowej wiedzy Zachodu oraz nowoczesnych technologii opartych o neurobiologię. Założyła Szkołę Dobrostanu dla Kobiet, gdzie prowadzi szkolenia z terapii holistycznych oraz grupy terapeutyczne radzenia sobie ze stresem i wypaleniem. Należy do European Mentoring & Coaching Council oraz Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska


Jest lekarzem chorób wewnętrznych, neurofizjologiem i specjalistą zdrowia publicznego. Przez 20 lat kierowała Katedrą i Zakładem Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.
Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych są medyczne aspekty stresu. Jako lekarz holistycznie postrzegający pacjenta zwraca uwagę na negatywne skutki stresu umożliwiające powstawanie i rozwój wielu chorób. Zajmuje się głównie badaniami wpływu stresu na ośrodkowy układ nerwowy i na układ immunologiczny.
Jako epidemiolog zajmuje się także negatywnymi dla zdrowia skutkami stresu w wymiarze społecznym, w tym epigenetycznym dziedziczeniem skutków traumy. W licznych wykładach prowadzonych także poza macierzystą uczelnią popularyzuje najnowszy, światowy dorobek badawczy, łącząc go z propozycjami profilaktyki i terapii.

Mgr Aleksandra Skwara


Psycholożka, psychoterapeutka, coach, trenerka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Szkołę Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego na poziomie 5 EQF – starszy trener. Coachingu uczyła się w the Art & Science of Coaching oraz International Coaching Community. Wieloletnia wykładowczyni w GWSH w Katowicach, gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych „Fotografia w terapii i rozwoju osobistym” oraz „Negocjacje i mediacje”. W praktyce psychoterapeutycznej pracuje w nurcie systemowym oraz Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT), prowadząc terapię indywidualną, par i małżeństw. W swojej pracy łączy podejście systemowe z fototerapią np. w fotogenogramie. Interesuje się psychologią zapachu i aromaterapią. W swojej praktyce terapeutycznej czerpie z aromaterapii wspierając zdrowie psychiczne pacjentów. Jest opiekunem merytorycznym i wykładowcą na pierwszych w Polsce podyplomowych studiach z aromaterapii.

Mgr Zarina Badowska


Jestem z wykształcenia muzykiem – ukończyłam Wydział Wokalno-Aktorski Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego. Ukończyłam również studia podyplomowe z historii sztuki i współczesnej kultury wizualnej w Instytucie Sztuki PAN oraz szkolenia z muzykoterapii kamertonowej, bazującej na założeniach Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, czteroletni kurs TMC realizowany przez Avicenna Institut oraz szereg zaawansowanych kursów z metod diagnozowania, akupunktury, ziołolecznictwa, zasad odżywiania i kultywowania dobrostanu zgodnie z TCM. Wszystkie te elementy są stale obecne w mojej pracy i uzupełniam je także elementami qi gong. Od wielu lat praktykuję Tai Chi w stylu Yang i Wudang. Czuję się spełnionym człowiekiem, ponieważ po wielu latach poszukiwań, z przekonaniem i z powodzeniem oddaję się moim dwóm największym pasjom: muzyce i medycynie. Posiadam certyfikację z medycyny zachodniej i lubię interakcje, w których chiński i zachodni system medyczny mogą się wzajemnie wspierać i dawać dodatnią synergię. Od trzynastu lat prowdzę własną praktykę – gabinet pomocy zdrowotnej i profilaktyki - Salus Per Sonum – czyli „zdrowie przez dźwięk”.

Mgr Paulina Janiak


Psycholożka, Akredytowana Coach i Mentor EMCC EIA Practitioner Level oraz Game Coach certyfikowana przez Norman Benett Academy. Magister Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka w Saxion Hogeschool enschede w Holandii Zawodowo zajmuje się równowagą praca życie, praca rodzina oraz dobrostanem pracowników wdrażając rozwiązania z zakresu wellbeingu w polskich i zagranicznych organizacjach. Uwielbia swoja pracę i ludzi, którzy ją tworzą wierząc, że pracownik to przede wszystkim człowiek, który może się rozwinąć jedynie w kulturze organizacyjnej, która o niego dba nie tylko w obszarze zawodowym ale również prywatnym. Pracuje m.in. dla takich firm jak: EY, Natwest, Wiener Insurance Group, Volkswagen Services Polska, BGK, Philip Morris Polska, JPMorgan, Alior Bank, Coface, Hays. Współwłaścicielka Femmeritum. Członek European Mentoring & Coaching Council (obecnie), V-ce Prezes Zarządu European Mentoring And Coaching Council Polska (lata 2021 – 2023)

Mgr Elżbieta Kasztelaniec


Jestem mikrobiologiem, Dietetykiem Medycyny Chińskiej, coachem. Szkoliłam się w Instytutach Medycyny Chińskiej w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu. Mam za sobą ponad 1800 godzin rzetelnej wiedzy i lata praktyki. Teraz doskonalę swoje kompetencje u mistrzów z całego świata.W swej pracy stosuje naturalne metody łącząc możliwości medycyny klasycznej i medycyny chińskiej. Od wielu lat pomagam w zmianie nawyków żywieniowych u dorosłych i dzieci. Pracuję i edukuję wg zasady “Jesteś tym, co strawisz”, bo tylko dobrze strawiony posiłek wzmocni nasze ciało. Prowadzę cykl szkoleń „Medycyna Chińska – ucz się i wdrażaj” pokazując, że medycyna wschodnia to nie alternatywa dla medycyny zachodniej, ale jej uzupełnienie. Połączenie obu podejść to skuteczna droga do uzyskania jak najlepszych efektów dla każdego z nas. Udzielam porad żywieniowych w oparciu o zasady Profilaktycznej i Leczniczej Dietetyki Medycyny Chińskiej dla dzieci i dorosłych. Kuracje przeprowadzam holistycznie traktując element diety jako najważniejszy czynnik, a w razie potrzeby wspieram suplementacją, masażem bańkami czy akupunkturą ucha.

Alicja Konopko-Ulanecki M.A., C.C.E.P.


Dyrektorka Core Energetics Polska, członek USABP (Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Zorientowanej na Ciało) i Polskiej Federacji Psychoterapii. Ala jest psychoterapeutą, międzynarodowym trenerem i superwizorem Core Energetics, pracuje w tej metodzie od ponad 25 lat. Obecnie Ala jest członkiem kadry szkoleniowej instytutów Core Energetics w Polsce, Grecji, Włoszech i Holandii. Przez wiele lat pracowała jako trener w Instytucie Core Energetics w Nowym Jorku oraz jako asystent twórcy CE, Johna Pierrakosa.

Mgr Dorota Kulesza-Tałan


Certyfikowana terapeutka pracująca w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, interwentka kryzysowa i fototerapeutka. Trenerka, edukatorka i ekspertka w sektorze edukacji z wieloletnim doświadczeniem zarządzania szkołą, wykładowczyni na studiach podyplomowych. Z zaangażowaniem pracuje w obszarze zdrowia psychicznego młodszych i starszych, prowadząc sesje terapeutyczne, coachingowe i rozwojowe, a także treningi uważności i spacery w przyrodzie dla osób indywidualnych i grup. Autorka wielu artykułów, publikacji. Prowadzi treningi twórczości i szczęścia dla uczniów i dorosłych, będąc licencjonowanym superwizorem treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Pasjonatka spacerów leśnych i projektów fotograficznych, pomagających w zdrowieniu i samorozwoju. Właścicielka „Przestrzeni Wolności”.

Mgr Anna Rogowska


Jestem psycholożką, terapeutką ciała, a moją specjalnością są baśnie. W ciągu ostatnich sześciu lat wypracowałam autorską metodę pracy w oparciu o baśnie inicjacyjne i krąg kobiet. Połączyłam moje 15-letnie doświadczenie i wiedzę terapeutyczną, coachingową, pracę z ciałem i ze snami. A także nauki wyniesione z kręgów kobiet. Zawiera się tu wielopoziomowa perspektywa patrzenia na siebie i świat: poziom osobisty, relacyjny, społeczny i duchowy. Praca poprzez baśnie to głęboki proces terapeutyczny, rozwojowy, transformujący i duchowy. To ścieżka, która bezpiecznie, łagodnie i głęboko prowadzi do zmiany. Pracuję indywidualnie i grupowo. Prowadzę kobiety do odkrywania swojej prawdziwej natury. To, kim jestem ja - jako Ja i ja - jako Kobieta. Prowadzę je do Tej, Która Wie, by przypomniały sobie jak tka się swoje życie.

 

Aby zapoznać się z programem kliknij tutaj

 

ZALICZENIE
Obecności na minimum 80% zajęć.
Zaliczenia poszczególnych zajęć + obrona pracy.
⁃ Dziennik z podróży do swojej równowagi Work-Life-Health Balance w oparciu o metody holistyczne.
⁃ Dla terapeutów i profesjonalistów - opis przypadku. Wykorzystanie terapii holistycznych w pracy zawodowej we wspieraniu zdrowia klienta.

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (176 godzin)

Studia będą odbywać się w systemie hybrydowym (część na sali, część online) .

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 15.00 lub 10.00 - 17.00
  • niedziele: 8.00 - 15.00 lub 10.00 - 17.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 5000 zł płatne w ośmiu ratach po 625 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH: 4750zł płatne w ośmiu ratach po 593,75 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2024

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

w sprawach rekrutacji
tel.: (32) 35 70 600, e-mail: rekrutacja@akademiagornoslaska.pl

w sprawach związanych z realizacją studiów
tel.: (32) 35 70 583, (32) 35 70 584, e-mail: podyplomowe@akademiagornoslaska.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, uzupełnij dane osobowe oraz wybierz kierunek na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+