PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza

Drukuj

DLACZEGO KADRY I PŁACE?
Kadry i płace – prawo i praktyka gospodarcza to kierunek, którego program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania funkcji zarządczych i administracyjnych: kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując słuchaczy do pełnienia obowiązków na samodzielnych stanowiskach we wskazanych obszarach. Ukończenie kursu daje możliwość niemalże natychmiastowego osiągnięcia poziomu samodzielnego specjalisty w danym obszarze wiedzy, potrafiącego skorzystać ze zdobytych kompetencji i zastosować je w praktyce.

 

DLA KOGO?
Studia Kadry i płace – prawo i praktyka gospodarcza szczególnie polecamy:

 • przygotowującym się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych bez doświadczenia bądź też z niewielkim doświadczeniem w tym obszarze,
 • osobom pracującym w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kadrami,
 • specjalistom zajmującym się realizacją polityki personalnej w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych organizacjach,
 • przedsiębiorcom prowadzącym własną działalność gospodarczą i zatrudniającym pracowników,
 • zainteresowanym poszerzeniem umiejętności zarządzania kadrami lub mającym perspektywy rozwoju zawodowego w tym obszarze.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?
Celem studiów podyplomowych kadry i płace jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej, aktualnej wiedzy z zakresu szeroko rozumianych:

 • prawa pracy, w tym szczególnie w obszarze zatrudniania – nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych (takich jak urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, wypłaty z zysku i premie, abonamenty, dofinansowanie studiów podyplomowych itp.),
 • administrowania funduszem świadczeń pracowniczych,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej, podatkowej,  rozliczeń z ZUS i pokrewnych.

Słuchacze zostaną szczegółowo zapoznani z przepisami prawa usprawniającego pracę działu kadrowego, co pozwoli im na efektywne realizowanie swoich zadań zawodowych. Ukończenie studiów podniesie również poziom kompetencji osobistych słuchaczy, w tym szczególnie kompetencji społecznych.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?
Absolwenci studiów podyplomowych Kadry i płace – prawo i praktyka gospodarcza rozwiną swoją wiedzę z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, czego wynikiem  będzie nabycie lub poprawa umiejętności:

 • przeprowadzenia rekrutacji,
 • selekcji i oceny pracowników,
 • zorganizowania i przygotowywania procesu doskonalenia zawodowego personelu,
 • planowania ścieżki karier,
 • wdrażania systemów zarządzania personelem opartych o kompetencje.

PROGRAM STUDIÓW KADRY I PŁACE - PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA - KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?
Zajęcia są prowadzone przede wszystkim przez wykładowców-praktyków, a formuła zajęć jest realizowana w oparciu o praktyczne warsztaty (przykłady, symulacje, ćwiczenia) podnoszące kompetencje słuchaczy, które będzie można niemalże natychmiast wykorzystać w codziennej pracy zawodowej.

Zajęcia prowadzą m.in.:

Dariusz Kosiorek – opiekun merytoryczny

Wykładowca, trener i konsultant oraz praktyk zarządzania. Ekspert ds. metodologii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz autor publikacji poświęconych Opracowaniu i Upowszechnieniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych. Był konsultantem i trenerem w firmie doradczej Ernst & Young, gdzie zajmował się analizami  i badaniami rynku, opracowywaniem planów i strategii marketingowych, strategii wejścia na rynek oraz realizacją projektów opartych na unijnych programach pomocowych PHARE i STRUDER. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał na stanowiskach menedżerskich pracując bezpośrednio lub pośrednio (jako interim manager) dla takich organizacji jak Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, Akademia Biznesu MDDP, Demos Polska, Nemiroff, Commercial Union, Plus Discount, Mona Classic. Jest autorem publikacji z zakresu mechanizmów kształtowania satysfakcji z pracy, motywacji, zarządzania jakością, kultury organizacyjnej i modeli doskonałości biznesowej.
 

Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS
 

 

Katarzyna Kościelny

Doradca i konsultant kadrowy, prawnik, trener specjalizujący się w szkoleniach dla kadry menedżerskiej z zakresu prawa pracy. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim , a także studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa zawodowego; studia podyplomowe akademia trenera biznesu oraz studia podyplomowe z coachingu menedżerskiego w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Posiada Certyfikat kompetencji trenerskich Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczęszczała również na zajęcia do Szkoły Coachów we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Właścicielka firmy zajmującej się doradztwem kadrowym i szkoleniami. Specjalizuje się w prawie pracy oraz powiązaniem „twardego” HR z „miękkim” HR. Przez 4 lata pracownik Kancelarii Adwokackiej, przydzielona do pracy w Departamencie Prawa Pracy, gdzie zajmowała się obsługą prawną dużych podmiotów gospodarczych gdzie uczestniczyła w audytach prawnych, w tym również w audytach kadrowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi. Jako praktyk, prowadzi szkolenia dla kadry kierowniczej z tematyki prawa pracy oraz wykorzystywania wiedzy prawnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Od lat prowadzi szkolenia warsztatowe związane z prawem pracy oraz szkolenia dla kadry kierowniczej związane z wykorzystaniem wiedzy z prawa pracy w zarządzaniu podległym zespołem; specjalizuje się w szkoleniach głównie dla firm produkcyjnych; trener szkoleń otwartych. Konsultantka w zakresie organizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach. Uczestniczy w projektach Development Center oraz oceny 360 stopni. Prowadzi projekty badawcze w obszarze satysfakcji pracowników. Uczestniczy z ramienia Pracodawcy w negocjacjach zbiorowych ze związkami zawodowymi. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach oraz Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Ceni ludzi szczerych, pogodnych i otwartych na innych. Lubi ich poznawać i od nich się uczyć. Narty, rower, tenis, pływanie, a ostatnio „nordic walking” to najchętniej wybierane formy spędzania wolnego czasu. Miłośniczka Włoch, a szczególnie włoskich potraw.
 

Monika Pałka

 
Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Radca prawny w Wydziale Prawnym i Nadzoru w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Członek korpusu służby cywilnej. Prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie. Specjalizuje się w zajęciach i szkoleniach m.in. z RODO i prawa pracy. Jest autorką publikacji naukowych i pokonferencyjnych.  Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi oraz kancelariami. Prowadzi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego.
 

Kamila Stawczyk

Radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując w Kancelarii międzynarodowej w Warszawie (Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Sp.kom. w Warszawie) oraz pracując w renomowanych Kancelariach na Śląsku. W ramach prowadzonej Kancelarii Radcy Prawnego świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa pracy i prawa medycznego. Autorka programów optymalizacji kosztów zatrudnienia w firmach.
 

 

Paweł Ziółkowski

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Oprócz GWSH prowadzi także zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.
 

 

 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (192 godziny). Zajęcia odbywają się dwa/trzy weekendy w miesiącu w:

 • soboty: 8:00 - 15:00*
 • niedziele: 8:00 - 15:00*

*czterokrotnie zajęcia odbędą się w godzinach: 8:00-16:30

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 4000 zł : płatne w ośmiu ratach po 500 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł 3800 zł (-5%): płatne w ośmiu ratach po 475 zł

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: 23 października 2021 (gr. Katowice)

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Anna Włodarz - e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+