PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Negocjacje i mediacje

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy
z Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego MEDITOR

 

DLACZEGO NEGOCJACJE I MEDIACJE?

Negocjowanie i mediowanie jest ciekawą alternatywa w zamian za „siłowe” rozstrzyganie konfliktów i sporów. Od lat 70-tych stanowi istotny element zachodniej, demokratycznej kultury politycznej i prawnej. Demokratyzacja życia publicznego stwarza dogodne warunki do rozwiązywania sporów dzięki aktywnemu udziałowi samych stron konfliktu. Negocjacje i mediacje stosuje się w konfliktach w środowiskach lokalnych, pracowniczych, rodzinnych. Ze względu na wysokie koszty i czas postępowania sądowego, coraz częściej  także polscy przedsiębiorcy wybierają negocjacje, mediację lub arbitraż.

Do praktycznej obecności negocjacji i mediacji w porządku prawnym dostosowały się także uczelnie, w tym GWSH, która jako pierwsza uczelnia w regionie wprowadziła do swojej oferty podyplomowe studia „Negocjacje i mediacje”.

Partnerem studiów jest Meditor, ośrodek mający  16 letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji karnych i cywilnych oraz w kształceniu mediatorów. 

 

DLA KOGO SĄ NEGOCJACJE I MEDIACJE?

Studia adresowane są do menedżerów, pracowników firm, administracji państwowej i samorządowejprawników, pracowników socjalnych, kuratorów, psychologów i pedagogów którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu  umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów dzięki wykorzystaniu warsztatu negocjatora i mediatora.

Skierowane są także do osób, które myślą o zawodzie mediatora czy negocjatora.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do konstruktywnego rozwiązywania różnorodnych konfliktów na drodze negocjacji i mediacji.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Warsztaty,  seminaria i wykłady prowadzone są wyłącznie przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem  - trenerów biznesu, czynnych mediatorów oraz sędziów Sądów Rejonowych.

W trakcie zajęć słuchacze zdobędą wiedzę między innymi z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu,  technik wywierania wpływu społecznego oraz prawa karnego i cywilnego. Opanują umiejętność stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie sporów.

Studia są prowadzone wg standardów kształcenia mediatorów Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zgodnie z wymogami Społecznej Rady ds. alternatynego rozwiązywania sporów i konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

DODATKOWE KORZYŚCI

Ukończenie studiów daje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia mediacji i ubiegania się o wpis do Sądu Okręgowego na listę stałych mediatorów sądowych.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Aleksandra Skwara

Psycholog, terapeuta, trener (poziom 5 EQF – starszy trener, posiada rekomendację trenerską II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), certyfikowany  coach ICC, doświadczony mediator sądowy i pozasądowy. Mediacjami zajmuje się od 1999 roku. Jest wpisana na listę stałych mediatorów  Sądu Okręgowego w Katowicach.  Prowadzi mediacje karne, rodzinne, cywilne. Wspiera organizacje w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych. Absolwentka wielu szkoleń z zakresu mediacji - w 2000 roku ukończyła podyplomowe studia Negocjacje i mediacje w SWPS, ukończyła dwuletnie szkolenie dla mediatorów rodzinnych zgodne ze standardami Europejskiego Forum Mediacji Rodzinnych. Mediacji uczyła się między innymi od Christophera Moore (USA), Lisy Parkinson (Wielka Brytania),  Constanzy  Marzotto (Włochy) czy Daniela  Bustelo (Hiszpania).
 
 

Andrzej Niemczyk

Prowadzi szkolenia z zakresu przygotowania i prowadzenia negocjacji,  menedżerskie, handlowe i trenerskie. Szkoli negocjatorów, kupców, przedawców i menedżerów na każdym szczeblu zarządzania. Pomaga w rzeczywistych negocjacjach jako członek zespołu negocjacyjnego. Wykłada w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Autor i współautor ośmiu książek o zarządzaniu, sprzedaży, efektywności osobistej i prowadzeniu szkoleń, w tym podręcznika „O negocjatorach i negocjacjach”. Jego liczne artykuły o zarządzaniu można znaleźć w wielu czasopismach branżowych. Jest trenerem w firmach Szkolenia Aniemczyk.pl , Training Partners i Spectrum Consulting.
 

Dawid Stanik

Psycholog, ukończył studia doktoranckie w Katedrze Psychologii Menadżerskiej Uniwersytetu Śląskiego. W branży szkoleniowej od 2005 roku. Trener-praktyk - posiada dziesięcioletnie doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej i B2B oraz trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami handlowymi.  Piastował stanowiska menadżerskie w branży meblowej i wydawniczej m.in. w firmie Polskapresse Sp. z o.o., gdzie kierował grupą przedstawicieli handlowych i całym działem call-center. Współtworzył projekt dziennika „POLSKA The Times”, a także osobiście stworzył i wdrażał moduły systemu CRM w organizacji.  Jako trener pracujący w największej firmie szkoleniowej w Polsce prowadził szkolenia dla organizacji z wielu branż – od informatycznej przez FMCG, farmaceutyczną, budowlaną, energetyczną po finansową. W latach 2009-2011 pracował jako trener oraz coach sprzedaży w dużym koncernie farmaceutycznym, gdzie stworzył i wdrażał standard pracy Dyrektorów Sprzedaży oraz Reprezentantów Handlowych, a także model sprzedaży funkcjonujący w całej organizacji. Uczestniczył w projektach negocjacyjnych zarówno handlowych - dotyczących m.in. warunków współpracy z dużymi sieciami aptecznymi, jak i kupieckich - z producentami leków. Był również doradcą w procesie przygotowywania Dyrektorów Sprzedaży i Zakupów do prowadzenia strategicznych projektów negocjacyjnych.
 

dr Jarosław Polak

Absolwent psychologii i filozofii na Uniwersytecie Śląskim. Jest psychoterapeutą i zajmuje się głównie leczeniem zaburzeń osobowości. Pracuje również jako adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Psychologii Pracy i Organizacji, gdzie prowadzi badania dotyczące religijności i duchowości. Od 15 lat realizuje projekty doradcze i szkoleniowe w zakresie rozwoju pracowników dla wielu firm: banków, firm produkcyjnych i instytucji publicznych.
 
 
 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (168 godzin) 

Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 15.00 
  • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 5000 zł (-20%) 4000 zł płatne w ośmiu ratach po 500 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4500 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH:5000 zł: (-25%) 3750 zł płatne w ośmiu ratach po 468,75 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4250 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 31 maja 2024 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2024

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

w sprawach rekrutacji
tel.: (32) 35 70 600, e-mail: rekrutacja@akademiagornoslaska.pl

w sprawach związanych z realizacją studiów
tel.: (32) 35 70 583, (32) 35 70 584, e-mail: podyplomowe@akademiagornoslaska.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, uzupełnij dane osobowe oraz wybierz kierunek na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+