PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Akademia Menedżera Biznesu

Drukuj

DLACZEGO WŁAŚNIE STUDIA MENEDŻERSKIE W GWSH ...

... dlatego, że studia, które przygotowaliśmy odpowiadają aktualnym potrzebom menedżerów rozwijających struktury organizacyjne przedsiębiorstw nowoczesnej gospodarki. Udział w nich pozwala na pozyskanie kompleksowej wiedzy, zarówno tej klasycznej, sprawdzającej się od kilkudziesięciu lat, jak również tej najbardziej współczesnej, która jest symbolem ery dominacji innowacji, technologii oraz globalnej komunikacji i łatwego przemieszczania się po całym świecie produktów, usług i siły roboczej. Nabyte w trakcie studiów umiejętności umożliwią zarówno kształtowanie strategii organizacji służącej realizacji wizji właścicieli i kadry naczelnej, jak też operacyjne zarządzanie podległymi obszarami i zespołami pracowniczymi, dla których wytyczne co do sposobu zachowań organizacyjnych zostały zawarte w misji przedsiębiorstwa. Program studiów zawiera w sobie zatem te elementy, które pozwolą Słuchaczom:

 • poznać aktualne trendy w zarządzaniu organizacjami i związane z tym metody i techniki pracy menedżera,
 • nabyć umiejętności budowania struktur organizacyjnych, ich rozwijania i doskonalenia celem zapewnienia pożądanej jakości wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług,
 • kształtować procesy pracy w sposób umożliwiający stałe podnoszenie efektywności i skuteczności ludzi, a przez to produktywności całej organizacji,
 • zrozumieć współczesne potrzeby pracowników w obszarze motywacji i zaangażowania, satysfakcji z pracy oraz zapewnienia równowagi „work & life balance”.

Nasze studia to nie tylko wiedza przekazywana na wykładach, to także, albo nawet przede wszystkim, solidne warsztaty narzędziowe dające dwa atuty: z jednej strony dostęp do różnorodnych, sprawdzonych i współcześnie wykorzystywanych w najlepszych organizacjach narzędzi zarządzania (MTB – „management tool box”), z drugiej praktyczne umiejętności doboru i posługiwania się tymi narzędziami we wszystkich sytuacjach i środowiskach organizacyjnych. Realizacja programu studiów daje zatem możliwość niemalże natychmiastowego zastosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w praktyce przedsiębiorstwa.

Pragniemy podkreślić, że w czasie studiów praca nad rozwojem kompetencji menedżerskich będzie odbywała się dwutorowo, co oznacza, że poznanie i opanowanie twardych technik i narzędzi będzie wspierane rozwojem i doskonaleniem umiejętności miękkich, które są niezbędne dla świadomego zarządzania samym sobą oraz rozwijania pracowników, tworzących wspólnie strategiczne zasoby każdej organizacji.

 

DLA KOGO

Studia dedykowane są:

 • osobom widzącym potrzebę podniesienia na wyższy poziom swoich umiejętności w zakresie zarządzania organizacją oraz kierowania ludźmi,
 • menedżerom rozpoczynającym przygodę z zarządzaniem, którzy są świadomi swoich ograniczeń i widzą jednocześnie możliwość poprawy swojego warsztatu zawodowego,
 • menedżerom, którzy zauważają, że stosowane przez nich rozwiązania zarządcze nie w pełni sprawdzają się w praktyce i poszukują nowych, ale jednocześnie sprawdzonych metod,
 • przedsiębiorcom oraz ich najbliższym współpracownikom, którzy wspólnie zarządzają organizacją,
 • liderom zespołów, oraz kierownikom projektów i zespołów projektowych,
 • a także osobom, które mają w niedalekiej przyszłości otrzymać promocję na stanowisko zarządcze (wymagana rozmowa kwalifikacyjna).

 

CO MOGĘ ZYSKAĆ

Akademia Menedżera Biznesu (AMB) / Business Management Academy(BMA) to program stworzony przede wszystkim dla praktyków. Pozwala on po pierwsze, rozwinąć zdolności rozumienia organizacji, po drugie, poznać mechanizmy jej działania w złożonym, globalnym i turbulentnym otoczeniu, oraz po trzecie, wykształcić skuteczne i praktyczne nawyki w obszarze kierowania ludźmi w różnych sytuacjach np.:

 • podczas codziennej pracy, w której potrzebna jest sprawność, efektywności oraz precyzja i dokładność mające odwzorowanie w produktach i usługach o wysokiej jakości,
 • przy uruchamianiu nowych projektów – np. restrukturyzacje, ekspansje rynkowe, fuzje i przejęcia itp.,
 • podczas zmiany organizacyjnej – np. łącznie lub dzielenie struktur, zmiany struktury zarządzania itp.,
 • w czasie występowania sytuacji konfliktowych – np. spory zbiorowe, negocjacje ze związkami zawodowymi, prowadzenie postępowań windykacyjnych, czy ścieranie się zespołów i ludzi z różnych działów itp.

Studia rozpoczynają się sesją Development Center, której celem jest określenie indywidualnego potencjału każdego ze Słuchaczy i obszarów rozwojowych dla kluczowych kompetencji menedżerskich. Dzięki temu, każdy Słuchacz otrzymuje wiedzę, co do kierunku, zawartości i intensywności działań jakie powinien realizować, by być jeszcze i coraz to lepszym menedżerem, zdolnym przewodzić ludziom.

Na naszych studiach spotkasz i poznasz wielu pasjonatów chcących zrealizować swoje zawodowe plany, nie bojących się wyzwań. Poznasz ludzi otwartych, korzystających z szans do nawiązania licznych znajomości i kontaktów. Będziesz miał także możliwość doskonalić się pod okiem wybitnych teoretyków, specjalistów w dziedzinie zarządzania, psychologii czy socjologii oraz skutecznych praktyków – menedżerów, konsultantów i trenerów biznesu, którzy mają na swoim koncie liczne sukcesy zawodowe. To właśnie oni, ludzie wspólnie doskonalący się, wymieniający się swoimi doświadczeniami, mający wspólne cele i interesy, stanowią o sile i jakości oferowanych studiów.

 

JAKIE KOMPETENCJE ROZWINĘ 

Uczestnictwo w studiach umożliwi Słuchaczom nabycie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie:

 • diagnozy własnego potencjału, zarówno osobistego jak i zawodowego (menedżerskiego)
 • kształtowania świadomego procesu zarządzania sobą i samodoskonalenia
 • kreowania pożądanego wizerunku efektywnego i skutecznego menedżera
 • budowania autorytetu przywódczego dzięki zdobywaniu, doskonaleniu i prezentowaniu pożądanych cech wymaganych od menedżerów, takich jak: kompetencja, sprawiedliwość, zaangażowanie, komunikatywność, rozumienie podwładnych
 • znajomości sposobów korzystania ze źródeł władzy (np. władzy nagradzania, władzy karania, władzy formalnej, władzy eksperckiej, władzy odniesienia) i wiązania ich z mechanizmami kształtowania przywództwa w organizacji
 • budowania zespołów i efektywnego zarządzania nimi opartego na wartościach
 • metod motywowania pracowników, tworzenia pożądanego klimatu organizacyjnego oraz osiągania wysokiego poziomu satysfakcji z pracy
 • kształtowania nowoczesnego środowiska pracy
 • budowania pożądanych postaw, takich jak: zaangażowanie, współpraca, solidarność
 • wykorzystania technik komunikowania się
 • zastosowania metod zarządzania konfliktem, zmianą, projektami, procesami
 • podejmowania decyzji finansowych na podstawie gromadzonych danych
 • decydowania o strategicznych kierunkach rozwiązań w obszarze ZZL
 • i wiele innych, przydatnych w zarządzaniu organizacjami i ludźmi

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA

Pracownicy GWSH oraz sprawdzeni menedżerowie i praktycy z zakresu zarządzania:

(opis wykładowców w przygotowaniu)

 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry; 250 godzin

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu:

 • piątki: 16.30 - 20.30 (16.30-18.30; 18.45-20.30; łącznie 5h dydaktycznych)
 • soboty: 8.45 - 15.30 (8.45-10.45; 11.00-13.00; 13.30-15.30; łącznie 8h dydaktycznych)

oraz w wybrane niedziele: 8.45 - 15.30 (8.45-10.45; 11.00-13.00; 13.30-15.30; łącznie 8h dydaktycznych)

 

CZESNE

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 6000 zł 5400 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 675 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 6000 zł 5100 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 637,50 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca marca 2021.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Janusz Centawer - e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

Iwona Zub - e-mail: iwona.zub@gwsh.pl

Anna Włodarz - e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+