Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Fotografia w terapii i rozwoju osobistym

Drukuj

DLACZEGO FOTOGRAFOTERAPIA?

„Fotografia w terapii i rozwoju osobistym” to unikatowe w skali kraju studia podyplomowe. Wyróżnia je koncentracja na terapeutycznej i edukacyjnej funkcji fotografii. Fotografia daje ogromne możliwości, działa jak swoisty katalizator usprawniając nie tylko komunikację terapeutyczną ale i procesy zmiany, rozwoju.  Już samo pokazywanie zdjęć i opowiadanie o nich ma działanie leczące – przynosi ulgę, zmniejsza cierpienie, zachęca do refleksji.

Techniki fototerapeutyczne mogą być używane przez szeroką grupę specjalistów i nie wymagają od terapeuty bogatego doświadczenia artystycznego. Fotografoterapię można stosować w psychoterapii, counsellingu, coachingu, poradnictwie, edukacji,  pracy socjalnej, resocjalizacji czy rehabilitacji. Fotografoterapia sprawdza się zarówno w indywidualnej relacji z klientem jak i podczas pracy z grupą.

 

DLA KOGO?

Program studiów skierowany jest do osób pracujących w obszarze edukacji, zdrowia psychicznego, rozwoju osobistego, pracy socjalnej, terapii uzależnień, resocjalizacji.

W szczególności do:

 • psychologów
 • psychoterapeutów
 • coachów
 • pedagogów
 • pracowników socjalnych
 • trenerów rozwoju osobistego

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • wykorzystania fotografii i kart metaforycznych w pracy z klientem indywidualnym, parą, rodziną  i grupą.
 • pracy z fotografiami wykonanymi przez klientów,
 • pracy z autoportretami i portretami wykonanymi przez innych,
 • pracy z fotografiami wybranymi przez klienta,
 • pracy z fotografiami autobiograficznymi (albumami rodzinnymi),
 • opanują podstawy warsztatu fotograficznego, który pozwoli na wzbogacenie swoich sesji o  zdjęcia robione klientom,
 • projektowania warsztatów rozwojowych z wykorzystaniem fotografii.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Program studiów został zaprojektowany w sposób umożliwiający absolwentom studiów zdobycie kompetencji umożliwiających wykorzystanie w swojej pracy technik fotografoterapii

Słuchacze nauczą się prowadzenia indywidualnych sesji z wykorzystaniem fotografii. Dowiedzą się jak wykorzystać fotografię w pracy z osobami cierpiącymi na depresję, starszymi, dziećmi i młodzieżą. Zdobędą umiejętności stosowania fotografii w warsztatach rozwojowych.

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Doświadczeni praktycy na co dzień wykorzystujący w swojej pracy fotografię w obszarze terapii, coachingu, rozwoju osobistego i edukacji,

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

 •          Doświadczona kadra
 •          Praktyczny i specjalizacyjny charakter studiów, 90% zajęć to warsztaty
 •          Pionierskie podejście w zakresie tematyki w Polsce
 •          Autorski program studiów, wykorzystujący najnowszą wiedzę z zakresu pracy z fotografią

 

WARUNKI ZALICZENIA 

Obecność na minimum 80% zajęć

Opracowanie casy study

 

PROGRAM STUDIÓW

Moduł 1

Budowanie relacji  i tworzenie kontekstu do zmian         

Kontrakt, granice, zasady etyczne relacji

Moduł 2

Wprowadzenie do pracy z obrazem

Moduł 3

Wykorzystanie fotografii w pracy psychologa, terapeuty, coacha

Techniki fototerapeutyczne

Fotografia w pracy z klientem indywidualnym, parą, rodziną

Moduł 4

Fotografia i depresja

Moduł 5

Wykorzystanie fotografii w pracy z osobami starszymi

Moduł 6

Wykorzystanie fotografii w pracy z dziećmi i młodzieżą

Moduł 7 

Fotografia w  autocoachingu

Fotografia w terapii gestalt

Moduł 8

Podstawy fotografii, podstawy patrzenia (warsztat fotograficzny)  

Moduł 9

Zastosowanie fotografii w warsztatach rozwojowych

Moduł 10

Superwizja projektów dyplomowych

 

CZAS TRWANIA

2 semestry

Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 15.00 
 • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3000 zł 2550 zł (-20%): płatne w ośmiu ratach po 318,75 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 3000 zł 2400 zł (-20%): płatne w ośmiu ratach po 300 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca lutego 2021.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Janusz Centawer - e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+