Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Programowanie w JAVA

Drukuj

 Studia prowadzone we współpracy z:

logo

 

DLACZEGO PROGRAMOWANIE JAVA?

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie projektowania
i implementowania systemów informatycznych w oparciu o język Java. W programie znalazły
się praktyczne warsztaty z języka Java i powiązane z nim technologie prowadzone przez
wieloletniego praktyka.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu implementacji systemów w oparciu o JEE. Pozna
język Java, technologię JEE oraz nauczy się wykorzystać narzędzia służące do pracy
zespołowej i wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem dobrych praktyk.

 

Aby zapoznać się z programem kliknij tutaj

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Trener – wieloletni ekspert, który na co dzień programuje w języku JAVA i jednocześnie trener
z pasją oraz powołaniem do przekazywania wiedzy zdobytej. Pracował nad wieloma
projektami międzynarodowymi. W swojej pracy trenerskiej kieruje się zasadą współdzielenia
i analizy. Prowadzi zajęcia dla grup bardzo początkujących oraz zespołów produkcyjnych.

 


 

CZAS TRWANIA

2 semestry - 164-184 godzin

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 14.50
  • niedziele: 8.00 - 14.50

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 8900 zł płatne w ośmiu ratach po 1112,50 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 8455 zł płatne w ośmiu ratach po 1056,88 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2020

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Łukasz Korsak - tel. (32) 3570 625, e-mail: lukasz.korsak@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

  • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
  • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
  • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

 

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach. 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+