PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Coaching for Life and Business

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy

 

 

DLACZEGO COACHING FOR LIFE AND BUSINESS?

Coaching jest integralną częścią sprawnego funkcjonowania biznesu (Coaching for Business) i życia (Coaching for Life). Stanowi skuteczne i efektywne narzędzie dla osób szukających możliwości rozwoju i sprawnego realizowania swoich celów. Prognozy pokazują, że rozwoju rynku i zapotrzebowanie na różne formy coachingu będą w kolejnych latach wzrastały, a zawód coacha będzie się cieszył coraz większym prestiżem. 

 

DLA KOGO?

Dla osób pełniących funkcje kierownicze, oczekujących awansu oraz planujących karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży lub negocjacji.
Program studiów w szczególności kierowany jest do

Studia podyplomowe Coaching for Life and Business są dla

 • menedżerów i dyrektorów zarządzających ludźmi,
 • osób mających kontakt z klientem,
 • trenerów biznesu,
 • konsultantów,
 • trenerów wewnątrz organizacji,
 • przedstawicieli handlowych,
 • pedagogów,
 • pracowników HR,
 • doradców zawodowych,
 • osób zainteresowanych tematyką coachingu, które chcą poszerzyć i usystematyzować wiedzę oraz zdobyć nowy zawód,
 • osób które chcą poznać swoje talenty i mocne strony, potrzebują motywacji i systematyczności w realizacji rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz swoich celów zawodowych i zamierzeń życiowych,
 • osób aktywnie zarządzających swoją karierą zawodową, pragnących poszerzyć zakres swoich kompetencji,
 • osób zainteresowanych zdobyciem akredytacji International Coach Federation.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Podczas zajęć uczestnicy poznają różne rodzaje i formy coachingu, do których będą potrafili dobrać i zastosować w praktyce najbardziej efektywne narzędzia i techniki. Zajęcia mają charakter praktyczny, a duża ilość odpowiednio dobranych zajęć ćwiczeniowych gwarantuje uczestnikom sprawne odnalezienie się i, co szczególnie ważne, samodzielne poprowadzenie procesu coachingowego. Ponadto, program zawiera akredytowane moduły, dzięki którym studia spełniają wymogi International Coach Federation. To rozwiązanie stwarza słuchaczom możliwość przystąpienia do międzynarodowych akredytacji, uznawanych w ponad 80 krajach na całym świecie.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Program studiów Coaching for Life and Business pozwoli słuchaczą nabyć kompetencje wskazywane jako kluczowe między innymi przez International Coach Federation, czyli:

 • prowadzenie profesjonalnych sesji coachingowych,
 • planowanie procesu coachingowego oraz poszczególnych sesji,
 • znajomość narzędzi używanych we wszystkich obszarach i typach coachingu,
 • znajomość mechanizmów motywowania i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętności zarządzania konfliktami i ich rozwiązywania,
 • techniki rozwoju osobistego i zawodowego,
 • budowanie i rozwoju zespołów sprzedażowych przy pomocy coachingu,
 • rozwój kompetencji interpersonalnych,
 • znajomość zasad i norm etycznych pracy coacha.

Powyższe obszary wiedzy będą doskonalone poprzez realizację licznych ćwiczeń bazujących na uznanych narzędziach takich jak chociażby model GROW, model Covey’a czy Co-active coaching.
 

CO NAS WYRÓŻNIA?

 • Program studiów Coaching for Life and Business gwarantuje przygotowanie uczestników studiów do egzaminu certyfikacyjnego ICF, zarówno do części praktycznej jak i teoretycznej.
 • Absolwenci uzyskają potwierdzenie spełnienia wymogów certyfikacyjnych (godziny szkoleń akredytowanych, sesji mentorskich).
 • Specjalne zniżki na sesje mentorskie dla absolwentów kierunku (3 sesje w cenie 200 zł każda) - ich  realizacja jest wymogiem niezbędnym dla certyfikacji International Coach Federation
 • Możliwość wypracowania godzin sesji mentorskich indywidualnych w trakcie studiów, z Coachami prowadzącymi zajęcia.

 

DODATKOWE CERTYFIKATY

Uczestnik po ukończeniu kierunku dyplom ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) poświadczający odbycie 60 godzin programu akredytowanego przez największą na świecie organizację coachingową International Coach Federation. Po otrzymaniu certyfikatu ACSTH uczestnik może złożyć aplikację na otrzymanie akredytacji na poziomie ACC.

Uczestnik dodatkowo poza programem studiów może odbyć 3 sesje indywidualne z certyfikowanym coachem w cenie 200 zł netto za jedną sesję. 

 

AKREDYTACJA INTERNATIONAL COACH FEDERATION NA POZIOMIE ACC

Po ukończeniu programu ACSTH student otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie akredytowanego programu. Certyfikat ten spełnia standardy Internationl Coaching Federation na poziomie ACC i upoważnia do podejścia do międzynarodowego egzaminu.

Aby przystąpić do egzaminu ICF na na poziomie ACC należy :

 • odbyć min. 100 godzin coachingowych z klientami
 • odbyć 3 sesje mentorskie indywidualne

 

Egzamin składa się z części praktycznej (nagranie sesji + transkrypcja) oraz teoretycznej (egzamin Coach Knowledge Assessment na platformie, 155 pytań)

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wykładowcy to praktycy coachingu w różnych obszarach: business coacheing, life coaching, sales coaching; trenerzy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym oraz kadra naukowa wyższych uczelni.

ELIZA MASNY

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej (SWPS) w Poznaniu na kierunku Psychologia Społeczna. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Terapeuta Akceptacji i Zaangażowania ACT. Absolwentka kursów w nurcie terapii Poznawczo Behawioralnej. Zdobyła międzynarodową akredytację International Coach Federation ze stopniem Master Certified Coach (MCC). Przygotowuje do egzaminacji kandydatów na wszystkie stopnie akredytacji ICF. Uzyskała międzynarodową akredytację konsultanta Profi Competence w dziedzinie diagnozy i pracy z młodzieżą i dorosłymi opartej na analizie narzędzi psychologicznych. Jest psychometrykiem z tytułem magistra ekonomii - Uniwersytet Szczeciński. Wykładowca na uczelniach min. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Psycholog, Coach, Trener biznesu i rozwoju osobistego z 15 letnią praktyką. Pracę wykonuje zarówno w centrum psychologicznym, gabinecie psychologicznym, w szkole licealnej jak i na salach szkoleniowych oraz wykładowych. Prowadzi liczne kursy i szkolenia dla wykładowców oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych jak również dla pracowników w firmach, organizacjach i instytucjach na teranie całego kraju. Prowadzi szkolenia oraz coachingi dla najwyższej kadry zarządzającej, kadry managerskiej i pracowników firm z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji przywódczych, standardów obsługi klienta i wizerunku pracowników firm oraz rozwoju osobistego. Zdobytą wiedzę wciąż poszerza poprzez liczne kursy i szkolenia, stale dbając o podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie nabywania nowych umiejętności. Przez lata współpracowała ze szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami publicznymi ale także z firmami z branży finansowej, budowlanej, produkcyjnej Prowadzi badania kompetencyjne i osobowościowe ale również szkolenia dla młodzieży i pracowników sektora edukacyjnego z rozwoju osobistego i zawodowego. Specjalizuje się w badaniach kompetencji zawodowych i osobowościowych, coachingu biznesowym, w rozwijaniu szeroko rozumianych kompetencji interpersonalnych, rozwoju osobistego, umiejętności sprzedażowych. Przeprowadza oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobistych, planowania ścieżki kariery, rozwijania mocnych stron oraz wytyczania obszarów do rozwoju. Jako psycholog, międzynarodowy certyfikowany coach oraz akredytowany konsultant PC kieruje się w swojej pracy zawodowej kodeksem etycznym a także moralnym. Pracuje zgodnie z eklektycznym podejściem do pracy z klientem. Autorka licznych artykułów dotyczących roli komunikacji, motywacji do działania, zarządzania pracownikami, wyznaczania celów, zarządzania sobą w czasie. Prowadzi badania nad możliwością wpływania na rozwój Inteligencji Emocjonalnej jako głównego predyktora sukcesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Współautorka podręcznika „Coaching”. Aby jak najlepiej wspierać Klientów w rozwoju kompetencji komunikacyjnych, tworzy własne narzędzia i techniki. Uczy komunikacji uwzględniającej różnice indywidualne. Cechuje ją profesjonalizm w działaniu, duża pogoda ducha i optymizm.

MONIKA JÓZEFOWICZ

terapeuta, trener biznesu, certyfikowany doradca zawodowy, pedagog, Międzynarodowy Coach International Coach Federation ACC oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie oraz Politologii na Uniwersytecie Szczecińskim, Studia Podyplomowe z Doradztwa Zawodowego ukończyła w Wyższej Szkole Humanistycznej, Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, ukończyła również kurs Trenera Interpersonalnego organizowany przez Pomorskie Centrum Psychodynamiczne oraz Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła szkołę Anazlizy Transakcyjnej. Jest licencjonowanym przez Instytut Amity Trenerem Treningu Zastępowania Agresji według metody A.P. Goldsteina i B. Glicka. Ukończyła prestiżowe warsztaty coachingowe prowadzone przez dr. Richarda Bolstada, które dotyczyły modelu RESOLVE, modeli zachowania energii CYKL, Koła zmian „The Wheel of Change.
Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej oraz coachingi dla pracowników firm i menadżerów zarządzających. Wspiera rozwój osobisty specjalistów z różnych branż poprzez pracę nad umiejętnościami interpersonalnymi niezbędnymi do efektywnego wykorzystywania obowiązków zawodowych takie jak: komunikacja w kontakcie z klientem, komunikacja wewnętrzna, praca w zespole, autoprezentacja, umiejętność pracy na celach etc. Jest praktykiem a jej długoletnie doświadczenie powoduje, że uczestnicy zajęć otrzymują wiedzę praktyczną.
Jej pasja to praca z ludźmi. Od 18 lat wspiera uczniów, studentów i dorosłych. Prowadzi sesje indywidualne oraz grupowe. W trakcie sesji dostosowuje indywidulanie metody pracy do doświadczeń i problemów osób z którymi pracuje. Jej motto, którym się kieruje to: „Chcieć to móc”. Zawsze podkreśla, że: „Bardzo ważną dla mnie wartością jest szacunek do emocji i problemów, z którymi ludzie muszą sobie radzić”.

BERENIKA JOANNA GOCŁOWSKA

Zdobyła międzynarodową akredytację International CoachFederation ze stopniem ACC. Przygotowuje do egzaminacji kandydatów na pierwsze stopnie akredytacji ICF. Uzyskała międzynarodową akredytację konsultanta ProfiCompetence w dziedzinie diagnozy i pracy z młodzieżą i dorosłymi opartej na analizie narzędzi psychologicznych. Jest licencjonowanym doradcą psychospołecznym z tytułem magistra socjologii - Uniwersytet Szczeciński. Wykładowca na uczelniach min. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej Meritum, Uniwersytecie Szczecińskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Socjolog, doradca psychspoleczny, Coach, Trener biznesu i rozwoju osobistego z 25 letnią praktyką. Pracę wykonuje zarówno w centrum doradczym i psychologicznym jak i na salach szkoleniowych oraz wykładowych. Prowadzi liczne kursy i szkolenia dla menadżerów wyższego szczebla i pracowników w firmach, organizacjach i instytucjach na teranie całego kraju. Prowadzi szkolenia oraz coachingi dla najwyższej kadry zarządzającej, kadry managerskiej i pracowników firm z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji przywódczych, standardów obsługi klienta i wizerunku pracowników firm oraz rozwoju osobistego. Zdobytą wiedzę wciąż poszerzała poprzez liczne kursy i szkolenia, stale dbając o podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie nabywania nowych umiejętności – między innym jest certyfikowanym masterem metody RMP diagnozującej osobiste poziomu motywacji, jak również ukończyła studia MBA. Specjalizuje się w diagnozowaniu wzmacnianiu osobistej motywacji, coachingu biznesowym, w rozwijaniu szeroko rozumianych kompetencji interpersonalnych, rozwoju osobistego, umiejętności sprzedażowych. Przeprowadza oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych, planowania ścieżki kariery, rozwijania mocnych stron oraz niwelowania słabych. Prowadzi również liczne procesy rekrutacyjne i rozwojowe w metodyce AC/DC – jest certyfikowanym asesorem. Jako socjolog, międzynarodowy certyfikowany coach oraz akredytowany konsultant PC kieruje się w swojej pracy zawodowej kodeksem etycznym a także moralnym. Pracuje zgodnie z elastycznym i zindywidualizowanym podejściem do pracy z klientem. Uczy komunikacji uwzględniającej różnice indywidualne ale mocno osadzone w inkluzyjności. Cechuje ją profesjonalizm w działaniu, praktyczne podejście i szerokie spektrum wykorzystywanych podczas pracy narzedzi.

DARIUSZ KOSIOREK

Wykładowca, trener biznesu, dyplomowany coach, konsultant oraz praktyk zarządzania. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia MBA w Akademii L. Koźmińskiego, studia podyplomowe z Nowoczesnego Marketinguoraz studia z Coachingu Międzynarodowego. Zastępca dyrektora ds rozwoju w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ekspert ds. metodologii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz autor publikacji poświęconych Opracowaniu i Upowszechnieniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych. Był konsultantem i trenerem w firmie doradczej Ernst & Young. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał na stanowiskach menedżerskich pracując bezpośrednio lub pośrednio (jako interim manager) dla takich organizacji jak Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, Akademia Biznesu MDDP, Demos Polska, Nemiroff, Commercial Union, Plus Discount, Mona Classic. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu metodyk zarządzania projektami (PMI - STS Sauter Training & Simulation SA, Ten Step Project Management), negocjacji, sprzedaży, zarządzania strategicznego. Wykładowca brytyjskiej organizacji szkoleniowej „Euroforum” zajmującej się prowadzeniem seminariów dla Top Managementu.  Autor publikacji z zakresu mechanizmów kształtowania satysfakcji z pracy, motywacji, zarządzania jakością, kultury organizacyjnej i modeli doskonałości biznesowej. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

MACIEJ WESTEROWSKI

Z marketingiem związany od czasu skończenia studiów na wydziale zarządzania i marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 20 lat doświadczenia w koordynacji sprzedaży i marketingu firm usługowych, produkcyjnych i edukacyjnych. Trener na poziomie odpowiadającym EQF 5 European Qualification Framework (Senior trainer), doradca zawodowy, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, certyfikowany coach amerykańskiej metodyki sprzedaży CustomerCentric Selling. Trener ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Google - Internetowe Rewolucje.


 

CZAS TRWANIA

2 semestry (192 godziny) 

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu:

 • soboty: 9.00 - 16.30 
 • niedziele: 9.00 - 16.30

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 6000 zł (-20%) 4800 zł płatne w ośmiu ratach po 600 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4800 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH: 6000 zł: (-25%) 4500 zł płatne w ośmiu ratach po 562,50 zł

najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4500 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 31 lipca 2024 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2024

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

w sprawach rekrutacji
tel.: (32) 35 70 600, (32) 35 70 619, e-mail: rekrutacja@akademiagornoslaska.pl

w sprawach związanych z realizacją studiów
tel.: (32) 35 70 583, (32) 35 70 584, e-mail: podyplomowe@akademiagornoslaska.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

Jeśli nie posiadasz wykształcenia wyższego, istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie kursu. Szczegółów udzielają pracownicy.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie otrzymasz link aktywacyjny na podaną przez siebie skrzynkę mailową. Jeśli maila z linkiem nie ma, zajrzyj do folderu spam.

Po aktywacji konta, uzupełnij dane osobowe oraz wybierz kierunek na który aplikujesz.

W ostatnim kroku zadzwoń, napisz maila lub poczekaj na kontakt z naszej strony. Umówimy się na formę przekazania dokumentów, osobiście bądź pocztą.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+