PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Menedżer w świecie VUCA

Drukuj

DLACZEGO STUDIA MENEDŻERSKIE?
Ponieważ nowoczesna, wszechstronna i dobrze wykształcona kadra zarządzająca to podstawa sukcesu każdej organizacji. Przekazujemy kompleksową i najnowszą wiedzę teoretyczną oraz kształtujemy umiejętności menedżerskie z szerokiego obszaru zarządzania organizacją i wdrażania efektywnej polityki przedsiębiorstw. Nasza propozycja dla Państwa obejmuje zarówno syntetyczne narzędzia wspierające w podejmowaniu decyzji strategicznych jak i rozwijanie umiejętności miękkich – dotyczących działalności public relations, zarządzaniem zespołem, efektywną komunikacją, negocjacjami i wieloma innymi dziedzinami wspierającymi management.

 

DLA KOGO?
Dla wszystkich chcących zdobyć i udoskonalić nowoczesne umiejętności zarządzania menedżerskiego, a przede wszystkim:

  • menedżerów,
  • przedsiębiorców,
  • osób chcących rozwinąć swoje kompetencje zarządcze,
  • osób planujących rozpoczęcie kariery menedżera i inwestujących w swoją przyszłość. 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?
Dla siebie – rozwinięcie kompetencji ułatwiających budowanie swojej pozycji w organizacji poprzez skutecznie podejmowane decyzje.

Dla swojej organizacji – wiedzę potrzebną kadrze kierowniczej oraz samodzielnym przedsiębiorcom do profesjonalnego realizowania zadań związanych z nowoczesnym zarządzaniem. Studia pokazują również jak skutecznie walczyć z konkurencją oraz dobrze motywować swoich pracowników.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?
Pracownicy GWSH oraz sprawdzeni menedżerowie i praktycy z zakresu zarządzania. Opiekunem merytorycznym kierunku jest:

Ilona Stawczyk

Wykładowca MBA, Certyfikowany Trener i Konsultant w zakresie nauczania i kształtowania kompetencji  menedżerskich. Analityk Transakcyjny. Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła studia podyplomowe z Terapii Gestalt, Psychologii Biznesu, Trenerów Grupowych, Public Relations oraz Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej. Posiada certyfikaty z zakresu: Rekrutacji i Selekcji – Business Center Club w  Warszawie, Trenera Umiejętności Społecznych – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii  PAN w Warszawie, Developmental Transactional Analysis – Kompleksowe Studia  z zakresu Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej prowadzone przez Trenerów z International Centre for Developmental Transactional Analysis (2010- 2012) Organizacja, skrypt i zmiana – Sabine Klingenberg (Teaching and Supervising Transactional Analysis Organizational Field (2011); Trójkąt Dramatyczny – Stephan B. Karpman (TaSTA (2011) Certyfikat Analizy Transakcyjnej „101” (2010), Gry Psychologiczne. Wzorce w naszym życiu. /Patronat Erst&Young Academy of Business / Ewa Acs, Poznań 2014; Teoria Ról Społecznych wg Berndta Schmidta; Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej, UAM – Ewa Acs; Poznań 2014. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Prowadziła szkolenia min dla Prevoiz-Vie Groupe Prevoiz, Biura Obsługi zarządu ING Bank Śląski S.A, Dyrektorów BZWBK, kadry menedżerskiej UM w Katowicach, Poczty Polskiej S.A., Dystryktów Apotex Polska Sp. z o.o.; Biura Zarządu i wyższej kadry menedżerskiej Koksowni „Przyjaźń” Sp. z o.o.; Kadry Oficerskiej Wojewódzkiej Komendy PSP w Katowicach, samodzielnych pracowników naukowych wiodących uczelni w Polsce. Jest autorem licznych programów realizowanych w ramach studiów podyplomowych na GWSH w Katowicach i WSB w Chorzowie; Pasją zawodową jest Analiza Transakcyjna w zakresie której, aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności. Pasją w życiu prywatnym są filmy Quentin’a Tarantino i pływanie.

Pozostałą kadrę stanowią m.in.:

Andrzej Niemczyk

Pracował w firmach farmaceutycznych Gedeon Richter oraz Ewopharma AG między innymi jako kierownik oraz dyrektor regionalny. Przez wiele lat kierował i szkolił przedstawicieli medycznych, specjalizował się w budowaniu i kierowaniu zespołami w warunkach silnej konkurencji rynkowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z zarządzaniem zespołem, rozwojem umiejętności kierowniczych, rozwiązywaniem konfliktów, organizacją sprzedaży, komunikacją i psychologią zarządzania. Zajmuje się aktywnie coachingiem oraz szkoli nowych specjalistów w tej dziedzinie. Jest konsultantem w zakresie budowania oraz restrukturyzacji zespołów handlowych. Autor i współautor wielu książek oraz kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w magazynach "Personel i Zarządzanie", "Marketing w Praktyce", "Brief", "Wiedza i Praktyka", "Manager Magazine", "Businessman Magazine", "Gazeta Prawna", "Cudowne Lata", "Polska The Times".

Marcin Oziębły

Certyfikowany trener grupowy i konsultant w zakresie nauczania i kształtowania technik menedżerskich. Entuzjasta i praktyk metody XLB w rozwoju miękkich kompetencji. Autor programów szkoleniowych opartych na tej metodzie,  eventmanager, dziennikarz. 
Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,
Absolwent Podyplomowego  Studium Trenerów Grupowych – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
 

 

 

Wojciech Głód

Niezależny trener i konsultant biznesowy. Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Doradca ekonomiczny w jednostkach ochrony zdrowia. Prowadzi szkolenia menedżerskie z zakresu budowania zespołu, twórczego myślenia, podejmowania decyzji, planowania i ustalania celów, organizowania pracy, motywowania zespołu, prowadzenia zebrań i zarządzania czasem. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania w sektorze publicznym oraz narzędzi menedżerskich, w tym w szczególności z zakresu controllingu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów menedżerskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania, Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Koordynator i uczestnik projektów badawczych i doradczych w zakresie przedsiębiorczości oraz kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw.

Grzegorz Głód

Niezależny trener i doradca biznesowy. Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prodziekan Wydziału Ekonomii ds. Studiów Niestacjonarnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doradca ekonomiczny w jednostkach ochrony zdrowia. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu konkurencyjności przedsiębiorstw, zarządzania zmianą, zarządzania w sektorze publicznym oraz narzędzi menedżerskich, w tym w szczególności z zakresu controllingu. Doradca w projektach z zakresu controllingu, rachunku kosztów, programów naprawczych i biznesplanów (wraz z przygotowaniem organizacji do wdrożenia narzędzi informatycznego z tego obszaru). Akredytowany wykonawca projektów unijnych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów z zakresu zarządzania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Koordynator i uczestnik projektów badawczych z zakresu konkurencyjności przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności oraz zarządzania zmianą w ochronie zdrowia.

 

 


 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (205 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 15.00 
  • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 4000 zł 3600 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 450 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł 3400 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 425 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca marca 2021.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Anna Włodarz - e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+