Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Terapia uzależnień behawioralnych

Drukuj

DLACZEGO TERAPIA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH?

W dzisiejszym świecie lawinowo rośnie liczba osób, które dla poprawienia swojego komfortu psychicznego sięgają po różne substancje chemiczne i nie tylko. Coraz częściej odnotowuje się także skłonności do chorobliwego wykonywania czynności stanowiących naturalną część życia każdego człowieka – takich jak jedzenie, praca czy seks. Utrata panowania nad częścią swojego życia nierzadko prowadzi do utraty kontroli nad jego całością. To powoduje, że specjaliści z zakresu terapii uzależnień behawioralnych są coraz bardziej potrzebni, a ich odpowiedzialna praca coraz bardziej doceniana.

DLA KOGO?

Adresatami są w szczególności osoby posiadające wyższe wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, filozofii, socjologii, teologii bądź nauk o rodzinie, a także osoby zatrudnione jako:

 • nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni,
 • pracownicy punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień,
 • pielęgniarki środowiskowe,
 • pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni,
 • pracownicy klubów i świetlic środowiskowych,
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni zdrowia psychicznego.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Studia służą przede wszystkim pogłębieniu wiedzy z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, podniesieniu kwalifikacji oraz, co naszym zdaniem jest wartością samą w sobie – wymiany doświadczeń między słuchaczami. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności przygotowujące do pracy w obszarze profilaktyki społecznej oraz terapii uzależnień behawioralnych. Będzie to kompletna podstawa teoretyczna z psychoprofilaktyki, psychopatologii, diagnozy i terapii uzależnień, która w połączeniu z przywoływaną praktyką kontaktu z osobą uzależnioną oraz jej rodziną pomoże w profesjonalnym wykonywaniu zawodu terapeuty.

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie posiadał szereg kompetencji teoretycznych i praktycznych pomocnych w codziennej pracy z osobami uzależnionymi, samodzielnie potrafiąc:

 • identyfikować problemy w zakresie uzależnień behawioralnych
 • prowadzić działania profilaktyczne i diagnostyczne w zakresie zapobiegania uzależnieniom chemicznym i niechemicznym, w ramach inicjatyw realizowanych w placówkach edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz w przestrzeni publicznej,
 • rozpoznać wiodące uzależnienia oraz motywować osobę uzależnioną do podjęcia właściwej terapii,
 • rozumieć prawno-organizacyjne, medyczne i psychologiczne aspekty uzależnień.

Ponadto program studiów będzie użyteczny także dla osób przygotowujących się do pracy związanej z opieką, wychowaniem, kształceniem, resocjalizacją itp.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Zajęcia w ramach studiów prowadzą wyłącznie praktycy – trenerzy

Lidia Godzwon

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista II stopnia przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, nauczyciel akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu, gier hazardowych, seksu, zakupów, Internetu, doświadczenie w psychoterapii indywidualnej z osobami będącymi w związku z osobami uzależnionymi i doświadczającymi przemocy.

Ponadto prowadzi zajęcia warsztatowe i treningowe dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz terapie dla osób z kryzysami adolescencyjnymi oraz psychoterapię młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi i Internetem; prowadzi szkolenia oraz warsztaty i treningi dla różnych grup zawodowych. 

Anna Kulikowska

Magister psychologii o specjalności klinicznej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, będący w trakcie całościowego kursu na psychoterapeutę PTP. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Krakowskiego Towarzystwa Medycznego. Od 2012 roku prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych m.in. jako realizator programów „W pułapce nałogowych zachowań – kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych”, „Szkoła  trenerów profilaktyki i leczenia uzależnień behawioralnych”.

Jarosław Bugaj 

Psychoterapeuta, absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją z Psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Ukończył czteroletnie szkolenie z zakresu Psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Umiejętności Psychologicznych oraz Studium Psychoterapii Uzależnień przy Małopolskim Ośrodku Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w zakresie specjalisty terapii uzależnień i współuzależnień.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu, gier hazardowych, Internetu, pracy oraz zakupów. Pracę terapeutyczną realizuje w kontakcie indywidualnym i grupowym. Jego doświadczenia i zawodowe wiążą się ponadto z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nerwicowymi oraz zaburzeniami nastroju. 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (180 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 16.00 
 • niedziele: 8.00 - 16.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  120 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3600 zł (płatne w ośmiu ratach po 450 zł)

Czesne dla Absolwentów GWSH (-5%): 3600 zł 3420 zł (płatne w ośmiu ratach po 427,50 zł)

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik / listopad 2017

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+