PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Szkoła Trenerów Biznesu

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy z:


 

DLACZEGO SZKOŁA TRENERÓW?

Szkoła Trenerów BRAINSTORM to studia skierowane do osób dorosłych, które są zainteresowane nabyciem umiejętności trenerskich oraz do wszystkich, którzy stanęli w swej karierze zawodowej przed wyzwaniem pracy z grupą. Mogą w nim wziąć udział np. trenerzy wewnętrzni firm, pracownicy działów HR, nauczyciele, menedżerowie zarządzający zespołami oraz prowadzący spotkania grupowe i inni, którzy zajmują się rozwojem pracowników.

Studia będą prowadzone w formie warsztatu praktycznego, który będzie bazował na aktywnym udziale uczestników. W czasie zajęć będziemy prowadzili szereg symulacji rzeczywistych działań związanych z projektowaniem i prowadzeniem szkoleń.

Główne cele studiów to zdobycie umiejętności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz ewaluacją szkoleń grupowych. Uczestnicy poznają, czym jest proces grupowy oraz jak wykorzystać tą wiedzę podczas projektowania ćwiczeń i zadań dla grupy oraz podczas realizacji założonych celów szkoleniowych. Ponadto Uczestnicy poznają metody i narzędzia szkoleniowe, które najefektywniej wpływają na poziom postaw, wiedzy i umiejętności osób dorosłych.

 

Główne korzyści ze studiów - czego uczestnicy nauczą się na szkoleniu?

 • Dowiedzą się jak konstruować poszczególne narzędzia szkoleniowe takie jak ćwiczenia indywidualne i grupowe, kwestionariusze sytuacyjne, scenariusze do symulacji.
 • Nabędą umiejętność radzenia sobie z emocjami własnymi i emocjami grupy szkoleniowej.
 • Będą potrafili tworzyć najważniejsze narzędzia szkoleniowe dostosowane do tematu szkolenia i styli uczenia się ludzi dorosłych.
 • Poznają zasady dotyczące tego jak zachowywać się podczas sesji warsztatowej, a w szczególności jak moderować pracę grupy, jak stymulować pracę poszczególnych uczestników, jak reagować w trudnych sytuacjach.
 • Zdobędą umiejętność  prowadzenia szkolenia warsztatowego - prowadzenia dyskusji moderowanej, prowadzenia mini wykładu, stymulowania aktywności grupy i jednostki.
 • Uświadomią sobie czym jest proces grupowy i jak nim zarządzać i sterować w określonym kierunku.
 • Dowiedzą się jak prowadzić szkolenie metodą warsztatową i jak wykorzystać proces grupowy do realizacji celów szkolenia.
 • Poznają zasady jak prowadzić omówienia i dyskusję moderowaną.
 • Poznają najlepsze sposoby przygotowania prezentacji szkoleniowej.
 • Będą potrafili zarządzać emocjami pojawiającymi się na sali szkoleniowej.
 • Dowiedzą się jak reagować na poszczególne reakcje grupy: znudzenie, zbyt duże pobudzenie, tzw. „głupawkę”.
 • Uświadomią sobie, w jakim stopniu trener ma wpływ na to co dzieje się na sali szkoleniowej i na efektywność szkolenia.
 • Będą potrafili  dostosować narzędzia szkoleniowe do różnych sposobów uczenia się i do potencjału grupy.

 

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Sebastian Matyniak – menedżer kierunku

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie wydarzenia otwarte, takie jak: konferencje i szkolenia otwarte. Dodatkowo odpowiada za pracę i rozwój działu consultingu, oraz działu finansów. Najczęściej koordynuje projekty związane z zarządzaniem strategicznym, audyty oraz transformacje Lean. Jego przygotowanie trenerskie to ponad 1500 dni szkoleniowych. Doświadczenie consultingowe to koordynacja ponad 200 projektów doradczych w tym kilkudziesięciu transformacji Lean.
Jest absolwentem studiów MBA i wielu uznanych projektów rozwojowych.
Inni mówią o nim: inspiruje do działania, dba o ciągłe doskonalenie, zawsze znajduje rozwiązania, zaraża energią. Wolne chwile najczęściej spędza z rodziną w górach.
Relaksuje się grając na gitarze i uprawiając sport. Ważna jest dla niego realizacja celów własnych z poszanowaniem celów Klienta.
 
 

Bartosz Rusek

W Brainstorm Group odpowiada za zespoły organizujące wszystkie szkolenia zamknięte
i badania. Dodatkowo odpowiada za zarządzanie zespołem trenerskim. Najczęściej koordynuje i prowadzi szkolenia z obszaru zarządzania, negocjacji i sprzedaży, obsługi Klienta oraz kompetencji osobistych. Ponadto zarządza projektami badań parametrycznych, badań satysfakcji i badań AC/DC. Jego przygotowanie trenerskie
to ponad 1000 dni szkoleniowych. Doświadczenie badawcze to koordynacja i realizacja ponad 100 różnych badań. Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego.
Z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego.
Inni mówią o nim: pomysłowy, zorientowany na relacje i cel, otwarty, wyważony, zaraża entuzjazmem i energią.
Prywatnie aktywnie uprawia wspinaczkę, turystykę górską i bieganie. Jego wielką pasją jest fotografia i podróże - w szczególności inspiruje go Nepal, który odwiedził już trzykrotnie.
 

Marcin Tomala

W Brainstorm Group pełni role trenera.  Jego przygotowanie zawodowe to 13 lat pracy w roli trenera, facylitatora, wykładowcy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji
i współpracy zespołowej, motywowania, sprzedaży i negocjacji. Szczególne zainteresowania to zwinne metody zarządzania projektami - Agile oraz myślenie projektowe - Design Thinking. Swoje doświadczenie zdobywał jako trener wewnętrzny w międzynarodowej korporacji wspierając różne jednostki, specjalistów i menadżerów. Był członkiem zespołów wdrożeniowych strategicznych projektów w organizacji.
Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Akademia Menadżera Sprzedaży. Ukończył także studia podyplomowe
z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest certyfikowanym trenerem i facylitatorem, konsultantem Extended DISC oraz Stylów przywództwa.
Inni mówią o nim: pracuje z pasją i dużym zaangażowaniem, kreatywny, z poczuciem humoru.
Prywatnie uwielbia podróże, zwłaszcza po europejskich krajach wyspiarskich.
 

Magdalena Olechnowicz

Ma za sobą ponad 6000 godzin poprowadzonych warsztatów dla różnych grup zawodowych i stanowisk – od operatorów maszyn po dyplomatów, od nauczycieli szkół artystycznych po dyrektorów hut i kopalń. Jako asesor w sesjach AC/DC obserwowała i udzieliła informacji zwrotnej blisko setce osób. Zrealizowała ponad 80 godzin sesji coachingowych, w tym 30 pod superwizją.
Jej obszary specjalizacji to rozwój kompetencji menedżerskich, praca zespołowa
i współpraca, komunikacja interpersonalna w biznesie, zarządzanie efektywnością osobistą
i zespołu, trening trenerów. Zajmuje się również Assessment / Development Center – jako asesor i Mystery Shoper – jako konsultant.

 

Aleksander Kocur

W Brainstorm Group pełni rolę starszego trenera. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie
w pracy w zróżnicowanym środowisku zarówno w Polsce jak i za granicą. W swojej karierze zawodowej pełnił rolę: sprzedawcy, menedżera i dyrektora w działach sprzedaży. Ma za sobą ponad 800 dni szkoleniowych. Prowadzi szkolenia z zakresu sprzedaży, obsługi Klienta, negocjacji i zarządzania.
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Inni mówią o nim: pasjonat, nastawiony na cel, otwarty na ludzi.
Jego pasją jest muzyka i sport. W wolnych chwilach grywa wraz ze swoim zespołem na gitarze oraz biega w maratonach.

 
 

Marta Błońska

W Brainstorm Group pełni rolę coacha i eksperta ds. rozwoju kompetencji miękkich. Jej przygotowanie zawodowe to kilkanaście lat praktyki zawodowej w roli, trenera, coacha, psychologa i terapeuty. Jej głównymi obszarami zainteresowań zawodowych są automotywacja i motywowanie, radzenie sobie z emocjami i stresem, mindfulness oraz budowanie pewności siebie. Posiada duże doświadczenie w pracy ze zróżnicowanymi grupami uczestników. Prowadziła projekty dla kilkudziesięciu firm, organizacji, szpitali
i uczelni.
Jest absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Opolskim, ukończyła również psychologię na Uniwersytecie SWPS. Posiada także dyplomy z licznych kursów doskonalących z zakresu psychologii i pedagogiki.
 Inni mówią o niej: "oaza spokoju, perfekcjonistka, zorientowana na drugiego człowieka".
Jest matką dwóch uroczych dzieci. W wolnych chwilach udziela lekcji tańca, którego jest pasjonatką.
 

Mariusz Mażewski

W Brainstorm Group pełni rolę trenera i konsultanta ds. badań. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy zawodowej. Od kilkunastu lat projektuje i prowadzi szkolenia
i różnego typu badania dla biznesu. Jest ekspertem w realizacji projektów doradczych
w obszarze szeroko rozumianego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada bogate doświadczenie w pracy zarówno z biznesem, z uczelniami oraz organizacjami i instytucjami.
Jest absolwentem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Zarządzania
i Marketingu Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie.
Inni mówią o nim: "na sali szkoleniowej wulkan energii, dokładny i precyzyjny, zawsze zaangażowany w projekt który prowadzi."
 W wolnych chwilach uwielbia samotnie chodzić po górach oraz podróżować z rodziną.

 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (184 godziny)

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu:

 •    soboty: 8.00 - 15.00 
 •    niedziele: 8.00 - 15.00

Wyjątek stanowi trening interpersonalny - zjazd 4 dniowy. Opłata za zjazd nie jest wliczona w koszt czesnego.

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 5600 zł (-20%) 4480 zł płatne w ośmiu ratach po 560 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5040 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH:5600 zł: (-25%) 4200 zł płatne w ośmiu ratach po 525 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4760 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 31 maja 2024 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2024

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

w sprawach rekrutacji
tel.: (32) 35 70 600, e-mail: rekrutacja@akademiagornoslaska.pl

w sprawach związanych z realizacją studiów
tel.: (32) 35 70 583, (32) 35 70 584, e-mail: podyplomowe@akademiagornoslaska.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, uzupełnij dane osobowe oraz wybierz kierunek na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+