PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Nowoczesne technologie w ekspertyzach kryminalistycznych i architekturze bezpieczeństwa przestrzeni publicznych

Drukuj

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej

 

Szczegółowe informacje i zapisy: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/spd-nowteksp/

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje:
– metodologii, standardów prowadzenia badań, dopuszczalności i oceny dowodów naukowych, paradygmatów nowoczesnej kryminalistyki i architektury. Wiedza ta jest niezbędna np. dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów i innych podmiotów
zainteresowanych w prawidłowej ocenie i weryfikacji specjalistycznych opinii wydawanych przez biegłych sądowych,
– stosowania nowoczesnych urządzeń i technik badawczych z zakresu mikroskopii, spektroskopii i wybranych metod chemii analitycznej w klasycznych ekspertyzach kryminalistycznych (badania fizykochemiczne, techniczna ekspertyza dokumentów, analiza pisma ręcznego i in.) Wiedza ta jest bardzo ceniona w różnych obszarach techniki kryminalistyki oraz w specjalistycznych placówkach i laboratoriach wykonujących ekspertyzy kryminalistyczne,
– ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, prawidłowego pobierania materiału porównawczego, wyboru właściwego eksperta do przeprowadzenia badań specjalistycznych
– stosowania nowoczesnych technik wizualizacyjnych oraz komputerowej grafiki rastrowej i wektorowej w kryminalistyce,
– informatyki śledczej oraz cyberbezpieczeństa przemysłowego, w tym wiedzęobejmującą m.in. analizę modus operandii cyberprzestępców, sposobów  ujawniania i zwalczania tego typu przestępczości, także praktyczne aspekty profilaktyki indywidualnego bezpieczeństwa cybernetycznego (np. ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych, tożsamości indywidualnych osób, ochrony przed oszustwami itp.),
– stosowania nowych technologii w architekturze – świat wirtualny (VR-virtual reality), mieszana rzeczywistość (MR-mixed reality), podstawy technologii BIM, skanowanie 3D, drukowanie 3D, wizualizacje 3D, fotografie 360
– bezpiecznych przestrzeni publicznych m.in. programowania, projektowania,oświetlenia nocnego, ocen jakościowych, metodologii przedprojektowych i badawczych,
– czytania i rozumienia zapisów dokumentacji architektoniczno-budowlanej,wykonawczej oraz planów zagospodarowania terenu na przykładach wybranych projektów.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Studia są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadających tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

WYSOKOŚĆ OPŁATY

10 000 zł (5 000 zł/semestr)


CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry


KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Natalia Banik
tel. 32 237 24 18

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+