PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Terapie Holistyczne w profilaktyce stresu i wspieraniu zdrowia

Drukuj

„Zdrowie wymaga stanu równowagi między wpływami środowiska,
sposobem życia oraz różnymi elementami ludzkiej natury”
Hipokrates (460–377 p.n.e.)

 

Studia prowadzowe we współpracy z:

  

Podczas studiów koncentrujemy się na dbaniu o zdrowy styl życia, budowanie dobrostanu i zapobieganie negatywnym skutkom stresu, z wykorzystaniem metod opartych o pracę z ciałem, umysłem i emocjami. W holistycznym modelu terapeutycznym człowiek jest postrzegany jako nierozerwalna całość, nie tylko fizyczna i emocjonalna.
Ważny jest w nim też wymiar duchowy, relacje i otoczenie, w którym żyje.
Studia kierowane do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o wykorzystanie holistycznych metod terapeutycznych z naukową podbudową.

DLACZEGO PROFILAKTYKA STRESU I TERAPIE HOLISTYCZNE?
Zdrowie, według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, to „całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub niedomagania”.
Tak więc stan naszego zdrowia zależy od wielu czynników. Koncepcję obszarów zdrowia przedstawił w 1974 roku Marc Lalonde. Wyróżnił 4 grupy czynników mających wpływ na stan zdrowia ludności: obszar biologii i genetyki, zachowań i stylu życia, środowiskowy oraz obszar systemu ochrony zdrowia. Największy, bo 53% wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia. Czyli, ponad połowa naszego zdrowia jest w naszych rękach. Kluczowe obszary stylu życia to radzenie ze stresem, aktywność fizyczna, odżywianie się, przywracanie równowagi emocjonalnej, skuteczne odpoczywanie, Work-life Balance oraz budowanie wspierających relacji społecznych.
Studia integrują wiedzę Wschodu i Zachodu. Sięgamy do filozofii i metod terapeutycznych Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TMC), która zapobieganie chorobom stawia na pierwszym miejscu oraz do współczesnej wiedzy medycznej i psychologicznej opartej o neurobiologię. Z metod holistycznych można korzystać w życiu codziennym, w edukacji, poradnictwie oraz w szeroko pojętej opiece zdrowotnej, wspierającej utrzymanie oraz powrót do zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego.
Studia realizowane są w formule hybrydowej. Część zjazdów odbywa się on-line, a część podczas której pracujemy warsztatowo, odbywa się stacjonarnie. Warsztaty mają charakter self-experience, co pozwala na doświadczenie osobiste danej metody.

DLA KOGO?
Program studiów skierowany jest do osób pracujących w obszarze opieki zdrowotnej, zdrowia publicznego, edukacji, zdrowia psychicznego, rozwoju osobistego. Wiedzę i doświadczenie zdobyte na studiach będą mogły wykorzystać bezpośrednio w pracy zawodowej we wspieraniu zdrowia swoich klientów/pacjentów.
Przede wszystkim jednak, jako osoby, pracujące w zawodach zagrożonych ryzykiem przewlekłego stresu i wypalenia, będą miały okazję doświadczyć metod i procesu tworzenia swojego osobistego programu wspierania zdrowia i profilaktyki stresu.
W szczególności studia są skierowane do:
• terapeutów
• lekarzy
• pielęgniarek
• położnych
• fizjoterapeutów
• psychologów
• psychoterapeutów
• naturopatów
• coachów
• pedagogów
• trenerów rozwoju osobistego
• pracowników opieki społecznej

SŁUCHACZE ZDOBĘDĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU
• Wykorzystania terapii holistycznych we wspieraniu zdrowia i zapobieganiu stresowi i wypaleniu, w pracy z klientem indywidualnym oraz grupą.
• Tworzenia programów Wellbeing wspierających budowanie dobrostanu jednostki w organizacji.
• Głębszego rozumienia i budowania relacji terapeutycznej z klientem/pacjentem.
• Dbania o swój dobrostan i work-life balance, aby zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?
Program studiów został zaprojektowany w sposób umożliwiający absolwentom zdobycie kompetencji umożliwiających wykorzystanie w swojej pracy różnych terapii holistycznych, mających osadzenie w badaniach naukowych.
Słuchacze nauczą się, jak można je wykorzystać m.in. w pracy z osobami, które chcą zadbać o swoje zdrowie w szerszym wymiarze, radzić sobie ze stresem, budować swój Work-life Balance oraz z osobami, które potrzebują wsparcia w powrocie do zdrowia.
Zdobędą umiejętności prowadzenia warsztatów i pracy z grupą w obszarze profilaktyki zdrowotnej, radzenia sobie ze stresem oraz tworzenia programów Wellbeing wspierających budowanie dobrostanu jednostki w organizacji.

CO NAS WYRÓŻNIA?
• Doświadczona kadra
• Praktyczny i specjalizacyjny charakter studiów, 70% zajęć ma charakter warsztatów.
• Autorski program studiów, wykorzystujący dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu terapii holistycznych oraz najnowszą wiedzę z zakresu neurobiologii.
• Pierwsze studia w Polsce o radzeniu sobie ze stresem i budowaniu dobrostanu z perspektywy holistycznej.

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?
Doświadczeni praktycy na co dzień wykorzystujący w swojej pracy terapie holistyczne w obszarze służby zdrowia, psychoterapii, coachingu, rozwoju osobistego i edukacji.

Dr n.med. Eliza Sobuta-Wajdi - opiekun merytoryczny studiów


Psychoterapeutka, Certyfikowana Coach EMCC, Dyplomowana Naturopata, Terapeutka TMC, Specjalistka Zdrowia Publicznego, Provider SSP oraz Terapeutka VR.
Absolwentka studiów magisterskich oraz doktorskich w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii oraz liczne szkolenia z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, aromaterapii, pracy z ciałem, somatoterapii, Teorii Poliwagalnej w terapii traumy oraz podyplomowe studia fotografia w rozwoju osobistym. Od ponad 25 lat zajmuje się wykorzystaniem terapii holistycznych w profilaktyce zdrowotnej i wspieraniu równowagi emocjonalnej.
Od 2006 roku prowadzi w Krakowie Centrum Promocji Zdrowia Almedica, gdzie pracuje z ciałem i emocjami. W pracy korzysta z holistycznej mądrości Wschodu, naukowej wiedzy Zachodu oraz nowoczesnych technologii opartych o neurobiologię. Założyła Szkołę Dobrostanu dla Kobiet, gdzie prowadzi szkolenia z terapii holistycznych oraz grupy terapeutyczne radzenia sobie ze stresem i wypaleniem. Należy do European Mentoring & Coaching Council oraz Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska


Jest lekarzem chorób wewnętrznych, neurofizjologiem i specjalistą zdrowia publicznego. Przez 20 lat kierowała Katedrą i Zakładem Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.
Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych są medyczne aspekty stresu. Jako lekarz holistycznie postrzegający pacjenta zwraca uwagę na negatywne skutki stresu umożliwiające powstawanie i rozwój wielu chorób. Zajmuje się głównie badaniami wpływu stresu na ośrodkowy układ nerwowy i na układ immunologiczny.
Jako epidemiolog zajmuje się także negatywnymi dla zdrowia skutkami stresu w wymiarze społecznym, w tym epigenetycznym dziedziczeniem skutków traumy. W licznych wykładach prowadzonych także poza macierzystą uczelnią popularyzuje najnowszy, światowy dorobek badawczy, łącząc go z propozycjami profilaktyki i terapii.

Mgr Aleksandra Skwara


Psycholożka, psychoterapeutka, coach, trenerka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Szkołę Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego na poziomie 5 EQF – starszy trener. Coachingu uczyła się w the Art & Science of Coaching oraz International Coaching Community. Wieloletnia wykładowczyni w GWSH w Katowicach, gdzie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych „Fotografia w terapii i rozwoju osobistym” oraz „Negocjacje i mediacje”. W praktyce psychoterapeutycznej pracuje w nurcie systemowym oraz Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach (EFT), prowadząc terapię indywidualną, par i małżeństw. W swojej pracy łączy podejście systemowe z fototerapią np. w fotogenogramie. Interesuje się psychologią zapachu i aromaterapią. W swojej praktyce terapeutycznej czerpie z aromaterapii wspierając zdrowie psychiczne pacjentów. Jest opiekunem merytorycznym i wykładowcą na pierwszych w Polsce podyplomowych studiach z aromaterapii.

Mgr Zarina Badowska


Jestem z wykształcenia muzykiem – ukończyłam Wydział Wokalno-Aktorski Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego. Ukończyłam również studia podyplomowe z historii sztuki i współczesnej kultury wizualnej w Instytucie Sztuki PAN oraz szkolenia z muzykoterapii kamertonowej, bazującej na założeniach Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, czteroletni kurs TMC realizowany przez Avicenna Institut oraz szereg zaawansowanych kursów z metod diagnozowania, akupunktury, ziołolecznictwa, zasad odżywiania i kultywowania dobrostanu zgodnie z TCM. Wszystkie te elementy są stale obecne w mojej pracy i uzupełniam je także elementami qi gong. Od wielu lat praktykuję Tai Chi w stylu Yang i Wudang. Czuję się spełnionym człowiekiem, ponieważ po wielu latach poszukiwań, z przekonaniem i z powodzeniem oddaję się moim dwóm największym pasjom: muzyce i medycynie. Posiadam certyfikację z medycyny zachodniej i lubię interakcje, w których chiński i zachodni system medyczny mogą się wzajemnie wspierać i dawać dodatnią synergię. Od trzynastu lat prowdzę własną praktykę – gabinet pomocy zdrowotnej i profilaktyki - Salus Per Sonum – czyli „zdrowie przez dźwięk”.

Mgr Paulina Janiak


Psycholożka, Akredytowana Coach i Mentor EMCC EIA Practitioner Level oraz Game Coach certyfikowana przez Norman Benett Academy. Magister Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka w Saxion Hogeschool enschede w Holandii Zawodowo zajmuje się równowagą praca życie, praca rodzina oraz dobrostanem pracowników wdrażając rozwiązania z zakresu wellbeingu w polskich i zagranicznych organizacjach. Uwielbia swoja pracę i ludzi, którzy ją tworzą wierząc, że pracownik to przede wszystkim człowiek, który może się rozwinąć jedynie w kulturze organizacyjnej, która o niego dba nie tylko w obszarze zawodowym ale również prywatnym. Pracuje m.in. dla takich firm jak: EY, Natwest, Wiener Insurance Group, Volkswagen Services Polska, BGK, Philip Morris Polska, JPMorgan, Alior Bank, Coface, Hays. Współwłaścicielka Femmeritum. Członek European Mentoring & Coaching Council (obecnie), V-ce Prezes Zarządu European Mentoring And Coaching Council Polska (lata 2021 – 2023)

Mgr Elżbieta Kasztelaniec


Jestem mikrobiologiem, Dietetykiem Medycyny Chińskiej, coachem. Szkoliłam się w Instytutach Medycyny Chińskiej w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu. Mam za sobą ponad 1800 godzin rzetelnej wiedzy i lata praktyki. Teraz doskonalę swoje kompetencje u mistrzów z całego świata.W swej pracy stosuje naturalne metody łącząc możliwości medycyny klasycznej i medycyny chińskiej. Od wielu lat pomagam w zmianie nawyków żywieniowych u dorosłych i dzieci. Pracuję i edukuję wg zasady “Jesteś tym, co strawisz”, bo tylko dobrze strawiony posiłek wzmocni nasze ciało. Prowadzę cykl szkoleń „Medycyna Chińska – ucz się i wdrażaj” pokazując, że medycyna wschodnia to nie alternatywa dla medycyny zachodniej, ale jej uzupełnienie. Połączenie obu podejść to skuteczna droga do uzyskania jak najlepszych efektów dla każdego z nas. Udzielam porad żywieniowych w oparciu o zasady Profilaktycznej i Leczniczej Dietetyki Medycyny Chińskiej dla dzieci i dorosłych. Kuracje przeprowadzam holistycznie traktując element diety jako najważniejszy czynnik, a w razie potrzeby wspieram suplementacją, masażem bańkami czy akupunkturą ucha.

Alicja Konopko-Ulanecki M.A., C.C.E.P.


Dyrektorka Core Energetics Polska, członek USABP (Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Zorientowanej na Ciało) i Polskiej Federacji Psychoterapii. Ala jest psychoterapeutą, międzynarodowym trenerem i superwizorem Core Energetics, pracuje w tej metodzie od ponad 25 lat. Obecnie Ala jest członkiem kadry szkoleniowej instytutów Core Energetics w Polsce, Grecji, Włoszech i Holandii. Przez wiele lat pracowała jako trener w Instytucie Core Energetics w Nowym Jorku oraz jako asystent twórcy CE, Johna Pierrakosa.

Mgr Dorota Kulesza-Tałan


Certyfikowana terapeutka pracująca w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, interwentka kryzysowa i fototerapeutka. Trenerka, edukatorka i ekspertka w sektorze edukacji z wieloletnim doświadczeniem zarządzania szkołą, wykładowczyni na studiach podyplomowych. Z zaangażowaniem pracuje w obszarze zdrowia psychicznego młodszych i starszych, prowadząc sesje terapeutyczne, coachingowe i rozwojowe, a także treningi uważności i spacery w przyrodzie dla osób indywidualnych i grup. Autorka wielu artykułów, publikacji. Prowadzi treningi twórczości i szczęścia dla uczniów i dorosłych, będąc licencjonowanym superwizorem treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Pasjonatka spacerów leśnych i projektów fotograficznych, pomagających w zdrowieniu i samorozwoju. Właścicielka „Przestrzeni Wolności”.

Mgr Anna Rogowska


Jestem psycholożką, terapeutką ciała, a moją specjalnością są baśnie. W ciągu ostatnich sześciu lat wypracowałam autorską metodę pracy w oparciu o baśnie inicjacyjne i krąg kobiet. Połączyłam moje 15-letnie doświadczenie i wiedzę terapeutyczną, coachingową, pracę z ciałem i ze snami. A także nauki wyniesione z kręgów kobiet. Zawiera się tu wielopoziomowa perspektywa patrzenia na siebie i świat: poziom osobisty, relacyjny, społeczny i duchowy. Praca poprzez baśnie to głęboki proces terapeutyczny, rozwojowy, transformujący i duchowy. To ścieżka, która bezpiecznie, łagodnie i głęboko prowadzi do zmiany. Pracuję indywidualnie i grupowo. Prowadzę kobiety do odkrywania swojej prawdziwej natury. To, kim jestem ja - jako Ja i ja - jako Kobieta. Prowadzę je do Tej, Która Wie, by przypomniały sobie jak tka się swoje życie.

 

PROGRAM ZJAZDÓW kolejność może ulec zmianie

I. Zjazd stacjonarny
Medyczne aspekty stresu. Wpływ stresu na zdrowie cz. I
Paradygmaty zdrowia.
Metody holistycznej pracy terapeutycznej w profilaktyce stresu i dbaniu o dobrostan.
Autoterapia w kontakcie z naturą cz.I

II. Zjazd on-line
Jak dbać o work life balance i dobrostan pracowników we współczesnych organizacjach.
Wellbeing w teorii i praktyce.

III. Zjazd stacjonarny
Medyczne aspekty stresu. Wpływ stresu na zdrowie cz. II
Praca z ciałem i oddechem. Holistyczne metody pracy w oparciu o Teorię Poliwagalną i Tradycyjną Medycynę Chińską.
Teoria Poliwagalna w pracy ze stresem

IV. Zjazd on-line
Uważność i relacja w pracy terapeutycznej. Mindfulness, medytacja, koregulacja, wizualizacja jako metody wspierające zdrowie i radzenie sobie ze stresem.
Metaumiejętności w pracy terapeutycznej.

V. Zjazd on-line
Holistyczna koncepcja zdrowia wg TMC i dietetyka chińska.

VI. Zjazd stacjonarny
Terapeutyczna moc tańca.
Autoterapia w kontakcie z naturą cz. II.

VII. Zjazd on-line
Psychologia zapachu i aromaterapia.

VIII. Zjazd stacjonarny
Terapia dźwiękiem i ruchem w oparciu o Tradycyjną Medycynę Chińską. Muzykoterapia we wspieraniu dobrostanu.

IX. Zjazd on-line
Baśnie jako metoda pracy terapeutycznej.

X. Zjazd stacjonarny
Praca z ciałem w oparciu o Core Energetics.

XI. Seminarium dyplomowe - stacjonarnie - online
Superwizja projektów dyplomowych.

 

ZALICZENIE
Obecności na minimum 80% zajęć.
Zaliczenia poszczególnych zajęć + obrona pracy.
⁃ Dziennik z podróży do swojej równowagi Work-Life-Health Balance w oparciu o metody holistyczne.
⁃ Dla terapeutów i profesjonalistów - opis przypadku. Wykorzystanie terapii holistycznych w pracy zawodowej we wspieraniu zdrowia klienta.

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (176 godzin)

Studia będą odbywać się w systemie hybrydowym (część na sali, część online) .

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 15.00 lub 10.00 - 17.00
  • niedziele: 8.00 - 15.00 lub 10.00 - 17.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 5000 zł płatne w ośmiu ratach po 625 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH:5000 zł: (-5%) 4750 zł płatne w ośmiu ratach po 593,75 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: 21 października 2023 godzina 10:00

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

w sprawach administracyjnych:

Magdalena Cyroń-Czober
e-mail: magdalena.cyron-czober@akademiagornoslaska.pl

Iwona Zub
e-mail: iwona.zub@akademiagornoslaska.pl

Elwira Łaba
e-mail: elwira.laba@akademiagornoslaska.pl

w sprawach merytorycznych:

dr n. med. Eliza Sobuta-Wajdi
e-mail: kontakt@elizawajdi.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, pojawi się możliwość wybrania kierunku na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+