Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Coaching for Life and Business

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy z:

 

DLACZEGO COACHING FOR LIFE AND BUSINESS?

Ponieważ świat coachingu staje się coraz bardziej integralną częścią sprawnego funkcjonowania biznesu (Coaching for Business) i życia (Coaching for Life). Coaching stanowi skuteczne i efektywne narzędzie dla osób szukających możliwości rozwoju i sprawnego realizowania swoich celów. Prognozy pokazują, że rozwoju rynku i zapotrzebowanie na różne rodzaje i formy coachingu będą szybko wzrastały przez najbliższe lata, a zawód coacha będzie się cieszył coraz większym prestiżem. 

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla osób które pragną pracować nad własnym rozwojem osobistym oraz dla tych, które interesowały się już coachingiem i chciałyby rozwinąć swoją wiedzę, by wykorzystać ją w praktyce. Słuchaczami mogą zostać osoby pełniące funkcje kierownicze, oczekujące awansu, jak i planujące karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji.
Program studiów w szczególności kierowany jest do:

 • menedżerów i dyrektorów zarządzających ludźmi,
 • osób mających kontakt z klientem,
 • trenerów biznesu,
 • konsultantów,
 • trenerów wewnątrz organizacji,
 • przedstawicieli handlowych,
 • pedagogów,
 • pracowników HR,
 • doradców zawodowych,
 • osób zainteresowanych tematyką coachingu, które chcą poszerzyć i usystematyzować wiedzę oraz zdobyć nowy zawód,
 • osób które chcą poznać swoje talenty i mocne strony, potrzebują motywacji i systematyczności w realizacji rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz swoich celów zawodowych i zamierzeń życiowych,
 • osób aktywnie zarządzających swoją karierą zawodową, pragnących poszerzyć zakres swoich kompetencji,
 • osób zainteresowanych zdobyciem akredytacji International Coach Federation.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Podczas zajęć uczestnicy poznają różne rodzaje i formy coachingu, do których będą potrafili dobrać i zastosować w praktyce najbardziej efektywne narzędzia i techniki. Zajęcia mają charakter praktyczny, a duża ilość odpowiednio dobranych zajęć ćwiczeniowych gwarantuje uczestnikom sprawne odnalezienie się i, co szczególnie ważne, samodzielne poprowadzenie procesu coachingowego. Ponadto, program zawiera akredytowane moduły, dzięki którym studia spełniają wymogi dwóch wiodących organizacji coachingowych: International Coach Federation oraz VCC. To rozwiązanie stwarza słuchaczom możliwość przystąpienia do międzynarodowych akredytacji, uznawanych w ponad 80 krajach na całym świecie.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Program studiów został zaprojektowany w sposób umożliwiający absolwentom studiów zdobycie kompetencji wskazywanych jako kluczowe między innymi przez International Coach Federation. Należą do nich:

 • prowadzenie profesjonalnych sesji coachingowych,
 • planowanie procesu coachingowego oraz poszczególnych sesji,
 • znajomość narzędzi używanych we wszystkich obszarach i typach coachingu,
 • znajomość mechanizmów motywowania i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętności zarządzania konfliktami i ich rozwiązywania,
 • techniki rozwoju osobistego i zawodowego,
 • budowanie i rozwoju zespołów sprzedażowych przy pomocy coachingu,
 • rozwój kompetencji interpersonalnych,
 • znajomość zasad i norm etycznych pracy coacha.

Powyższe obszary wiedzy będą doskonalone poprzez realizację licznych ćwiczeń bazujących na uznanych narzędziach takich jak chociażby model GROW, model Covey’a czy Co-active coaching.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Program studiów gwarantuje przygotowanie uczestników studiów do egzaminu certyfikacyjnego, zarówno do części praktycznej jak i teoretycznej.
 • Dzięki uczestnictwu w studiach absolwenci uzyskują potwierdzenie spełnienia wymogów certyfikacyjnych (godziny szkoleń akredytowanych, sesji mentorskich).
 • Absolwenci kierunku zyskają specjalne zniżki na sesje mentorskie (3 sesje w cenie 200 zł każda), których realizacja jest wymogiem niezbędnym dla certyfikacji International Coach Federation/VCC

 

DODATKOWE CERTYFIKATY

Uczestnik po ukończeniu kierunku otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) poświadczający odbycie 60 godzin programu akredytowanego przez największą na świecie organizację coachingową International Coach Federation. Po otrzymaniu certyfikatu ACSTH uczestnik może złożyć aplikację na otrzymanie akredytacji na poziomie ACC.

Uczestnik dodatkowo poza programem studiów może odbyć 3 sesje indywidualne z certyfikowanym coachem w cenie 200 zł netto za jedną sesję. Istnieje możliwość wypracowania godzin sesji mentorskich indywidualnych w trakcie studiów z Coachami prowadzącymi zajęcia.

 

AKREDYTACJA INTERNATIONAL COACH FEDERATION NA POZIOMIE ACC

Po ukończeniu programu ACSTH student otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie akredytowanego programu. Certyfikat ten spełnia standardy Internationl Coaching Federation na poziomie ACC i upoważnia do podejścia do międzynarodowego egzaminu.

Aby przystąpić do egzaminu należy:

 • odbyć min. 100h godzin coachingowych z klientami
 • odbyć 3 sesje mentorskie indywidualne

 

Egzamin składa się z części praktycznej (nagranie sesji + transkrypcja) oraz teoretycznej (egzamin Coach Knowledge Assessment na platformie, 155 pytań)

Koszt egzaminu:

 • dla członków International Coach Federation – 300 USD
 • dla osób nie będących członkami organizacji – 500 USD

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wykładowcy to praktycy coachingu w różnych obszarach, od biznesu przez life coaching i sales coaching, trenerzy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym oraz kadra naukowa wyższych uczelni.

Przemysław Kik

Absolwent Psychologii na Uniwersytecie Opolskim oraz Zarządzania i Marketingu na Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie. Od blisko 10 lat pracuję z klientami zarówno biznesowymi, jak i indywidualnymi, ludźmi którzy poszukują sposobów i możliwości bycia bliżej siebie samych i realizacji swoich celów. Prowadzi coachingi indywidualne i grupowe. Posiada wieloletnie doświadczenie w prac y dydaktycznej. Posiada certyfikat z zakresu Project Management w metodyce TenStep TS PMP oraz międzynarodową certyfikację IPMA. Posiada doświadczenie szkoleniowo doradcze między innymi przy: Prowadzeniu wdrożeń systemów zarządczych w organizacjach o różnych profilach, w tym zatrudniających powyżej 15tyś pracowników, opracowaniu, wdrożeniu systemów motywacyjnych, wyceny stanowisk i oceny pracowniczej oraz Opracowaniu i realizacji szkoleń m.in. z zakresu: leadership, zarządzania projektami, zarządzania czasem, konfliktu w organizacji, komunikacji, modeli kompetencyjnych w rekrutacji, oceny pracowniczej, motywowania pracowników, Balanced Score Card, MBO, Train the Trainers, zarządzania ryzykiem i dynamic scheduling. Pracował między innymi dla: TenStep Polska,  Interim Management, PPG Deco Polska, Caparol, Herbapol Wrocław S.A., PGE S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Gaz-System S.A., Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”.

Magdalena Kik

Psycholog, psychoterapeuta, Ukończyła 4 letni całościowy kurs psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Ośrodku Psychoterapii Systemowe. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie psychoterapii indywidualnej dzieci, młodzieży, osób dorosłych, a także terapii małżeństw i par. Współpracuje także z rodzinami zastępczymi, zaprzyjaźnionymi i adopcyjnymi, rodzicami samotnie wychowującymi dzieci. Prowadzi poradnictwo i konsultacje psychologiczne, a także procesy mediacyjne. Doświadczenie nabywała we współpracy z wieloma placówkami świadczącymi pomoc terapeutyczną i psychologiczną. Wiedzę rozwija poprzez udział w licznych szkoleniach a także poprzez nabywanie nowych doświadczeń zawodowych, swoją pracę poddaje regularnej superwizji

Dariusz Kosiorek

Wykładowca, trener biznesu, dyplomowany coach, konsultant oraz praktyk zarządzania. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia MBA w Akademii L. Koźmińskiego, studia podyplomowe z Nowoczesnego Marketinguoraz studia z Coachingu Międzynarodowego. Zastępca dyrektora ds rozwoju w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ekspert ds. metodologii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz autor publikacji poświęconych Opracowaniu i Upowszechnieniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych. Był konsultantem i trenerem w firmie doradczej Ernst & Young. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał na stanowiskach menedżerskich pracując bezpośrednio lub pośrednio (jako interim manager) dla takich organizacji jak Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, Akademia Biznesu MDDP, Demos Polska, Nemiroff, Commercial Union, Plus Discount, Mona Classic. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu metodyk zarządzania projektami (PMI - STS Sauter Training & Simulation SA, Ten Step Project Management), negocjacji, sprzedaży, zarządzania strategicznego. Wykładowca brytyjskiej organizacji szkoleniowej „Euroforum” zajmującej się prowadzeniem seminariów dla Top Managementu.  Autor publikacji z zakresu mechanizmów kształtowania satysfakcji z pracy, motywacji, zarządzania jakością, kultury organizacyjnej i modeli doskonałości biznesowej. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

 

Eliza Szewc

Jest trenerem biznesu w firmie Profi Biznes Group, doradcą zawodowym i akredytowanym coachem ACC International Coach Federation (w trakcie procesu akredytacji PCC). Prowadzi szkolenia oraz coachingi dla najwyższej kadry zarządzającej, kadry managerskiej i pracowników firm z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji managerskich, standardów obsługi klienta i wizerunku pracowników firm oraz rozwoju osobistego. Pracuje w oparciu o standardy międzynarodowej organizacji – International Coach Federation. Prowadzi sesje w konwencji: Executive coaching, Leadership coaching, Life coaching, On Job coaching. Współpracuje z instytucjami i firmami na terenie całego kraju. Specjalizuje się w szeroko rozumianym coachingu biznesowym oraz szkoleniach z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Ekonomię menadżerską na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Psychologię biznesu na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie. Odbyła Kurs Akademia Trenera, który dał podstawę do wykonywania zawodu Trenera Biznesu. Jest współautorem portalu coachingowego Profi Coaching. Autorka licznych artykułów dotyczących roli komunikacji, motywacji do działania, zarządzania pracownikami, wyznaczania celów, zarządzania sobą w czasie. Prowadzi badania nad możliwością wpływania na rozwój Inteligencji Emocjonalnej jako głównego predyktora sukcesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Mediator sądowy. Współautorka podręcznika „Coaching”.

 

Kamila Pępiak-Kowalska

 

Jest certyfikowanym coachem PCC International Coach Federation, certyfikowanym coachem (CMC) Ministry of Coaching, trenerem biznesu i rozwoju osobistego w firmie Profi Biznes Group. Politolog, ekonomista, pedagog, coach, zoopsycholog. Absolwentka University of Exeter oraz Uniwersytetu Szczecińskiego – Politologii, Zarządzania i Marketingu, Studium Pedagogiki ogólnej i Collegium Balticum – Studium dla menadżerów oświaty. Dodatkowo ukończyła Kurs Trener – Moderator w szkole House of Skills, który dał bazę do wykonywania zawodu Trenera Biznesu. Włada biegle językiem angielskim i hiszpańskim. Jest specjalistką z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, budowania przewagi konkurencyjnej, przedsiębiorczości, zarządzania zmianą, budowania zespołów, motywacji, komunikacji interpersonalnej, przywództwa, psychofizjologii, radzenia sobie ze stresem i zoopsychologii. Aktywnie działa na rzecz promowania coachingu, m.in. uczestnicząc w strukturach ICF na poziomie lokalnym (lider Komitetu International Coach Federation Szczecin, krajowym – w latach 2013-2014 była wiceprezesem International Coach Federation Polska oraz światowym – była kluczowym współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji ICF Global w Malmo w 2014). Pasjonuje się coachingiem prowokatywnym, metodami pracy zorientowanymi na zwiększanie efektywności w pracy i życiu zawodowym. W swoim dorobku ma pracę z całym spectrum osobowości i osobistości - od świata polityki poczynając, przez świat dzieci i zwierząt, na świecie międzynarodowego biznesu kończąc. Współautorka podręcznika „Coaching” oraz autorka wielu publikacji nt. coachingu, motywacji, budowania przewagi konkurencyjnej. Jest autorem i współautorem wielu narzędzi coachingowych oraz modeli pracy zorientowanych na optymalizację procesów uczenia się i rozwoju.

Zbigniew Łachman

Posiada bogate doświadczenie praktyczne w branży FMCG, praktykę w coachingu strategicznym i taktycznym. Posiada certyfikat trenera Base Sales Technique, Pro Sales Skills, Project Management Ten Step, Projektował liczne szkolenia sprzedażowe dla wszystkich sektorów rynku. Przeszkolił w ostatnich latach ponad 2000 osób. Wśród jego klientów znajdziemy min. GTL LOT Pyrzowice, Sieć drogerii A’propos, Hendel Bau Polska, PPG Deco Polska, Cersanit S.A., Tikurilla S.A, SYNTHOSGROUP S.A, Witek’s, B plus B Kraków, Zino, Budohurt, Ambra 

 


 

CZAS TRWANIA

2 semestry (198 godzin) 

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu:

 • soboty: 9.00 - 16.30 
 • niedziele: 9.00 - 16.30

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne:  5400 zł : płatne w ośmiu ratach po 675 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 5400 zł 5130 zł (-5%): płatne w ośmiu ratach po 641,25zł

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: 26 października 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

REJESTRACJA NA STUDIA 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+