PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy z HR Kadry i Płace

 

 

DLACZEGO KADRY I PŁACE?
Studia podyplomowe "Kadry i płace – prawo i praktyka gospodarcza" to kierunek, którego zawartość, w związku z wchodzącym z dniem 1 stycznia 2022 roku Polskim Ładem, została zaktualizowana o omówienie najnowszych przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają one szczególne znaczenie dla sposobu rozliczania wynagrodzeń w 2022 roku, jak też skutkują licznymi zmianami dotyczącymi np. kwoty wolnej od podatku, ulgi dla klasy średniej, składki zdrowotnej czy wysokości progów podatkowych.

Program naszych studiów obejmuje ponadto pełny zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania funkcji zarządczych i administracyjnych: kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując słuchaczy do pełnienia obowiązków na samodzielnych stanowiskach we wskazanych obszarach. Ukończenie studiów daje możliwość niemalże natychmiastowego osiągnięcia poziomu samodzielnego specjalisty w danym obszarze wiedzy, potrafiącego skorzystać ze zdobytych kompetencji i zastosować je w praktyce.

 

DLA KOGO?
Studia Kadry i płace – prawo i praktyka gospodarcza szczególnie polecamy:

 • przygotowującym się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych bez doświadczenia bądź też z niewielkim doświadczeniem w tym obszarze,
 • osobom pracującym w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kadrami,
 • specjalistom zajmującym się realizacją polityki personalnej w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych organizacjach,
 • przedsiębiorcom prowadzącym własną działalność gospodarczą i zatrudniającym pracowników,
 • zainteresowanym poszerzeniem umiejętności zarządzania kadrami lub mającym perspektywy rozwoju zawodowego w tym obszarze.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?
Celem studiów podyplomowych kadry i płace jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej, aktualnej wiedzy z zakresu szeroko rozumianych:

 • prawa pracy, w tym szczególnie w obszarze zatrudniania – nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych (takich jak urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, wypłaty z zysku i premie, abonamenty, dofinansowanie studiów podyplomowych itp.),
 • administrowania funduszem świadczeń pracowniczych,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej, podatkowej,  rozliczeń z ZUS i pokrewnych.

Słuchacze zostaną szczegółowo zapoznani z przepisami prawa usprawniającego pracę działu kadrowego, co pozwoli im na efektywne realizowanie swoich zadań zawodowych. Ukończenie studiów podniesie również poziom kompetencji osobistych słuchaczy, w tym szczególnie kompetencji społecznych.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?
Absolwenci studiów podyplomowych "Kadry i płace – prawo i praktyka gospodarcza" rozwiną swoją wiedzę w obszarze kompleksowego zarządzania procesami kadrowymi, czego wynikiem  będzie nabycie lub poprawa umiejętności realizacji zadań w zakresie:

 • efektywnego prowadzenia procesu zatrudniania pracowników,
 • bieżącej obsługi kadrowej personelu zgodnie z RODO,
 • realizowania obowiązków rejestrowych i sprawozdawczych wobec właściwych urzędów (np. US, ZUS, GUS) i organów nadzoru nad warunkami pracy (np. PIP, UDT, Sanepid),
 • współpracy z księgowością w zakresie naliczania wynagrodzeń,
 • współdziałania z działem personalnym przy realizacji procesów rekrutacji i selekcji, wdrożenia na stanowisku pracy oraz doskonalenia zawodowego.

 

PROGRAM STUDIÓW KADRY I PŁACE - PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA - KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?
Zajęcia są prowadzone przede wszystkim przez wykładowców-praktyków, a formuła zajęć jest realizowana w oparciu o praktyczne warsztaty (przykłady, symulacje, ćwiczenia) podnoszące kompetencje słuchaczy, które będzie można niemalże natychmiast wykorzystać w codziennej pracy zawodowej.

Zajęcia prowadzą m.in.:

Dariusz Kosiorek – opiekun merytoryczny

Wykładowca, trener i konsultant oraz praktyk zarządzania. Ekspert ds. metodologii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz autor publikacji poświęconych Opracowaniu i Upowszechnieniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych. Był konsultantem i trenerem w firmie doradczej Ernst & Young, gdzie zajmował się analizami  i badaniami rynku, opracowywaniem planów i strategii marketingowych, strategii wejścia na rynek oraz realizacją projektów opartych na unijnych programach pomocowych PHARE i STRUDER. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał na stanowiskach menedżerskich pracując bezpośrednio lub pośrednio (jako interim manager) dla takich organizacji jak Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, Akademia Biznesu MDDP, Demos Polska, Nemiroff, Commercial Union, Plus Discount, Mona Classic. Jest autorem publikacji z zakresu mechanizmów kształtowania satysfakcji z pracy, motywacji, zarządzania jakością, kultury organizacyjnej i modeli doskonałości biznesowej.
 

Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS

 


 

Monika Pałka

 
Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Radca prawny w Wydziale Prawnym i Nadzoru w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Członek korpusu służby cywilnej. Prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie. Specjalizuje się w zajęciach i szkoleniach m.in. z RODO i prawa pracy. Jest autorką publikacji naukowych i pokonferencyjnych.  Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi oraz kancelariami. Prowadzi bieżącą obsługę spółek prawa handlowego.
 

Kamila Stawczyk

Radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując w Kancelarii międzynarodowej w Warszawie (Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Sp.kom. w Warszawie) oraz pracując w renomowanych Kancelariach na Śląsku. W ramach prowadzonej Kancelarii Radcy Prawnego świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa pracy i prawa medycznego. Autorka programów optymalizacji kosztów zatrudnienia w firmach.
 

 

Michał Olesiak

Prawnik z 9-letnim stażem w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2005 r. odbył aplikację administracyjną w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2008 r. złożył egzamin sędziowski. Obecnie trener prawa pracy, a także członek rady programowej miesięcznika zajmującego się prawem pracy. Na bieżąco współpracuje z działami personalnymi kilku dużych firm produkcyjnych oraz pracodawcami samorządowymi doradzając w obszarze prawa pracy. Od 2005 r. obecny na rynku szkoleniowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z czasem pracy oraz współpracą pracodawcy ze związkami zawodowymi.
Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów. Ich atutem jest specjalnie przygotowana prezentacja multimedialna oraz ćwiczenia do wspólnej analizy przez uczestników, które pozwolą przećwiczyć praktyczne stosowanie nabytej wiedzy. W trakcie spotkań nacisk będzie położony na praktyczne stosowanie prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz oficjalnych stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy.
 

 

Paweł Ziółkowski

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Oprócz GWSH prowadzi także zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.
 

 

 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (192 godziny).

Zajęcia odbywają się dwa/trzy weekendy w miesiącu w formule online:

 • soboty: 8:00 - 15:00
 • niedziele: 8:00 - 15:00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 5000 zł (-20%) 4000 zł płatne w ośmiu ratach po 500 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4140 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH:5000 zł: (-25%) 3750 zł płatne w ośmiu ratach po 468,75 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3910 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 30 czerwca 2024 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2024

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

w sprawach rekrutacji
tel.: (32) 35 70 600, e-mail: rekrutacja@akademiagornoslaska.pl

w sprawach związanych z realizacją studiów
tel.: (32) 35 70 583, (32) 35 70 584, e-mail: podyplomowe@akademiagornoslaska.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, uzupełnij dane osobowe oraz wybierz kierunek na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+