PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Oligofrenopedagogika (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)

Drukuj

 

Miejsce zajęć:

ul. Chorzowska 22
41-902 Bytom

DLACZEGO OLIGOFRENOPEDAGOGIKA (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)?

Oligofrenopedagogika to rodzaj pedagogiki zajmującej się nauczaniem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przedmiotem jest tu proces rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, obejmujący ich wszechstronny i zgodnie z indywidualnymi możliwościami rozwój oraz przystosowanie do życia w społeczeństwie. Jest to nie tylko praca, ale jednocześnie odpowiedzialna misja pełna wyzwań, wychodząca naprzeciw potrzebom rynku pracy i dająca nauczycielom możliwość specjalizacji w potrzebnym społecznie obszarze. Większy wysiłek włożony w pracę jest ponadto związany z dodatkiem za pracę w trudnych warunkach.

DLA KOGO?

Dla czynnych zawodowo nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w różnym stopniu. Uczestnicy studiów zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach specjalnych lub grupach integracyjnych i ogólnodostępnych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w:

  • przedszkolach i szkołach specjalnych,
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
  • placówkach prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wysokiej klasy eksperci i specjaliści z zakresu Oligofrenopedagogiki, wykładowcy i praktycy.


 

CZAS TRWANIA

3 semestry - 350 godzin + praktyki

Zajęcia odbywają się dwa-trzy weekendy w miesiącu:

- soboty: od 9.00 - do maksymalnie 15.45

- niedziele: od 9.00 - do maksymalnie 15.45

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  120 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3000 zł : płatne w dwunastu ratach po 250

Czesne dla Absolwentów GWSH: 3000 zł 2850 zł (-5%): płatne w dwunastu ratach po 237,50

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019 r.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+