PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Coaching for Life and Business

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy

 

DLACZEGO COACHING FOR LIFE AND BUSINESS?

Coaching jest integralną częścią sprawnego funkcjonowania biznesu (Coaching for Business) i życia (Coaching for Life). Stanowi skuteczne i efektywne narzędzie dla osób szukających możliwości rozwoju i sprawnego realizowania swoich celów. Prognozy pokazują, że rozwoju rynku i zapotrzebowanie na różne formy coachingu będą w kolejnych latach wzrastały, a zawód coacha będzie się cieszył coraz większym prestiżem. 

 

DLA KOGO?

Dla osób pełniących funkcje kierownicze, oczekujących awansu oraz planujących karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży lub negocjacji.
Program studiów w szczególności kierowany jest do

Studia podyplomowe Coaching for Life and Business są dla

 • menedżerów i dyrektorów zarządzających ludźmi,
 • osób mających kontakt z klientem,
 • trenerów biznesu,
 • konsultantów,
 • trenerów wewnątrz organizacji,
 • przedstawicieli handlowych,
 • pedagogów,
 • pracowników HR,
 • doradców zawodowych,
 • osób zainteresowanych tematyką coachingu, które chcą poszerzyć i usystematyzować wiedzę oraz zdobyć nowy zawód,
 • osób które chcą poznać swoje talenty i mocne strony, potrzebują motywacji i systematyczności w realizacji rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz swoich celów zawodowych i zamierzeń życiowych,
 • osób aktywnie zarządzających swoją karierą zawodową, pragnących poszerzyć zakres swoich kompetencji,
 • osób zainteresowanych zdobyciem akredytacji International Coach Federation.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Podczas zajęć uczestnicy poznają różne rodzaje i formy coachingu, do których będą potrafili dobrać i zastosować w praktyce najbardziej efektywne narzędzia i techniki. Zajęcia mają charakter praktyczny, a duża ilość odpowiednio dobranych zajęć ćwiczeniowych gwarantuje uczestnikom sprawne odnalezienie się i, co szczególnie ważne, samodzielne poprowadzenie procesu coachingowego. Ponadto, program zawiera akredytowane moduły, dzięki którym studia spełniają wymogi dwóch wiodących organizacji coachingowych: International Coach Federation oraz VCC. To rozwiązanie stwarza słuchaczom możliwość przystąpienia do międzynarodowych akredytacji, uznawanych w ponad 80 krajach na całym świecie.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Program studiów Coaching for Life and Business pozwoli słuchaczą nabyć kompetencje wskazywane jako kluczowe między innymi przez International Coach Federation, czyli:

 • prowadzenie profesjonalnych sesji coachingowych,
 • planowanie procesu coachingowego oraz poszczególnych sesji,
 • znajomość narzędzi używanych we wszystkich obszarach i typach coachingu,
 • znajomość mechanizmów motywowania i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętności zarządzania konfliktami i ich rozwiązywania,
 • techniki rozwoju osobistego i zawodowego,
 • budowanie i rozwoju zespołów sprzedażowych przy pomocy coachingu,
 • rozwój kompetencji interpersonalnych,
 • znajomość zasad i norm etycznych pracy coacha.

Powyższe obszary wiedzy będą doskonalone poprzez realizację licznych ćwiczeń bazujących na uznanych narzędziach takich jak chociażby model GROW, model Covey’a czy Co-active coaching.
 

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Program studiów Coaching for Life and Business gwarantuje przygotowanie uczestników studiów do egzaminu certyfikacyjnego ICF, zarówno do części praktycznej jak i teoretycznej.
 • Absolwenci uzyskają potwierdzenie spełnienia wymogów certyfikacyjnych (godziny szkoleń akredytowanych, sesji mentorskich).
 • Specjalne zniżki na sesje mentorskie dla absolwentów kierunku (3 sesje w cenie 200 zł każda) - ich  realizacja jest wymogiem niezbędnym dla certyfikacji International Coach Federation/VCC
 • Możliwość wypracowania godzin sesji mentorskich indywidualnych w trakcie studiów, z Coachami prowadzącymi zajęcia.

 

DODATKOWE CERTYFIKATY

Uczestnik po ukończeniu kierunku dyplom ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) poświadczający odbycie 60 godzin programu akredytowanego przez największą na świecie organizację coachingową International Coach Federation. Po otrzymaniu certyfikatu ACSTH uczestnik może złożyć aplikację na otrzymanie akredytacji na poziomie ACC.

Uczestnik dodatkowo poza programem studiów może odbyć 3 sesje indywidualne z certyfikowanym coachem w cenie 200 zł netto za jedną sesję. 

 

AKREDYTACJA INTERNATIONAL COACH FEDERATION NA POZIOMIE ACC

Po ukończeniu programu ACSTH student otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie akredytowanego programu. Certyfikat ten spełnia standardy Internationl Coaching Federation na poziomie ACC i upoważnia do podejścia do międzynarodowego egzaminu.

Aby przystąpić do egzaminu ICF na na poziomie ACC należy :

 • odbyć min. 100 godzin coachingowych z klientami
 • odbyć 3 sesje mentorskie indywidualne

 

Egzamin składa się z części praktycznej (nagranie sesji + transkrypcja) oraz teoretycznej (egzamin Coach Knowledge Assessment na platformie, 155 pytań)

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wykładowcy to praktycy coachingu w różnych obszarach: business coacheing, life coaching, sales coaching; trenerzy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym oraz kadra naukowa wyższych uczelni.

ELIZA SZWEC

Jest trenerem biznesu i akredytowanym coachem MCC międzynarodowej organizacji International Coach Federation. Prowadzi szkolenia oraz coachingi dla najwyższej kadry zarządzającej, kadry managerskiej i pracowników firm z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji managerskich, standardów obsługi klienta i wizerunku pracowników firm oraz rozwoju osobistego. Pracuje w oparciu o standardy międzynarodowej organizacji - International Coach Federation.
Prowadzi sesje w konwencji: Executive coaching, Leadership coaching, Life coaching, On Job coaching Współpracuje z instytucjami i firmami na terenie całego kraju. Specjalizuje się w szeroko rozumianym coachingu biznesowym oraz szkoleniach z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wiedzę zdobyła na: Uniwersytecie Szczecińskim – studia magisterskie, Ekonomia
i ekonometria, specjalizacja: Ekonomia manadżerska, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  (SWPS) w Warszawie – studia magisterskie, Psychologia społeczna, specjalizacja: Psychologia biznesu, Kursie Akademia trenera, który dał bazę do wykonywania zawodu Trenera Biznesu,Kursie Akredytowany Coach, który dał bazę do etycznego wykonywania zawodu Coacha, Warsztatach prowadzonych przez światowej klasy trenera / coacha Nika Kempa, Warsztatach prowadzonych przez psychologa, trenera, coacha dr Richarda Bolstada.
Prowadzi akredytowany przez International Coach Federation warsztat umiejętności coacha. Wspiera merytorycznie studentów „Koła Naukowego – Inicjatywa” na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest współautorem portalu coachingowego Profi Coaching. Autorka licznych artykułów dotyczących roli komunikacji, motywacji do działania, zarządzania pracownikami, wyznaczania celów, zarządzania sobą w czasie. Prowadzi badania nad  możliwością wpływania na rozwój Inteligencji Emocjonalnej jako głównego predyktora sukcesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Współautorka podręcznika „Coaching”.

MONIKA JÓZEFOWICZ

Trener biznesu, certyfikowany doradca zawodowy, Międzynarodowy Coach International Coach Federation ACC, Mediator Gospodarczy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie i Warszawie. Egzaminator kompetencji w standardach VCC z obszaru: Technik Sprzedaży i Negocjacji z elementami NLP. Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości.
Ukończyła Stosunki Międzynarodowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz Politologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest Absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku Zarządzanie Sprzedażą w praktyce oraz Absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego Katedry Efektywności Innowacji na kierunku Zarządzanie Projektami Europejskimi. W celu dalszego rozwoju ukończyła prestiżową Szkołę Negocjacji House of Skills w Warszawie. Jest w trakcie kończenia Krakowskiej Szkoły Socjoterapii i przygotowuje się do zawodu psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła prestiżowe warsztaty coachingowe prowadzone przez dr. Richarda Bolstada, które dotyczyły modelu RESOLVE, modeli zachowania energii CYKL, Koła zmian „The Wheel of  Change.
Karierę w sprzedaży rozpoczynała w 1998 r. jako Agent Ubezpieczeniowy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Allianz S.A. Była jednym z najmłodszych agentów w Polsce. Zdobyła doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej i  telefonicznej. Osiągała wysokie wyniki sprzedażowe.  Od 2004 r. w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Nordea S.A. była Menadżerem do spraw sprzedaży ubezpieczeń grupowych i odpowiadała za sprzedaż i negocjacje oraz pozyskiwanie klientów w 16 oddziałach w całej Polsce i zarządzała 240-osobową grupą doradców ubezpieczeniowych. Negocjowała kontrakty ubezpieczeniowe z wieloma firmami. Wspierała Dyrektorów oddziałów w sprzedaży i szkoleniach pracowników.
Z pasją prowadzi, szkolenia zarówno dla początkujących sprzedawców jak i doświadczonych menadżerów sprzedaży. Szczególną uwagę zwraca na tworzenie pozytywnych nawyków w sprzedaży i obsłudze klienta w oparciu o poszerzanie wiedzy, zdobywanie umiejętności i zmianę postawy. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej w obszarach zarządzania zespołem, budowania zespołu, zarządzania zmianą oraz zarządzania czasem. Prowadzi  coachingi dla pracowników firm i menadżerów zarządzających. Dla agentów ubezpieczeniowych, maklerów nieruchomości, doradców bankowych oraz pracowników działów sprzedaży i obsługi Klienta prowadzi szkolenia w zakresie umiejętności handlowych, negocjacji, technik sprzedaży, efektywnej komunikacji i profesjonalnej obsługi Klienta. Wspiera rozwój osobisty specjalistów z różnych branż poprzez pracę nad umiejętnościami interpersonalnymi niezbędnymi do efektywnego wykorzystywania obowiązków zawodowych taki jak: komunikacja w kontakcie z klientem, komunikacja wewnętrzna, praca w zespole, autoprezentacja, umiejętność pracy na celach etc.
Jest praktykiem sprzedaży, a jej długoletnie doświadczenie negocjatora powoduje, że uczestnicy warsztatów otrzymują gotowe rozwiązania, przetestowane narzędzia do natychmiastowego wykorzystania z realnym klientem. Autorka wielu programów szkoleniowych dotyczących negocjacji i efektywnej sprzedaży. Zgodnie z sentencją Konfucjusza: Powiedz mi a zapomnę, Pokaż mi a zapamiętam, Pozwól mi zrobić a zrozumiem prowadzi zajęcia metodą warsztatową. Autorka wielu artykułów oraz książek: „Negocjacje z elementami NLP” i „Techniki Sprzedaży”. Współtworzy Blog Profesjonalnej Wiedzy pisząc artykuły ze swoich specjalizacji.

KATARZYNA SZCZUDRAWA

Trener biznesu, doradca zawodowy VCC, menadżer, Coach International Coach Federation, specjalista w dziedzinie etykiety biznesowej, standardów obsługi oraz doradztwa wizerunkowego. Kreator profesjonalnego wizerunku biznesowego. Prowadzi w tej tematyce warsztaty, wykłady oraz indywidualne spotkania z pracownikami urzędów oraz firm. Mediator gospodarczy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie i Sądzie Okręgowym w Warszawie. Pasjonatka piękna zewnętrznego i wewnętrznego, zdobywając doświadczenie w branży beauty rozpoczęła karierę doradztwa wizerunkowego. Prowadzi w tej tematyce warsztaty, wykłady oraz manuale osobiste dla osób prywatnych, osób publicznych oraz firm i instytucji publicznych. Zajmuje się marketingiem politycznym, pracą przy kampaniach wyborczych, tworzeniem wizerunku kandydata. Specjalista ds. projektów związanych z doskonaleniem i poprawą jakości obsługi klienta, tworzeniem i wdrażaniem standardów. Współpracuje z firmami usługowymi, urzędami prowadząc szkolenia oraz konsultacje wykorzystujące psychologiczne podstawy do zarządzania jakością obsługi klienta. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Filologia Polska, specjalizacja językoznawcza. Ukończyła przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkole w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie, kursu mediacji w Centrum Mediacji i Dialogu oraz szkolenia coachingowego „Akredytowany Coach”. Certyfikowany "Kreator wizerunku biznesowego" oraz wizażysta Szkoły stylizacji & wizażu Anity Folaron. Obecnie studentka Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu na kierunku Psychologia. Autorka licznych artykułów dotyczących coachingu oraz kreowania wizerunku. Inicjatorka warsztatów praktyków rozwoju osobistego ProfiMeeting. Prelegentka na wielu rozwojowych spotkaniach m.in. MeetPro. W latach 2013 – 2014 piastowała stanowisko członka zarządu ICF Polska. Prowadzi szkolenia metodami aktywizującymi, dzięki czemu nawiązuje pozytywne relacje z grupą. Styl jej pracy to: humor, inspiracja, profesjonalizm i kreatywność.

BERENIKA GOCŁOWSKA

Jestem socjologiem, doradcą psychospołecznym i trenerem biznesu. Jestem też akredytowanym coachem ICF w stopniu ACC oraz Reiss Motivation Masterem. Od kilkunastu lat zarządzam zespołami ludzkimi, doradzam przedsiębiorstwom, koordynuję projekty, ale przede wszystkim szkolę nowoczesne kadry wyższego i średniego szczebla.
W swojej pracy koncentruję się przede wszystkim na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań oraz inspirowaniu innych do zmiany i rozwoju. Prowadzę również zajęcia na uczelniach i studiach podyplomowych, kształcąc młodych adeptów trenerstwa.
Prywatnie jestem zapalonym podróżnikiem – europofilem.

DARIUSZ KOSIOREK

Wykładowca, trener biznesu, dyplomowany coach, konsultant oraz praktyk zarządzania. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia MBA w Akademii L. Koźmińskiego, studia podyplomowe z Nowoczesnego Marketinguoraz studia z Coachingu Międzynarodowego. Zastępca dyrektora ds rozwoju w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ekspert ds. metodologii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz autor publikacji poświęconych Opracowaniu i Upowszechnieniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych. Był konsultantem i trenerem w firmie doradczej Ernst & Young. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał na stanowiskach menedżerskich pracując bezpośrednio lub pośrednio (jako interim manager) dla takich organizacji jak Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, Akademia Biznesu MDDP, Demos Polska, Nemiroff, Commercial Union, Plus Discount, Mona Classic. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu metodyk zarządzania projektami (PMI - STS Sauter Training & Simulation SA, Ten Step Project Management), negocjacji, sprzedaży, zarządzania strategicznego. Wykładowca brytyjskiej organizacji szkoleniowej „Euroforum” zajmującej się prowadzeniem seminariów dla Top Managementu.  Autor publikacji z zakresu mechanizmów kształtowania satysfakcji z pracy, motywacji, zarządzania jakością, kultury organizacyjnej i modeli doskonałości biznesowej. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

MACIEJ WESTEROWSKI

Z marketingiem związany od czasu skończenia studiów na wydziale zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 20 lat doświadczenia w koordynacji sprzedaży i marketingu firm usługowych, produkcyjnych i edukacyjnych. Trener na poziomie odpowiadającym EQF 5 European Qualification Framework (Senior trainer), doradca zawodowy, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, certyfikowany coach amerykańskiej metodyki sprzedaży CustomerCentric Selling. Trener ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Google - Internetowe Rewolucje.


 

CZAS TRWANIA

2 semestry (192 godziny) 

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu:

 • soboty: 9.00 - 16.30 
 • niedziele: 9.00 - 16.30

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 5600 zł: (-10%) 5040 zł płatne w ośmiu ratach po 630 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH:5600 zł: (-15%) 4760 zł płatne w ośmiu ratach po 595 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 30 września 2023 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2023

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

Janusz Centawer, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci AG/GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+