PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Dietetyka sportowa

Drukuj

Studia przygotowują do prowadzenia doradztwa żywieniowego dla osób podejmujących aktywność fizyczną rekreacyjną oraz sportową, a także dla osób modelujących sylwetkę ciała. Absolwent będzie przygotowany do oceny żywienia i planowania żywienia w różnych dyscyplinach sportowych z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań.

CELE

Studia podyplomowe mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie absolwentów studiów licencjackich i magisterskich do profesjonalnego poradnictwa w zakresie żywienia i wspomagania dietetycznego osób podejmujących aktywność fizyczną w zwiększonym wymiarze czasu. Studia te również służą pogłębieniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka podejmującego aktywność fizyczną. Wskazują konkretne możliwości rozwiązań praktycznych z zakresu układania jadłospisów, stosowania odżywek i
suplementów w diecie osób uprawiających różne dyscypliny sportu. Wskazują również na zagrożenia związane ze stosowaniem dopingu w sporcie, zaburzeniami odżywiania i inne.

SPECYFIKACJE

W ramach ww. kierunku studenci nabywają wiedzę z zakresu zdrowego żywienia i poradnictwa żywieniowego, wpływu diety na samopoczucie, dostosowania żywienia do wysiłku oraz żywienia w sporcie. Uczestnik kierunku pogłębi swoją wiedzę w zakresie fizjologicznych i biochemicznych aspektów żywienia, żywienia człowieka w sporcie oraz profilaktyki wybranych chorób przewlekłych u sportowców.

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu słuchaczowi kompleksowej wiedzy i umiejętności potrzebnych do:

 • oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania w różnych dyscyplinach sportowych z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań
 • tworzenia indywidualnych planów żywieniowych dla osób aktywnych fizycznie, mających na celu przygotowanie organizmu do określonego wysiłku fizycznego oraz sprzyjającego regeneracji organizmu po wysiłku
 • dostosowania diety i suplementacji do stanu zdrowia, posiadanej kondycji fizycznej oraz rodzaju uprawianej aktywności fizycznej
 • prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu żywienia oraz metod badania wydolności organizmu
 • posiadania aktualnej wiedzy z zakresu zaleceń i przeciwwskazań do stosowania suplementów diety w żywieniu różnych grup ludności (kobiety ciężarne, karmiące, dzieci i młodzież, osoby dorosłe i starsze) o zwiększonej aktywności fizycznej oraz w profilaktyce i dietoterapii chorób cywilizacyjnych
 • oceny i planowania jadłospisów w żywieniu indywidualnym uwzględniającym suplementy diety
 • konstruowania właściwych programów dietetycznych w odnowie biologicznej u osób aktywnych fizycznie, sportowców wyczynowych
 • analizy składu ciała
 • prawidłowego komponowania posiłków i racji pokarmowych, z uwzględnieniem wartości odżywczej i walorów zdrowotnych pożywienia
 • planowania strategii dietetycznych i suplementacyjnych dla sportowców, ukierunkowanych na wzrost efektywności wysiłku fizycznego i osiągnięć sportowych

ADRESACI

Studia te skierowane są do osób zainteresowanych tematyką dietetyki w sporcie; dietetyków, lekarzy, trenerów personalnych, instruktorów sportów, sportowców, fizjoterapeutów oraz osób nastawionych na prowadzenie poradnictwa żywieniowego w sporcie.

Studia adresowane są przede wszystkim do absolwentów szkół wyższych mających wykształcenie w obszarach związanych z wychowaniem fizycznym, sportem, turystyką, rekreacją, dietetyką, medycyną, rehabilitacją, fizjoterapią, żywnością i żywieniem, farmacją, zdrowiem publicznym oraz osób nastawionych na prowadzenie poradnictwa żywieniowego w sporcie.

REZULTATY NAUCZANIA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • ocenić przydatność suplementów diety w leczeniu i zapobieganiu chorób dietozależnych
 • rozpoznać substancje wchodzące w skład suplementów diety
 • charakteryzować pozytywny i negatywny wpływ makroskładników i mikroskładników na organizm człowieka
 • ocenić zapotrzebowanie żywieniowe zawodnika w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny
 • wskazywać zagrożenia i pozytywne elementy stosowania diet niekonwencjonalnych (będących m.in. świadectwem filozofii, przekonań religijnych, kulturowych) w porównaniu z prawidłowo zbilansowaną dietą człowieka
 • zaplanować posiłki oraz ułożyć jadłospis dla osoby aktywnej fizycznie
 • zdiagnozować i ocenić sposób żywienia i stanu odżywienia osób w różnym wieku
 • współpracować w zespole na rzecz promowania zdrowego stylu życia
 • rozpoznawać psychologiczne uwarunkowania problemów odżywiania

ABSOLWENT POSIADA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI:

 • Zna i rozumie zmiany rozwojowe, tempo wzrastania i dojrzewania dzieci i młodzieży
 • Zna i rozumie podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka w czasie wysiłku fizycznego
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z treningiem sportowym (potencjał ruchowy, obciążenia treningowe)
 • Zna i rozumie potrzeby energetyczne organizmu oraz mechanizmy regulujące spożycie pokarmów
 • Zna reakcje chemiczne zachodzące w organizmie człowieka na skutek wysiłku fizycznego
 • Zna i rozumie rolę podstawowych składników odżywcze (węglowodany, białko, tłuszcze, woda, witaminy, składniki mineralne) w żywieniu człowieka aktywnego fizycznie
 • Posiada wiedzę z zakresu norm żywieniowych ludzi w różnym wieku. Rozumie potrzebę różnicowania żywienia w zależności od wydatku energetycznego i rodzaju wysiłku fizycznego
 • Zna zasady układania jadłospisów z uwzględnieniem żywienia osób podejmujących różne rodzaje wysiłków fizycznych
 • Zna zasady, metody i znaczenie edukacji żywieniowej zawodnika w zależności od dyscypliny
 • Zna zasady doboru i wykorzystanie wspomagania w żywieniu sportowca
 • Zna negatywne działanie dopingu w sporcie
 • Zna wady i zalety najpopularniejszych diet
 • Potrafi dokonać właściwego doboru produktów spożywczych w zależności od uprawianej dyscypliny
 • Potrafi właściwie stosować metody edukacji żywieniowej i promocji zdrowia zawodnika w zależności od dyscypliny
 • Potrafi opracować jadłospis i ocenić jego wartość energetyczną dla osób podejmujących różne rodzaje aktywności fizycznej
 • Potrafi dokonać oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia jednostki, a także populacji
 • Potrafi ocenić wartość odżywczą różnych produktów
 • Potrafi oszacować zapotrzebowanie żywieniowe zawodnika w zależności od rodzaju wysiłku fizycznego
 • Potrafi ocenić stan odżywienia, budowę somatyczną i skład tkankowy dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Potrafi opisać różne metody stosowane w odnowie biologicznej człowieka
 • Potrafi scharakteryzować choroby dieto zależne oraz wybrać właściwe postępowanie dietetyczne
 • Potrafi interpretować wyniki badań naukowych i weryfikuje dobór metod wspomagania
 • Planuje żywienie w zależności od rodzaju wysiłku, okresu treningowego i warunków zewnętrznych
 • Tworzy i ocenia plan opieki żywieniowej nad osobą aktywną fizycznie
 • Umie dobrać i zaplanować diety alternatywne w wysiłku fizycznym

Podstawą uzyskania Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych studiów jest pozytywne zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów zajęć oraz pozytywne zdanie egzaminu kończącego studia podyplomowe.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM KLIKNIJ TUTAJ

WYKŁADOWCY

Zespół specjalistów Reshape Medical oraz współpracujących poradni i gabinetów:  

 • dietetycy i dietetycy kliniczni
 • trenerzy personalni ze specjalizacją żywienia i suplementacji w sporcie
 • lekarze pierwszego kontaktu
 • ratownicy medyczni
 • fizjoterapeuci
 • psycholodzy
 • gastrolodzy
 • i wielu innych

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (194 godziny)  - zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu. Dodatkowo jeden zjazd na egzamin końcowy.

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 5000 zł:  (-10%) 4500 zł płatne w ośmiu ratach po 562,50 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH: 5000 zł: (-15%) 4250 zł płatne w ośmiu ratach po 531,25 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 30 września 2023 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2023

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG:

Elwira Łaba - e-maila: elwira.laba@gwsh.pl

Iwona Zub - e-mail: iwona.zub@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci AG/GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+