PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Terapia Manualna

Drukuj

 

Terapia Manualna w Katowicach. Zapraszamy na jedyne takie studia w Polsce!


Mamy przyjemność zaprosić na nowo otwarty kierunek studiów podyplomowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, a mianowicie Terapię Manualną. Są to jedyne takie studia w Polsce, ponieważ zakładają aż 2 lata nauki! Zajęcia ruszają już w październiku 2018 roku.

Dwuletnie studia podyplomowe to gwarancja konkretnej i praktycznej wiedzy, której nie da Ci żaden inny kurs. Unikalny program realizować będą uznani terapeuci, masz zatem pewność, że cały proces edukacji zostanie zrealizowany kompleksowo.

Dzięki tym studiom między innymi poznasz kluczowe pojęcia, zasady ruchu i techniki terapeutyczne. Ponadto nauczysz się, jak wyczuwać i oceniać tkanki oraz sprawdzać ich reakcję, a także będziesz wiedzieć, jak badać i oceniać zakres ruchu. Nabyte i rozwinięte podczas studiów umiejętności analityczne pozwolą Ci wykonywać terapię prawidłowo i skutecznie.

Dlaczego warto wybrać te studia?

- 2 lata trwania studiów
- aż 400 godzin merytorycznej i praktycznej wiedzy
- 5 doświadczonych wykładowców
- tylko 24 miejsca

Zostań znakomitym terapeutą manualnym. Wybierz studia na GWSH Katowice.

 
Studia powstały przy współpracy z Centrum Fizjoterapii OLDMED. Skierowane są do licencjonowanych fizjoterapeutów, magistrów fizjoterapii, lekarzy.

 

PLAN STUDIÓW

   SEMESTR PIERWSZY - 100 godzin 

Dolny kwadrant - odcinek lędźwiowy kręgosłupa, miednica, biodro, kolano, stopa.  

 • Anatomia palpacyjna - 20h
 • Biomechanika, Kinezjologia, Testy - 10h
 • Wywiad, Badanie, Algorytmy - 5h
 • Testy: przesiewowe, globalne, lokalne - 5h
 • Podstawowe techniki stawowe - 20h
 • Podstawowe techniki tkanek miękkich - 20h
 • Techniki powięziowe (pasywne, aktywne) - 20h 

   SEMESTR DRUGI - 100 godzin

Górny kwadrant – kręgosłup piersiowy, kręgosłup szyjny, obręcz barkowa, ramię, przedramię, ręka.

 • Anatomia palpacyjne - 20h
 • Biomechanika, Kinezjologia, Testy - 10h
 • Wywiad, Badania, Algorytmy - 5h
 • Testy: przesiewowe, globalne, lokalne - 5h
 • Podstawowe techniki stawowe - 20h 
 • Podstawowe techniki tkanek miękkich - 20h
 • Techuniki powięziowe - 20h

   SEMESTR TRZECI - 100 godzin

 • Anatomia radiologiczna (Rtg, USG, TK, MRI - Interpretacja badań dodatkowych w procesie leczenia manualnego) - 20h
 • Patofizjologia - klinika (choroby układowe: raumatyczne, zwyrodnieniowe, urazowe i przeciążeniowe) - 20h
 • Wywiad, badanie, algorytmy (algorytmy, leczenie w grupach chorobowych) - 10h
 • Anatomia palpacyjna, kliniczna (patologiczne zmiany anatomiczne) - 10h
 • Zaawansowane techniki terapeutyczne - 40h

   SEMESTR CZWARTY - 100 godzin

 • Badania dodatkowe - interpretacja (platformy, analiza ruchu trójwymiarowego, EMG - badanie w kierunku analizy ruchu) - 10h
 • Anatomia palpacyjna kliniczna (patologiczne zmiany anatomiczne) - 10h
 • Patofizjologia kliniczna (Tarumatologia sportowa - jednostki chorobowe) - 20h
 • Algorytmy leczenia w jednostkach chorobowych i ich terapia - 20h
 • Zaawansowane techniki terapeutyczne - 20h
 • Egzamin - 20h

NASZA KADRA:

Mirosław Kapica

W latach 1988 – 1992 uczestniczył w szkoleniach terapii manualnej organizowanych przez Sekcje Niewidomych Masażystów. Jego pierwszym nauczycielem był znakomity nauczyciel Krakowskiej Szkoły Masażu, mgr. Marian Skwara. W latach 1993-1994 brał udział w kursach terapii manualnej w/g K. Levita i uzyskał Dyplom Międzynarodowej Federacji Terapii Manualnej. Kurs prowadził wybitny chiropraktyk ze Słowacji, dr A. Rosina, asystent prof. K. Levita. W latach 1993-1997 uczestniczył w kursach japońskiej terapii manualnej „Yumeiho” (terapia miednicy). Prowadzonych przez prof. Masayuki Otsuki z Tokio. twórcę metody oraz terapeuta Gholam Reza z Iranu. W 1997 r. podczas Światowego Kongresu „Yumeiho” w Krakowie, zdał egzamin u mistrza Masayuki na 3 stopień i uzyskał Dyplom Terapeuty ”Yumeiho” uprawniający do stosowania tej metody w praktyce rehabilitacyjnej. W latach 2001-2003 uczestniczył w kursach z zakresu: relaksacji poizometrycznej, energetyzacji mięśni, balansu mięśniowego, terapii manualnej na powięziach. W roku 2001 kurs podstawowy PNF (100 godz). W marcu i lipcu roku 2003 ukończył kursy i zdobył certyfikat terapii w/g B. Mulligana.

 

Jacek Sołtys

Fizjoterapeuta z 25 letnim doświadczeniem klinicznym i wykładowym. Od 14 lat pracownik Zakładu Kinezjologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Diagnosta, terapeuta funkcjonalny i manualny. Od 21 lat zajmujący się edukacją i praktyką w zakresie terapii manualnej. Uczestnik wielu kursów podyplomowych z zakresu terapii manualnej.

Jego zainteresowania to diagnostyka i terapia pacjenta tzw. neuroortopedycznego, obiektywizacja procesu fizjoterapii, kinezjologia i biomechanika aparatu ruchu człowieka.

Propagator wielokierunkowego podejścia do fizjoterapii.

Prowadzi/ współprowadzi/ prowadził/ współprowadził  szkolenia z fizjoterapii z zakresu :

- treningu funkcjonalnego w fizjoterapii i sporcie – kurs autorski PTF

- Fizjoterapia  pacjentów z dysfunkcjami stawów skroniowo-żuchwowych

- plastrowanie fizjoterapeutyczne w pediatrii – Studia Podyplomowe : Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego - GWSH

- podstawy PNF w praktyce fizjoterapeuty - kurs do Specjalizacji Fizjoterapii

- fizjoterapia zaburzeń tkanek miękkich – kurs autorski

 

Włodzimierz Ciepała

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i 5 letnich Studiów Podyplomowych w Sutherland College of Osteopathic Medicine, Belgia.
Certyfikowany terapeuta: Terapii manualnej Kaltenborn- Evjenth, metody PNF, Terapii manualnej wg.B Mulligana, Europen FDM Association, Techniki pracy mięśniowo-powięziowej przez fibrolizę z wykorzystaniem haczyków.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej zdobyte podczas pracy w Szpitalu Górniczym w Sosnowcu na oddziale neurochirurgii i Ośrodku Rehabilitacyjnym w Miechowie.

Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu leczenia osteopatycznego i diagnostyki różnicowej w terapii manualnej. Na co dzień pracuje i zarządza Centrum rehabilitacji i osteopatii ,,Neuron'' w Miechowie i Dąbrowie Górniczej , gdzie zajmuje się terapią pacjentów z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi.

Teresa Gniewek

Wykładowca w Katedrze Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Fizjoterapią zajmuje się od 1989 roku. Prowadzi prywatny gabinet  w Centrum Diagnostyki Klinicznej w Tarnowie.

Główne obszary zainteresowania w  pracy dydaktyczno-naukowej to terapia manualna, terapia mięśniowo-powięziowa i  analiza ruchu.

Uczestniczka wielu  sympozjów i kongresów dla fizjoterapeutów, posiada liczne certyfikaty uzyskane na kursach prowadzonych przez wybitnych wykładowców z w/w zagadnień.

Andrzej Krzywonos

 

 


CZAS TRWANIA

4 semestry (400 godzin)  - zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 22000 zł (płatne w szesnastu ratach po 1375 zł)

Czesne dla Absolwentów GWSH: 20900 zł (płatne w szesnastu ratach po 1306,25 zł)

 

PLANOWANIE URUCHOMIENIE STUDIÓW - KWIECIEŃ 2019 R.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Romualda Węglarska - tel. (32) 3570 582, e-mail: roma.weglarska@gwsh.pl

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+