PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prawo Zamówień Publicznych

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy z Kancelarią Maruta Wachta:

CEL STUDIÓW

Uchwalone 31 marca 2014 r. przez Parlament Europejski Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych otworzyły nowy rozdział w dziedzinie zamówień publicznych w UE.

Dyrektywy wprowadziły wiele zmian mających na celu uczynienie obrotu gospodarczego związanego z zamówieniami publicznymi bardziej efektywnym tak dla Zamawiających jak również dla Wykonawców. Nowe rozwiązania legislacyjne nakładają też szereg zobowiązań w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych i innowacyjnych w zamówieniach publicznych.

Polska, zobowiązana do implementacji przepisów Dyrektyw jest wciąż w fazie dostosowywania przepisów oraz rozwiązań technicznych do nowych wyzwań. Obok zbliżającej się wielkimi krokami pełnej elektronizacji zamówień publicznych jesteśmy u progu chwalenia (przewidywany termin to czerwiec 2019 r.) i wprowadzenia w życie całkowicie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdaniem wielu ekspertów zmiany te są największym od co najmniej 2004 r. i będą stanowiły nie lada wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz kompetencji z zakresu zamówień publicznych, w tym zmian przepisów dotyczących elektronizacji zamówień jak również całkowicie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

W trakcie studiów uzyskają Państwo kwalifikacje potrzebne do pełnienia funkcji związanych z procedowaniem zamówień publicznych jak również ubiegania się o zamówienia publiczne we. Wszystko to wg najlepszych metod nauczania.

Nasza kadra to uznani na rynku eksperci z dziedziny zamówień publicznych o wieloletnim i bogatym doświadczeniu zawodowym w obszarze zamówień. Są wśród nich byli orzecznicy KIO, prawnicy z jednej z najbardziej uznanych w dziedzinie PZP kancelarii prawnych w Polsce mający doświadczenie w realizacji największych projektów, infrastrukturalnych, IT i innych. Uznani na rynku eksperci zajmujący się szkoleniami i doradztwem w dziedzinie zamówień publicznych zarówno po stronie Zamawiających jak również Wykonawców.  
 
Dzięki tak doświadczonemu zespołowi gwarantujemy realizacje studiów na najwyższym poziomie. Naszą ambicją i celem jest przekazanie wiedzy przede wszystkim praktycznej nie tylko z samego zakresu przepisów o zamówieniach publicznych, ale również wszystkich dziedzin prawa, które znajdują swe zastosowanie przy prowadzeniu procedur przetargowych.
 

GŁÓWNE ATUTY STUDIÓW

•    166 godzin praktycznej nauki prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów zamówień publicznych w świetnej atmosferze!
•    Kompleksowe omówienie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych
•    Gruntowne omówienie zmian przepisów dotyczących tzw. elektronizacji zamówień publicznych oraz aspektów związanych z tzw. Zrównoważonymi zamówieniami publicznymi
•    Zajęcia prowadzą praktycy, z doświadczeniem w obsłudze postepowań przetargowych, zarówno po stronie Zamawiających jak również Wykonawcy. Nasi prowadzący mają również doświadczenie w postępowaniach przed Krajową Izba Odwoławczą oraz Sądami             
•    Studia tworzone są przy współpracy z kancelarią Maruta Wachta, lidera w rankingu Rzeczpospolitej, między innymi w kategorii Prawo zamówień publicznych
•    Aktywne metody nauczania - proces kształcenia opiera się w znacznej części na sporządzeniu i analizie projektów dokumentów (np. projektów regulaminów, SIWZ, zapytań ofertowych, umów, odwołania i odpowiedzi na odwołania do KIO), studiach przypadków oraz dyskusji i wymianie doświadczeń z uczestnikami studiów
•    Praktyczne warsztaty (ćwiczenia), na których słuchacze przygotowują i analizują dokumentację dotyczącą zamówień publicznych oraz udział w symulacji rozprawy przed KIO pomogą zdobyć unikalne kompetencje oraz doświadczenie, w tym m. in. obejmujące:  
o    wzory regulaminów zamówień
o    wzory Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zapytań ofertowych i zawartych w nich zapisów kluczowych
o    dokumenty z zakresu szeroko pojętej komunikacji pomiędzy Zamawiający a Wykonawca
o    odwołania i odpowiedzi na odwołania do KIO
o    odpowiedzi na uwagi, wnioski o wyjaśnienie oraz protokoły jednostek kontrolujących,
o    przygotowanie i przedstawienie wybranej roli w ramach symulacji rozprawy przed KIO,  
o    symulacje składania ofert na platformach zakupowych
•    Wszechstronny model nauczania – w ramach kolejnych modułów słuchacze poznają prawo zamówień publicznych, aspekty techniczne i organizacyjne zamówień publicznych
•    Program studiów dostosowany jest zarówno dla osób zamierzających pełnić funkcję związane z procedurami przetargowymi w sektorze prywatnym (np. firmy z branży budowlanej, firmy z branży IT jak również podmioty prywatne zobligowane do stosowania określonych procedur zakupowych w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE), jak również w sektorze publicznym
•    Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający praktyczne a nie tylko teoretyczne ujęcie przedmiotu tak, aby każdy z uczestników otrzymał pakiet wiedzy i instrumentów praktycznych pozwalających na efektywne podejście do zamówień publicznych
•    Oprócz nauki istotny jest również networking; w czym wspomaga wspaniała impreza integracyjna oraz charakter zajęć
•    Dyplom prestiżowej Uczelni, pozwalający udokumentować zdobytą wiedzę.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

•    Dogłębne poznanie krajowych i unijnych regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych, w tym nowa ustawa Prawo zamówień publicznych
•    Wiedza jak efektywnie procedować zamówienia bez względu na rodzaj, wartość i źródło finansowania
•    Wyćwiczenie, jak w sposób prawidłowy i efektywny tworzyć oferty oraz ubiegać się o zamówienia publiczne
•    Warsztaty, jak sporządzać dokumentację przetargową,
•    Najlepsze praktyki, jak  prawidłowo konstruować umowy pozwalające na podniesienie efektywności zamówień,  zarówno „pod ustawą”, jak i kodeksem cywilnym
•    Nowe kontakty zawodowe oraz wymiana doświadczeń z innymi osobami zajmującymi się zamówieniami publicznymi oraz prawnikami.

STUDIA SZCZEGÓLNIE POLECAMY

•    osobom aktualnie pełniącym lub zamierzającym pełnić funkcje związane z prowadzeniem procedur zamówień publicznych w szeroko pojętym sektorze publicznym,
•    wszystkim osobom zajmującym się lub też zamierzającym zajmować się zamówieniami publicznymi w sektorze prywatnym ubiegającym się o udzielenie zamówień jak również prowadzącym procedury wydatkowania środków publicznych, w tym pochodzących z UE,
•    usługodawcom  świadczącym usługi doradcze na rzecz podmiotów z sektora publicznego oraz z sektora prywatnego z zakresu zamówień publicznych,
•    kontrolerom zamówień publicznych zarówno w ramach kontroli IZ oraz IP, w ramach wydatkowania środków unijnych, jak również kontroli zgodności z prawodawstwem krajowym,
•    prawnikom, radcom prawnym, adwokatom chcący rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie technicznych i organizacyjnych aspektów zamówień publicznych niezbędnych dla optymalnego świadczenia usług obsługi prawnej,
•    wszystkim osobom chcącym zdobyć ciekawą, prestiżową i dobrze płatną kompetencję zawodową.
 

Partner Kierunku - Kancelaria Maruta Wachta

Kancelaria MARUTA WACHTA jest jedną z największych polskich kancelarii wyspecjalizowanych w obsłudze projektów z zakresu prawa zamówień publicznych, wskazywaną jako lider rynku w rankingu dziennika Rzeczpospolita (2016, 2017, 2018) oraz wyróżnianą przez instytucje międzynarodowe, takie jak: Chambers, Legal 500, The Lawyer. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze postępowań odwoławczych i jest jedną z niewielu kancelarii regularnie występujących w Krajowej Izbie Odwoławczej, prowadząc 10% wszystkich spraw przed KIO.

Zaangażowanie Kancelarii, to m.in. takie projekty, jak:
•    wsparcie zamawiającego (MPO w Warszawie) w największym w Polsce postępowaniu o zamówienie typu „in house” o wartości ponad 0,5 mld zł. (na odbiór odpadów komunalnych w m. st. Warszawy), następnie wsparcie w przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu m.st. Warszawy o wartości ponad 300 mln zł;
•    wsparcie zamawiającego (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na system informacji medycznej (typu CRIS). Pierwszy projekt o takim zakresie i skali rozproszenia w Polsce, jeden z 4 na świecie;
•    wsparcie wykonawcy (Fights on Logistics) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę celno-spedycyjną Inspektoratu Uzbrojenia, odpowiedzialnego za dostawy sprzętu dla Wojska Polskiego;
•    opracowanie szeregu ekspertyz prawnych dla największych spółek energetycznych w Polsce dotyczących modelu stosowania ustawy PZP;
•    aktywne uczestnictwo w konsultacjach projektu nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, prowadzonych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Działania Kancelarii zyskały uznanie zarówno Klientów, jak i innych firm prawniczych, co potwierdzają zdobyte wyróżnienia w wielu rankingach kancelarii prawnych.

 

RANKING KANCELARII 2018 DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA 

Liderzy w dziedzinach:

  • Prawo Ochrony Danych Osobowych
  • Technologie, Prawo Zamówień Publicznych
  • Procesy sądowe i arbitraż

\ Rekomendacje w dziedzinach:

  • Telekomunikacja
  • Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskie

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Zajęcia prowadzą m.in.:

Małgorzata Stręciwilk

– radca prawny, były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie pracownik  Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, odnotowana w rankingu „50 najbardziej wpływowych prawników” Dziennik Gazeta Prawna w 2016, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Krakowie, były członek i rzecznik prasowy KIO. Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Autor i współautor wielu publikacji fachowych, artykułów i monografii naukowych i popularnonaukowych oraz eksperckich, redaktor naczelna serii „Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Zeszyty Orzecznicze”. Członek Rady Programowej miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” oraz kwartalnika „Prawo zamówień Publicznych”. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na wielu uczelniach wyższych. Uczestnik i organizator konferencji i szkoleń dotyczących zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz dyscyplinie finansów publicznych.

Bartłomiej Wachta

- radca prawny, wspólnik w Maruta Wachta. Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik stale występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalista w obszarze prawa nowych technologii. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w kontraktach IT, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

dr Jakub Krysa

- doktor nauk prawnych, radca prawny, senior associate w kancelarii Maruta Wachta sp.j.. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zamówieniami publicznymi, kontraktami i prawem prywatnym międzynarodowym. Doradza na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych działających w sektorach IT, infrastruktury, obronności, energetyki i gospodarki odpadami. Autor opracowań dotyczących polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

Mateusz Bartoszcze

- uczestnik kilkuset postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę ubezpieczeniową w charakterze biegły i członek komisji przetargowej, pełnomocnik przed KIO. Od roku 1999 posiada zdany egzamin brokerski. Od 2011 roku radca prawny. Uczestnik wielu procesów due diligence w zakresie problematyki ubezpieczeniowej dla największych polskich przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania programów ubezpieczenia i ich kontraktowania.  Specjalista w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa zamówień publicznych oraz problematyki związanej z odpowiedzialnością odszkodowawczą. Autor i współautor artykułów o tematyce ubezpieczeniowej.

Mariusz Turek - Profitia Management Consultants, posiada wieloletnie doświadczenie doradcze, w szczególności w obszarze optymalizacji operacyjnej przedsiębiorstw. Specjalizuje się w kompleksowych projektach reorganizacji funkcji zakupowych dla dużych podmiotów i grup kapitałowych – skutecznie realizował projekty m.in. dla GK ORLEN, GK PGE, GK PGNiG, GK Lotos, GK Ciech i wielu innych.  Projekty, w które był zaangażowany, przyniosły łącznie ponad 200 mln zł potwierdzonych trwałych oszczędności kosztowych. Przyczynia się do wzrostu świadomości roli zakupów, jako kluczowego obszaru dla zwiększania wartości przedsiębiorstw. Od 9 lat jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Menedżerów Zakupów w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Posiada tytuł profesjonalnego menedżera Zakupów MCIPS nadawany przez brytyjski Chartered Institute of Procurement and Supply.

Przemysław Kuderczak - prawnik, praktyk zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców jak i Zamawiających. Posiada ponad 15- letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych.  Ekspert doradca w projekcie PARP „Nowe podejście do zamówień publicznych”. Doradca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Wykładowca w projektach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „zamówienia publiczne dla JST”. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych z Funduszy UE na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor artykułów w fachowej prasie doradczej z Zamówień Publicznych. Zrealizował ok. 4000 h szkoleniowych i wykładowych oraz doradczych. Pracę zawodową łączy z działalnością naukową. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wioleta Bajda

- radca prawny DPZP, były naczelnik w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach. Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej zamawiających (w tym m.in. z administracji rządowej, sektorowych i w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa) i wykonawców (w tym m.in. sektor budowlany i informatyczny), również w ramach projektów współfinansowanych z środków unijnych. Doradzała m.in. przy dużych projektach infrastrukturalnych i co najmniej kilkuset postępowaniach, w większości o wartościach powyżej tzw. progów unijnych. Posiada duże praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu zamawiających i wykonawców przed KIO, sądami okręgowymi i organami kontroli. Autorka i współautorka wielu artykułów i publikacji z zakresu zamówień publicznych, np. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (UZP, 2012), Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji. Praktyczny komentarz z orzecznictwem (Legalis, 2016) i in. Były członek SKO w Warszawie.

Małgorzata Michałowska

– Doradca z zakresu zamówień publicznych, Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych. Trener w ramach projektów realizowanych przez UZP, kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie; związana z zamówieniami publicznymi od 1995 roku; doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności: doradca, wykładowca - certyfikat nadany w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców nadany według procedur ustalonych w podsieci KIGNET LEX – 2007 (realizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu finansowanego z środków UE), audytor/kontroler - Konsultant Audytu Projektów Europejskich – certyfikat nadany przez Instytut Konsultantów Europejskich.

Aleksandra Libiszowska – Adwokat, counsel w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k. Specjalizuje się w prawie funduszy unijnych i zamówień publicznych. Jako dyrektor departamentu prawnego instytucji wdrażającej programy unijne, zarządzała obszarem prawnym i zamówień publicznych, zapewniając kompleksową obsługę prawną jednostki i wspierając beneficjentów POPC i POIG w realizacji projektów. Wykładowca, prowadziła liczne szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów oraz pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, a także prawników i przedstawicieli branż, w których wykorzystywane są fundusze unijne. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Prawa Pomocy Publicznej
w Szkole Głównej Handlowej oraz Prawa Nowoczesnych Technologii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Roman Bieda

– radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT (umowy wdrożeniowe, outsourcingowe, licencje itp.), ochroną danych osobowych. Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO. Przewodniczący podgrupy roboczej ds. prawnych aspektów AI powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac grupy roboczej brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.  Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN). Prelegent na szeregu konferencjach naukowych. Autor publikacji prawniczych. Współpracownik naukowy Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytety Opolskiego.

Paweł Jasiński

- radca prawny od 2003 r, absolwent MBA Imperial College London, pracownik Tramwaje Warszawskie sp. z o.o, b. pracownik PKN Orlen S.A., Unipetrol a.s., członek organów różnych spółek, wykładowca Akademii Koźmińskiego, INE PAN, posiada doświadczenie w organizowaniu oraz prowadzeniu projektów i przedsięwzięć gospodarczych, w tym w zakresie zamówień publicznych.

Małgorzata Śledziewska

- prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej zamawiających (w tym m.in. z administracji rządowej oraz zamówień sektorowych) i wykonawców (w tym m.in. sektor budowlany i informatyczny), również w ramach projektów współfinansowanych z środków unijnych. Doradzała m.in. przy dużych projektach infrastrukturalnych i co najmniej kilkuset postępowaniach, w większości o wartościach powyżej tzw. progów unijnych. Posiada duże praktyczne doświadczenie w reprezentowaniu zamawiających i wykonawców przed KIO i organami kontroli. Autorka i współautorka wielu artykułów i publikacji z zakresu zamówień publicznych, m. in. Redaktor komentarza - Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji. Praktyczny komentarz z orzecznictwem (Legalis, 2016).

 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (166 godzin) 

Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu:

  • soboty: 9.15 - 16.15
  • niedziele: 9.15 - 16.15

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 4600 zł: (-10%) 4140 zł płatne w ośmiu ratach po 517,50 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH: 4600 zł: (-15%) 3910 zł płatne w ośmiu ratach po 488,75 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 30 września 2023 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2023

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

Janusz Centawer - e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci AG/GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+