PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Business Leadership Academy (BLA)

Drukuj

Business Leadership Academy (BLA) 

Fundamentals Hybrid  (online + stationary) 

 

DLACZEGO WŁAŚNIE STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU LEADERSHIPU W GWSH

Dlatego, że odpowiadają zarówno aktualnym potrzebom ekspertów, którzy niedawno awansowali na stanowiska liderskie jak i osobom, które dopiero przygotowują się do takich ról. Business Leadership Academy  pozwala na pozyskanie kompleksowej wiedzy - zarówno tej klasycznej, sprawdzającej się od kilkudziesięciu lat, jak również tej najbardziej współczesnej z zakresu managmentu 3.0., która jest symbolem ery dominacji innowacji, technologii oraz globalnej komunikacji i łatwego przemieszczania się po całym świecie produktów, usług i siły roboczej. Nabyte w trakcie studiów umiejętności umożliwią Ci sprawne włączanie się w opracowywanie celów biznesowych oraz ich realizację  zarządzanie podległymi obszaramizespołami.  

Program studiów zawiera w sobie elementy, które pozwalają Słuchaczom:

 • zdobyć upragniony awans na stanowisko liderskie/menedżerskie,
 • sprawdzić swoje predyspozycje liderskie,
 • sprawniej zarządzać zespołami,
 • podnieść swoje kompetencje biznesowe i miękkie a także liderskie,
 • zdobyć nowe kwalifikacje oraz potwierdzić swoje kompetencje certyfikatem studiów podyplomowych,
 • zmienić zawód lub zdobyć lepiej płatną pracę.

Nasze studia to nie tylko wiedza przekazywana na wykładach on-line. To przede wszystkim solidne warsztaty narzędziowe, dające trzy atuty:

 • dostęp do różnorodnych, sprawdzonych narzędzi zarządzania (MTB – „management tool box”),
 • współcześnie wykorzystywanych w najlepszych organizacjach,
 • praktyczne umiejętności doboru i posługiwania się tymi narzędziami we wszystkich sytuacjach i środowiskach organizacyjnych,
 • liderski mindset.

Realizacja programu studiów daje zatem możliwość niemalże natychmiastowego zastosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w praktyce kierowania zespołami. 

W czasie studiów praca nad rozwojem kompetencji liderskich będzie odbywała się dwutorowo. To oznacza, że poznanie i opanowanie twardych technik i narzędzi będzie wspierane rozwojem i doskonaleniem umiejętności miękkich, które są niezbędne dla świadomego zarządzania samym sobą oraz rozwijania pracowników, tworzących wspólnie strategiczne zasoby każdej organizacji. 

DLA KOGO

Studia dedykowane są: 

 • osobom pragnącym poszerzyć swoje umiejętności w zakresie kierowania ludźmi,
 • liderom rozpoczynającym przygodę z zarządzaniem, którzy są świadomi swoich ograniczeń i widzą jednocześnie możliwość doskonalenia swojego warsztatu zawodowego,
 • menedżerom, którzy zauważają, że stosowane przez nich rozwiązania zarządcze nie w pełni sprawdzają się w praktyce i poszukują nowych, ale jednocześnie sprawdzonych metod,
 • liderom zespołów oraz kierownikom projektów i zespołów projektowych,
 • osobom, które mają w niedalekiej przyszłości otrzymać promocję na stanowisko zarządcze,
 • a także osobom, które pragną ubiegać się o awans na stanowiska liderskie. 

CO MOGĘ ZYSKAĆ

Business Leadership Academy to program stworzony przede wszystkim dla praktyków. Pozwala on po pierwsze, rozwinąć zdolności rozumienia organizacji, po drugie, poznać mechanizmy jej działania w złożonym, globalnym i turbulentnym otoczeniu, oraz po trzecie, wykształcić skuteczne i praktyczne nawyki w obszarze kierowania ludźmi w różnych sytuacjach np.:

 • podczas codziennej pracy, w której potrzebna jest sprawność, efektywność oraz precyzja i dokładność, mające odwzorowanie w produktach i usługach o wysokiej jakości,
 • przy uruchamianiu nowych projektów,
 • podczas zmian organizacyjnych,
 • w czasie występowania sytuacji konfliktowych.

Studia rozpoczynają się sesją Development Center, której celem jest określenie indywidualnego potencjału każdego ze Słuchaczy i obszarów rozwojowych dla kluczowych kompetencji menedżerskich. Dzięki temu, każdy Słuchacz otrzymuje wiedzę, co do kierunku, zawartości i intensywności działań jakie powinien realizować, by być jeszcze i coraz to lepszym menedżerem, zdolnym przewodzić ludziom. Jednym z elementów Development Center będzie zastosowanie bardzo znanego na całym świecie testu Gallupa, diagnozującego 5 głównych talentów osoby, tj. Top 5CliftonStrengths 

Na naszych studiach spotkasz i poznasz wielu pasjonatów, chcących zrealizować swoje zawodowe plany, nie bojących się wyzwań. Poznasz ludzi otwartych, korzystających z szans do nawiązania licznych znajomości i kontaktów. Będziesz miał także możliwość doskonalić się pod okiem skutecznych praktyków – menedżerów, konsultantów i trenerów biznesu, którzy mają na swoim koncie liczne sukcesy zawodowe oraz wybitnych teoretyków, specjalistów w dziedzinie zarządzania, psychologii czy socjologii.. To właśnie oni - ludzie wspólnie doskonalący się, wymieniający się swoimi doświadczeniami, mający wspólne cele i interesy, stanowią o sile i jakości oferowanych studiów. 

JAKIE KOMPETENCJE ROZWINĘ

Uczestnictwo w studiach umożliwi Słuchaczom nabycie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie:

 • diagnozy własnego potencjału, zarówno osobistego jak i zawodowego (menedżerskiego),
 • kształtowania świadomego procesu zarządzania sobą oraz samodoskonalenia,
 • kreowania wizerunku efektywnego i skutecznego menedżera,
 • budowania autorytetu przywódczego dzięki zdobywaniu, doskonaleniu i prezentowaniu cech pożądanych u menedżerów, takich jak: kompetencja, sprawiedliwość, zaangażowanie, komunikatywność, rozumienie podwładnych,
 • znajomości sposobów korzystania ze źródeł władzy (np. władzy nagradzania, władzy karania, władzy formalnej, władzy eksperckiej, władzy odniesienia) i wiązania ich z mechanizmami kształtowania przywództwa w organizacji,
 • budowania zespołów i efektywnego zarządzania nimi, opartego na wartościach,
 • metod motywowania pracowników, tworzenia pożądanego klimatu organizacyjnego oraz osiągania wysokiego poziomu satysfakcji z pracy,
 • kształtowania nowoczesnego, zwinnego środowiska pracy,
 • budowania pożądanych postaw, takich jak: zaangażowanie, współpraca, solidarność,
 • wykorzystania technik komunikowania się, konstruktywnego przekazywania feedbacku pracownikom,
 • zastosowania metod zarządzania konfliktem, zmianą, projektami, procesami,
 • podejmowania decyzji finansowych na podstawie gromadzonych danych,
 • decydowania o strategicznych kierunkach rozwiązań w obszarze HR,
 • i wiele innych kompetencji, przydatnych w zarządzaniu organizacjami i ludźmi.

Aby zapoznać się z programem kliknij tutaj

KTO PROWADZI ZAJĘCIA

Pracownicy GWSH oraz sprawdzeni menedżerowie i praktycy z zakresu zarządzania: 

(opis wykładowców w przygotowaniu)

CZAS TRWANIA

2 semestry; 218 godzin 

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu: 

 • piątki: 16.30 - 20.30 (16.30-18.30; 18.45-20.30; łącznie 5h dydaktycznych)
 • soboty: 8.45 - 15.30 (8.45-10.45; 11.00-13.00; 13.30-15.30; łącznie 8h dydaktycznych)
 • oraz w wybrane niedziele: 8.45 - 15.30 (8.45-10.45; 11.00-13.00; 13.30-15.30; łącznie 8h dydaktycznych)

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 6000 zł 5100 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 637,50 zł

Czesne dla absolwentów GWSH: 6000 zł 4800 zł (-20%): płatne w ośmiu ratach po 600 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca lipca 2021.

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Janusz Centawer - e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

Iwona Zub - e-mail: iwona.zub@gwsh.pl

Anna Włodarz - e-mail: podyplomowe@gwsh.p

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

 

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+