PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Advanced Mediator

Drukuj

Partnerem kierunku jest MindSonar  

Słuchacze będą mieli okazję wziąć udział w badaniu MindSonar diagnozującym ich wartości oraz style myślenia w kontekście „Ja prowadzący mediacje”. Poznają także korzyści z wykorzystania testu MindSonar w procesie mediacji.

 

DLACZEGO ADVANCED MEDIATOR?

To unikatowe w skali kraju zaawansowane studia podyplomowe dla praktykujących mediatorów, dla których ważną wartością jest doskonalenie warsztatu pracy i kompetencji.

Koncepcja studiów wpisuje się w standardy ustawicznego kształcenia się mediatorów oraz ideę lifelong learning.

Do prowadzenia zajęć zaproszono doświadczonych mediatorów, prawników i superwizora mediacji.

 

DLA KOGO?

Studia adresujemy do praktykujących mediatorów, którzy pragną doskonalić swój warsztat. Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji gwarantuje stronom sporu, iż mediator jest osobą w pełni przygotowaną do prowadzenia postępowania mediacyjnego.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Studia oferują pogłębienie wiedzy z zakresu regulacji prawnych mediacji oraz psychologicznych aspektów pracy mediatora. Duży nacisk położony jest na doskonalenie warsztatu pracy – poprzez poznanie nowych technik oraz superwizję. Dopełnieniem są zajęcia z budowania marki osobistej. 

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Celem studiów doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia mediacji i budowania praktyki mediatora.

 • Uzupełnię wiedzę z zakresu prawa;
 • Pogłębię wiadomości z obszaru psychologicznych aspektów mediacji;
 • Wzbogacę swój warsztat mediatora;
 • Rozwinę umiejętności rozwiązywania sporów;
 • Dowiem się jak budować markę osobistą i praktykę mediacyjną.

 

PROGRAM

Moduł I -  Rozwój kompetencji mediatora – 48 godzin

 • Superwizja pracy medatora
 • Autodiagnoza stylu myślenia i systemu wartości mediatora 

Moduł II - Doskonalenie warsztatu mediatora – 56 godzin

 • Techniki mediacji transformatywnej
 • Doskonalenie umiejętności konstruowania ugód: m.in. Pisanie ugody z warunkami. Projekty ugody o podział majątku dorobkowego z kredytem
 • Mediacja sporów gospodarczych wysokiej wartości - model „propozycji mediatora”
 • Dyrektywność a nie dyrektywność w mediacji
 • Ćwiczenia z neutralności i bezstronności
 • Założenia i struktura mediacji według NVC

Moduł III - Psychologiczne aspekty mediacji – 24 godzin

 • Psychologia podejmowania decyzji
 • Psychologia motywacji
 • Etapy rozwoju rodziny. Psychologiczne aspekty rozwodu. Dziecko a rozwód rodziców

Moduł IV - Zagadnienia prawne w mediacjach – 36 godziny

 • Prawo rodzinne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo cywilne i materialne
 • Podstawowe pojęcia prawne dla mediatorów
 • Współpraca mediatora z pełnomocnikami prawnymi. 

Moduł V - Marketing usług mediatora – 16 godzin

 • Personal branding w budowaniu praktyki mediatora

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Zajęcia w ramach studiów prowadzą doświadczeni praktycy mediacji, prawnicy, ekspert budowania profesjonalnego wizerunku online. 

 

Aleksandra Skwara

Psycholog, terapeuta systemowy, trener, coach. Mediacjami zajmuje się od 1999 roku. Stały mediator w sprawach rodzinnych, cywilnych, karnych z listy Sądu Okręgowego w Katowicach. Terapeuta specjalizujący się w psychoterapii par i rodzin. Prowadzi konsultacje i warsztaty dla rodziców decydujących się na rozwód. Od ponad 5 lat prowadzi grupę wsparcia dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym. Wspiera duże i małe organizacje w rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów. Opiekun merytoryczny i wykładowca na podyplomowych studiach „Negocjacje i mediacje” i „Advanced Mediator”. Konsultant MindSonar.

 

Maciej Tański

Mediator specjalizujący się w sprawach rodzinnych i gospodarczych. Jest jednym z pierwszych mediatorów i promotorów mediacji w Polsce, działającym od połowy lat 90. XX wieku. Od 2001 roku związany z Centrum Mediacji Partners Polska (www.mediacja.org) działającym przy Fundacji Partners Polska (www.fpp.org.pl).

Oprócz pomagania w rozwiązywaniu sporów szkoli nowych mediatorów i pomaga już praktykującym mediatorom w doskonaleniu ich umiejętności.

Jest autorem i współautorem publikacji nt. mediacji o charakterze praktycznym, m.in. „Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla rodziców”, „Tata na zawsze” (z R. Bochem), „49 pytań o mediację rodzinną”, „Dziecko w rozstaniu rodziców” (z Z. Kołakowską-Halbersztad i P. Gluzą).

Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, gdzie m.in. był odpowiedzialny za opracowanie standardów praktyki mediatora oraz zasad certyfikacji. Od 2005 jest członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Był przewodniczącym komisji Rady ds. opracowania standardów postępowania mediatora oraz ds. opracowania kodeksu etyki mediatora.

W 2015 roku był stypendystą Weinstein JAMS International Fellowship w USA, gdzie brał udział w zaawansowanych szkoleniach mediacyjnych i asystował w mediacjach gospodarczych prowadzonych przez wybitnych mediatorów amerykańskich.

Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.

 

dr Tomasz Antoszek

Prawnik, psycholog, mediator. Specjalizuje się w prawie cywilnym, własnościintelektualnej oraz negocjacjach i mediacjach. Interesują go także psychologia zarządzania konfliktem oraz psychologia pracy i biznesu.Zajmuje się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, mediacjami, prawem cywilnym, prawem zobowiązań, prawem umów, negocjacjami oraz psychologią konfliktu. Mediator z listy stałych mediatorów w sprawach cywilnych zgłoszonej Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu. Jest współwłaścicielem Domu Mediacyjnego w Poznaniu. Prowadzi mediacje gospodarcze, cywilne oraz z zakresu prawa własności intelektualnej. Trener biznesu – realizuje m.in. szkolenia z zarządzania konfliktem.

 

Tomasz Kawka

Z mediacją związany od 2001 roku. Mediator, trener i superwizor mediacji. Mediuje w sprawach rodzinnych, karnych, nieletnich, gospodarczych i cywilnych.

Od 2006 roku prowadzi staże dla mediatorów -  w ramach Polskiego Centrum Mediacji oraz Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.  Aktualnie prowadzi autorski „Grupowy staż dla mediatorów” swoim Ośrodku Mediacji  MEDIACJE.EDU.PL w Warszawie.

Organizuje i prowadzi superwizje pracy mediacyjnej. Pracuje zarówno grupowo, jak i indywidualnie – także przez internet. Ukończył szkolenie na superwizora mediacji, prowadzone przez niemieckich superwizorów: Juttę Lack – Strecker i prof. Petera Kunkel.

Odbył ponad 450 godzin szkoleń z zakresu mediacji prowadzonych przez polskich i zagranicznych trenerów mediacji, nieustannie podnosi swoje kwalifikacje.

 

Marta Kułaga

Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy (Certyfikat międzynarodowy www.cnvc.org), coacherka, absolwentka szkoły trenerów komunikacji opartej na empatii, mediatorka. Pracuje w nurcie mediacji transformacyjnej, która bazuje na uznaniu wpływu każdej ze stron oraz rozpoznaniu wzajemnych potrzeb i perspektyw. Umiejętności mediacji opartej o Porozumienie bez Przemocy nabyła w trakcie Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na empatii pogłębiła na rocznym kursie mediacji z Yoramem Mozensonemz Holandii. Od 2010 roku prowadzi mediację pomiędzy parami i mediacje biznesowe.

 

Dorota Wyleżoł

Adwokat z kilkunastoletnim stażem. Absolwentka podyplomowych studiów „Negocjacje i mediacje” w GWSH oraz licznych szkoleń z zakresu mediacji. Stały mediator sądowy w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych w Sądzie Okręgowym w Katowicach i Krakowie. Mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 

 

 

Kamila Chyła

 

 

 

 

 

 


 

CZAS TRWANIA

2 semestry  - 180 godzin

10 zjazdów + 4 webinary

Zajęcia odbywają się raz - dwa w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 14.50  (jedna sobota 12 godzin dydaktycznych od 8.00 -18.00)
 • niedziele: 8.00 – 14.50 

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów AG/GWSH: 0 zł

Czesne: 4600 zł: (-10%) 4140 zł płatne w ośmiu ratach po 517,50 zł

Czesne dla absolwentów AG/GWSH: 4600 zł: (-15%) 3910 zł płatne w ośmiu ratach po 488,75 zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 30 września 2023 roku.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2023

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ AG

Janusz Centawer - e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.


Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy założyć konto w systemie internetowej rejestracji na poniższej stronie:

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane oraz zapamiętać hasło.

Następnie należy wybrać kierunek na który Państwo aplikują.

W ostatnim kroku umówimy się na spotkanie, podczas którego przekażesz nam komplet dokumentów i podpiszemy umowę na świadczenie usługi edukacyjnej.

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

* Absolwenci AG/GWSH są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+