PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prawo i administracja

Drukuj

DLACZEGO PRAWO I ADMINISTRACJA?

Z uwagi na obserwowany współcześnie rozwój administracji wiele godzin na kierunku Prawo i Administracja poświęciliśmy na zagadnienia praw i obowiązków stron stosunków administracyjno-prawnych. Szczegółowo omówione zostaną przepisy procedury administracyjnej, przepisy szczegółowe (w tym przepisów ustawy prawo zamówień publicznych) jak i postępowania przed sądami administracyjnymi. Ukierunkowanie programu na współpracę administracji z prywatną przedsiębiorczością owocuje lepszym zrozumieniem języka prawniczego i procedur, ułatwiając pracę obu zainteresowanym stronom, a w konsekwencji sprawiając, że założenie i prowadzenie własnej działalności nie będzie budziło tak wielu niepokojów.

 

DLA KOGO?

Studia podyplomowe Prawo i administracja są dla:

 • przedsiębiorców,
 • pracowników na stanowiskach kierowniczych,
 • osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą,
 • pracowników administracji publicznej (zwłaszcza związanej z przedsiębiorczością),
 • pracowników biur zarządu,
 • asystentek zarządu.

Z uwagi na szeroki zakres omawianych zagadnień, program jest opracowany pod kątem osób zainteresowanych poznaniem prawnych regulacji dotyczących najważniejszych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Słuchacze zdobędą rozeznanie w najważniejszych sferach administracji, zwłaszcza administracji gospodarczej. Po ukończeniu studiów absolwenci zyskają umiejętność płynnego rozwiązywania problemów w zarządzaniu firmą oraz zrozumienia trudnego języka prawnego i prawniczego. Szczególnie użyteczna z perspektywy pracowników administracji będzie wiedza na temat najnowszych regulacji prawnych, w tym umiejętność ich stosowania w praktyce.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĄ SŁUCHCZE?

Omawiana w czasie zajęć problematyka stanowi dla zaawansowanych usystematyzowanie wiedzy oraz źródło informacji o tzw. kruczkach prawnych. Osoby początkujące poznają mechanizmy i konstrukcje prawne. 

Słuchacze

 • poznają podstawowe egulacje prawne oraz możliwości ich wykorzystania w zakresie działalności gospodarczej,
 • nauczą się negocjowania umów,
 • poznają zasady stosowania najczęściej występujących procedur administracyjnych i cywilnych (w zakresie prawa handlowego, cywilnego, zamówień publicznych oraz prawa pracy),
 • zarządzania ludźmi i ryzykiem,
 • poznają możliwości pozyskania kapitału na rynku kapitałowym, z funduszy europejskich oraz ze środków pochodzących z tzw. pomocy publicznej.

 

PROGRAM STUDIÓW PRAWO I ADMINISTRACJA -  KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wykładowcy na studiach pdyplomowych Prawo i Administracja to sprawdzona kadra naukowa śląskich wyższych uczelni, mająca duże doświadczenie praktyczne dzięki współpracy w biznesem.


 

CZAS TRWANIA

2 semestry (216 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 15.00 
 • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3000 zł: (-20%) 2400,00 zł płatne w ośmiu ratach po 300 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3000 zł: (-25%) 2250,00 zł płatne w ośmiu ratach po 281,25 zł

 

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 30 czerwca 2022 roku oraz złożyć dokumenty na studia do 7 lipca 2022 roku

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2022

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Anna Włodarz - e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

Rozmowa z Ekspertem - dr Katarzyną Płonką-Bielenin

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+