PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Stomatologia estetyczna i cyfrowa

Drukuj

Studia Podyplomowe prowadzone są we współpracy z firmami:

 

 

oraz

 

 

Celem studiów podyplomowych "Stomatologia Estetyczna i Cyfrowa" jest wyposażenie lekarzy klinicystów w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania estetycznych rekonstrukcji zębów oraz kompleksowej przebudowy uśmiechu przy użyciu najnowocześniejszych technik cyfrowych wykorzystujących technologię CAD/CAM. Stomatologia estetyczna jest połączeniem umiejętności artystycznych oraz solidnych podstaw naukowych. Dlatego też w trakcie studiów duży nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności analizy estetycznej twarzy oraz wdrażanie sprawdzonych protokołów klinicznych opartych na ugruntowanych pojęciach biologicznych i wiarygodnych wynikach badań naukowych. Program studiów zaprojektowany został w sposób zapewniający przejście przez Studenta wszystkich etapów stomatologicznego leczenia estetycznego, rozpoczynając od badania i wypracowania planu leczenia oraz cyfrowego projektowania uśmiechu, a kończąc na oddaniu Pacjentowi gotowej pracy protetycznej lub implantoprotetycznej zaprojektowanej i wykonanej przy użyciu technologii cyfrowych.

 

Dla kogo przeznaczone są Studia Podyplomowe "Stomatologia Estetyczna i Cyfrowa"?

Studia przeznaczone są dla lekarzy dentystów posiadających czynne prawo wykonywania zawodu.

 

Jakie kwalifikacje zdobędę?

Celem Studiów jest uzyskanie wiedzy, kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych z zakresu nowoczesnej stomatologii estetycznej opartej o technologię CAD/CAM. Podczas zajęć warsztatowych Studenci uzyskują odrębne certyfikaty potwierdzające kompetencje w poszczególnych dziedzinach stomatologii estetycznej.

 

Co mogę osiągnąć kończąc Studia Podyplomowe "Stomatologia Estetyczna i Cyfrowa"?

Ukończenie Studiów Podyplomowych i otrzymanie dyplomu, poza nowoczesną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, daje możliwość pokazania Pacjentom oraz środowisku lekarskiemu swoich szczególnych kwalifikacji akademickich w dziedzinie Stomatologii Estetycznej i Cyfrowej. Absolwenci uzyskują ponadto unikalne umiejętności praktyczne w zakresie wykorzystania najnowszych osiągnięć technologii cyfrowych we własnej praktyce lekarza stomatologii estetycznej.

 

Program Studiów Podyplomowych "Stomatologia Estetyczna i Cyfrowa"

Podstawowe zagadnienia z zakresu stomatologii estetycznej:

 • Badanie kliniczne, badania dodatkowe oraz ustalenie planu leczenia estetycznego.
 • Dokumentacja zdjęciowa w praktyce klinicznej.
 • Badania obrazowe ze szczególnym uwzględnieniem tomografii wiązki stożkowej (CBCT).
 • Cyfrowe projektowanie uśmiechu - Photoshop Smile Design

Stomatologia Cyfrowa:

 • Wyciski klasyczne i wyciski cyfrowe.
 • Analiza koloru i odcienia.
 • Skanery wewnątrzustne i laboratoryjne.
 • Metody rejestracji zwarcia centralnego.
 • Przygotowanie modeli wirtualnych.
 • Podstawowe rozwiązania protetyczne i implantoprotetyczne wykonywane przy użyciu technologii CAD/CAM.
 • Przegląd systemów pełnoceramicznych. Materiały stosowane przy wykonywaniu uzupełnień protetycznych w technologii CAD/CAM.
 • Programy do wirtualnego projektowania prac protetycznych.
 • Druk 3D.
 • Prezentacja gabinetowego systemu CAD/CAM.

Wprowadzenie do implantologii:

 • Implantacje w odcinku bocznym i w strefie estetycznej.
 • Implantacje natychmiastowe i implantacje odroczone.
 • Podstawowe i zaawansowane rekonstrukcje implantoprotetyczne.
 • Augmentacje wyrostka zębodołowego.

Wybrane zagadnienia z chirurgii stomatologicznej:

 • Postępowanie z zębodołem poekstrakcyjnym w celu uzyskania prawidłowych warunków kostnych i właściwej architektury tkanek miękkich.
 • Metody zabezpieczenia zębodołu po ekstrakcji z wykorzystaniem materiałów kościozastępczych.
 • Pozyskiwanie fibryny bogatopłytkowej PRF oraz osocza bogatopłytkowego i ich wykorzystanie w chirurgii stomatologicznej.

Zarządzanie tkankami miękkimi w jamie ustnej - warsztaty na preparatach zwierzęcych:

 • Postępowanie kliniczne u Pacjentów z chorobami przyzębia.
 • Wydłużenie korony klinicznej zęba, metody poszerzenia strefy dziąsła zbitego, pokrywanie recesji dziąsłowych jako element estetycznego leczenia stomatologicznego.

Postępowanie z zębami z żywą i martwą miazgą:

 • Podstawy nowoczesnej endodoncji z wykorzystaniem technik ręcznego i maszynowego opracowania kanałów korzeniowych.
 • Wkłady koronowo-korzeniowe (indywidualne i prefabrykowane wkłady metalowe, wkłady z włókna szklanego, wady i zalety techniki bezpośredniej i pośredniej).
 • Estetyczne rekonstrukcje tkanek twardych zęba.
 • Inlay, Onlay, Overlay - techniki bezpośrednie i pośrednie oraz elementy wykonywane w technologii CAD/CAM.
 • Estetyka kompozytowa.

Licówki i korony pełnoceramiczne:

 • Dobór materiałów na korony i licówki pełnoceramiczne.
 • Prototypowanie, wax-up, mock-up, bonded functional esthetic prototype (BFEP)
 • Wykonywanie licówek bez preparacji, z minimalną oraz standardową preparacją.
 • Preparacje pod korony protetyczne i mosty.
 • Wyciski tradycyjne i cyfrowe przy wykonywaniu licówek, koron i mostów.
 • Korony i mosty tymczasowe wykonywane techniką bezpośrednią oraz w technologii CAD/CAM.
 • Adhezyjne cementowanie licówek i koron.

Leczenie wielospecjalistyczne w stomatologii estetycznej:

 • Endodoncja, periodontologia, ortodoncja, chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa, protetyka stomatologiczna.
 • Wybrane zagadnienia z medycyny estetycznej w realizacji złożonych planów stomatologicznego leczenia estetycznego.
 • Zmiany związane ze starzeniem się twarzy i terapia anti-aging.
 • Mezoterapia, toksyna botulinowa i wypełniacze tkankowe w leczeniu estetycznym.

 

Co nas wyróżnia?

 • Jako jedyna niepubliczna uczelnia akademicka w Polsce posiadamy salę dydaktyczną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiąjący w pełni cyfrowe projektowanie i wykonywanie rekonstrukcji protetycznych i implantoprotetycznych. Dzięki stałej współpracy z firmą DENTAL HOLDING mamy pewność, że zawsze jako pierwsi posiadamy najnowocześniejszy sprzęt stomatologiczny.
 • Naszą kadrę dydaktyczną tworzą uznani klinicyści będący autorytetami w swoich dziedzinach stomatologii, którzy jako naukowcy, ale przede wszystkim praktycy z wieloletnim doświadczeniem rozumieją doskonale współczesne problemy i wyzwania stomatologicznego leczenia estetycznego wykorzystującego najnowsze zdobycze techniki.
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie warsztatowej, co daje doskonałą okazję do zdobycia nowoczesnej wiedzy i umiejętności praktycznych na wszystkich etapach stomatologicznego leczenia estetycznego. Warsztaty umożliwiają zdobycie odrębnych certyfikatów potwierdzających konkretne kwalifikacje.
 • Praca dyplomowa ma charakter wyłącznie praktyczny i oparta jest na dokumentacji dwóch przypadków stomatologicznego leczenia estetycznego przeprowadzonego przez Studenta. Przygotowanie pracy dyplomowej stanowi więc utrwalenie umiejętności prowadzenia pełnej i skrupulatnej dokumentacji medycznej niezbędnej w prowadzeniu praktyki lekarsko-dentystycznej.
 • W trakcie Studiów zapewniamy stały kontakt z wykładowcami przy wykorzystaniu technik komunikacji na odległość, co daje możliwość szybkiego przedyskutowania wszelkich wątpliwości, które mogą się pojawić podczas diagnozowania i leczenia własnych Pacjentów.

 

Nasza kadra

prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr MALARA

Dyrektor Programowy Studiów Podyplomowych
"Stomatologia Estetyczna i Cyfrowa"
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
MSc. implantolog

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W trakcie studiów i po ich zakończeniu odbył liczne staże zawodowe i naukowe w renomowanych ośrodkach krajowych i zagranicznych (m. in. Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem oraz w Klinice Chirurgii Stomatologicznej, Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Strassburgu). W roku 2001 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W roku 2007 zakończył szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej .  W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, natomiast w roku 2012 został profesorem nadzwyczajnym. W tym samym roku ukończył również studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej w GWSH. W roku 2015 uzyskał tytuł Master of Science in Oral Implantology kończąc jedne z najbardziej prestiżowych  studiów w zakresie implantologii na Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem .

Piotr Malara od wielu lat zajmuje się inżynierią stomatologiczną - interdyscyplinarną dziedziną nauki, w której skład wchodzi protetyka stomatologiczna, inżynieria materiałowa i inżynieria biomedyczna obejmująca zastosowanie technologii cyfrowych w medycynie.

Piotr Malara jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz licznych referatów wygłaszanych na konferencjach z zakresu stomatologii, chirurgii i implantologii szczękowo-twarzowej oraz medycyny estetycznej oraz promotorem kilku doktorów nauk medycznych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m. in. European Academy of Facial Plastic Surgery oraz International Academy of Aesthetics.

 

dr n. med. Artur WITUŁA
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Jest specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej z ponad 10 letnim stażem. Jako praktykujący stomatolog w kręgu jego zainteresowań są stomatologia estetyczna oraz estetyczne i funkcjonalne  aspekty leczenia wad części twarzowej czaszki. Wykonując zabiegi ortognatyczne może klinicznie wykorzystywać i oceniać efekty planowania cyfrowego. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się przede wszystkim cyfrowo wspomaganym planowaniem odbudowy i przebudowy uzębienia. Wykorzystuje do tego zarówno implanty jak również uzębienie własne. Jest autorem i współautorem ponad 20 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Współpracuje także jako wykładowca z kilkoma producentami systemów implantologicznych, w szkoleniu stomatologów w zakresie implantologii. Jest certyfikowanym konsultantem w zakresie piezochirurgii.

 

dr n. med. Joanna DOBRZAŃSKA

Dr n. med. Joanna Dobrzańska jest lekarzem dentystą z wieloletnim doświadczeniem, wykonującym zaawansowane plany leczenia obejmujące nowoczesną mikroskopową endodoncję, w tym zabiegi ponownego mikroskopowego leczenie endodontycznego, odbudowy protetyczne, w tym całościowe oraz stomatologię estetyczną

Dr n. med. Joanna Dobrzańska jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu endodoncji. Stale rozwija swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych kongresach i konferencjach z zakresu stomatologii. Publikuje także swoje prace w największych ogólnopolskich czasopismach stomatologicznych. Jest jednym ze stałych współpracowników periodyku „Endodoncja w praktyce” wydawanego przez wydawnictwo Elamed.

W swojej codziennej praktyce lekarskiej stawia szczególny nacisk na kompleksowe podejście do leczenia każdego Pacjenta. Podstawą jest przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki w oparciu o tomografie CBCT wraz z postawieniem pełnej diagnozy. Rutynowo korzysta także w swojej praktyce z najnowocześniejszej technologii stosowanej w stomatologii, dbając o najwyższą jakość wykonywanych procedur medycznych.

 

dr inż. Lech DOBRZAŃSKI

Dr inż. Lech Dobrzański jest absolwentem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej o specjalności Elektronika Biomedyczna specjalizujący się w inżynierii stomatologicznej oraz systemach zarządzania służbą zdrowia. W roku 2018 obronił pracę doktorską z zakresu inżynierii stomatologicznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie otrzymując stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

Jest Prezesem Zarządu Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjnego Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios, w ramach którego działa Centrum Inżynierii Stomatologicznej , Centrum Badawczo-Rozwojowe i Centrum Naukowe ściśle zajmujące się tematyką związaną z inżynierią stomatologiczną m.in. aplikując technologię druku 3D i projektowania CAD do codziennej praktyki stomatologicznej. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych kursach, meetingach, prezentacjach, kongresach i konferencjach z zakresu protetyki i inżynierii stomatologicznej. Jest autorem rozdziałów w książkach naukowych i artykułów w czasopismach naukowych. W roku 2015 otrzymał przyznawany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP tyłuł Ambasadora Innowacyjności oraz liczne nagrody na targach wynalazków (m.in. Złotego Medalu na IPITEX 2016 w Bangkoku w Tajlandii, Semi Grand Prize na ICLA 2015, Foz do Iguaçu w Brazylii oraz Złoty Medal na IWIS 2015 w Warszawie).

Dr inż. Lech Dobrzański jest także współautorem 5 zgłoszeń patentowych z zakresu inżynierii stomatologicznej.

Stałą kadrę dydaktyczną Studiów Podyplomowych wspierają zapraszani wykładowcy i trenerzy będący uznanymi autorytetami w zakresie poszczególnych działów stomatologii i medycyny estetycznej.

 

Czas trwania Studiów Podyplomowych "Stomatologia Estetyczna i Cyfrowa"?

2 semestry - 170 godzin

Studia obejmują 9 zjazdów odbywających się raz w miesiącu:

 • sobota od 9.00 do 17.00
 • niedziela od 9.00 do 17.00 

Podczas zjazdów 1-8 odbywają się wykłady i zajęcia warsztatowe.

Podczas zjazdu nr 9 odbywają się obrony prac dyplomowych. 

 

Warunki ukończenia Studiów Podyplomowych

 • zaliczenie wszystkich bloków tematycznych oraz minimum 75% obecności na zajęciach
 • udział w warsztatach umożliwiających uzyskanie odrębnych certyfikatów
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (dokumentacja dwóch przypadków klinicznych ze stomatologicznego leczenia estetycznego przeprowadzonego przez Słuchacza)

 

Dyplom

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Certyfikaty poświadczające kwalifikacje do wykonywania procedur z zakresu stomatologii estetycznej i cyfrowej
 • Planowane jest przyznanie około 160 punktów edukacyjnych dla lekarzy dentystów

 

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 19600 zł płatne w ośmiu ratach po 2450 zł

Czesne dla Absolwentów AG/GWSH: 18620 zł płatne w ośmiu ratach po 2327,50 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2023

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Ze względu na praktyczny charakter studiów i prowadzone zajęcia warsztatowe liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem. Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony. W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Agnieszka Żymła - tel. 789 201 335, e-mail: szkolenia@dentaris.pl

Janusz Centawer – tel. (32) 3570 528, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci AG/GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+