PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prawo i administracja

Drukuj

DLACZEGO PRAWO I ADMINISTRACJA?

Z uwagi na obserwowany współcześnie rozwój administracji wiele godzin na kierunku Prawo i Administracja poświęciliśmy na zagadnienia praw i obowiązków stron stosunków administracyjno-prawnych. Szczegółowo omówione zostaną przepisy procedury administracyjnej, przepisy szczegółowe (w tym przepisów ustawy prawo zamówień publicznych) jak i postępowania przed sądami administracyjnymi. Ukierunkowanie programu na współpracę administracji z prywatną przedsiębiorczością owocuje lepszym zrozumieniem języka prawniczego i procedur, ułatwiając pracę obu zainteresowanym stronom, a w konsekwencji sprawiając, że założenie i prowadzenie własnej działalności nie będzie budziło tak wielu niepokojów.

Warto zapisać się na studia podyplomowe na kierunku Prawo i Administracja, ponieważ gwarantuje to podniesienie kompetencji, a tym samym daje możliwość rozwoju i awansu zawodowego. Szczególnym atutem jest także otwarcie nowych możliwości zatrudnienia przede wszystkim w obszarze administracji publicznej.

 

DLA KOGO?

Studia podyplomowe Prawo i Administracja są dla:

 • przedsiębiorców,
 • pracowników na stanowiskach kierowniczych,
 • osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą,
 • pracowników administracji publicznej (zwłaszcza związanej z przedsiębiorczością),
 • pracowników biur zarządu,
 • asystentek zarządu.

Z uwagi na szeroki zakres omawianych zagadnień, program jest opracowany pod kątem osób zainteresowanych poznaniem prawnych regulacji dotyczących najważniejszych zasad funkcjonowania aparatu administracji publicznej, jak również przedsiębiorstw prywatnych na rynku.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Słuchacze zdobędą rozeznanie w najważniejszych sferach administracji, zwłaszcza administracji gospodarczej. Po ukończeniu studiów absolwenci zyskają umiejętność płynnego rozwiązywania problemów w zarządzaniu firmą oraz zrozumienia trudnego języka prawnego i prawniczego. Szczególnie użyteczna z perspektywy pracowników administracji będzie wiedza na temat najnowszych regulacji prawnych, w tym umiejętność ich stosowania w praktyce.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĄ SŁUCHACZE?

Omawiana w czasie zajęć problematyka stanowi dla zaawansowanych usystematyzowanie wiedzy oraz źródło informacji o tzw. kruczkach prawnych. Osoby początkujące poznają mechanizmy i konstrukcje prawne. 

Słuchacze

 • poznają podstawowe regulacje prawne oraz możliwości ich wykorzystania w zakresie działalności gospodarczej,
 • nauczą się negocjowania umów,
 • poznają zasady stosowania najczęściej występujących procedur administracyjnych i cywilnych (w zakresie prawa handlowego, cywilnego, zamówień publicznych oraz prawa pracy),
 • zarządzania ludźmi i ryzykiem,
 • poznają możliwości pozyskania kapitału na rynku kapitałowym, z funduszy europejskich oraz ze środków pochodzących z tzw. pomocy publicznej.

 

PROGRAM STUDIÓW PRAWO I ADMINISTRACJA -  KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wykładowcy na studiach podyplomowych Prawo i Administracja to sprawdzona kadra naukowa śląskich wyższych uczelni, mająca duże doświadczenie praktyczne dzięki współpracy w biznesem.


 

CZAS TRWANIA

2 semestry (216 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa/trzy weekendy w miesiącu w formule online:

 • soboty: 8.00 - 15.00 
 • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 4200 zł (-20%) 3360 zł płatne w ośmiu ratach po 420 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3360 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH: 4200 zł: (-25%) 3150 zł płatne w ośmiu ratach po 393,75 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3150 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 31 lipca 2024 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2024

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

w sprawach rekrutacji
tel.: (32) 35 70 600, (32) 35 70 619, e-mail: rekrutacja@akademiagornoslaska.pl

w sprawach związanych z realizacją studiów
tel.: (32) 35 70 583, (32) 35 70 584, e-mail: podyplomowe@akademiagornoslaska.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, uzupełnij dane osobowe oraz wybierz kierunek na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

Rozmowa z Ekspertem - dr Katarzyną Płonką-Bielenin

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+