PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

logo wiadomości turystycznych

- pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce oraz czwarte miejsce wśród wszystkich uczelni o profilu akademickim kształcących na kierunkach turystycznych. szczegóły

logo magazynu perspektywy

- prowadzony w GWSH kierunek studiów Turystyka i rekreacja według tegorocznego rankingu magazynu „Perspektywy 2021”, uplasował się na 1. miejscu w rankingu ogólnopolskim uczelni niepublicznych. szczegóły

logo unwto

GWSH - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

Specjalista turystyki terapeutycznej

Drukuj

Celem studiów jest przygotowanie studentów do działań w zakresie ukierunkowania oferty turystycznej na odnowę mentalną, duchową oraz kreację zdrowego i proekologicznego stylu życia. Obejmują one zatem zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności turystycznej w nowych warunkach społecznych, powstałych po traumie spowodowanej zagrożeniami zdrowotnymi i środowiskowymi (np. epidemiologicznymi, związanymi z chorobami cywilizacyjnymi, klęskami żywiołowymi, terroryzmem itp.) oraz postępującym po nich stanie anomii społecznej. Przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna przygotuje absolwenta do działań w zakresie organizacji i zarządzania innowacyjnym produktem turystycznym jakim jest turystyka terapeutyczna

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Ekofilozofia w turystyce;
 • Terapeutyczne znaczenie środowiska przyrodniczego;
 • Terapie naturalne;
 • Wybrane kierunki terapii w psychologii;
 • Terapie duchowe;
 • Techniki relaksacyjne;
 • Podstawy dietetyki;
 • Psychologia rozwojowa;
 • Organizacja i zarządzanie zdrowym stylem życia;
 • Proseminarium;
 • Seminarium dyplomowe.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Turystyka terapeutyczna będą merytorycznie i praktycznie przygotowani do organizacji i zarządzania turystyką terapeutyczną. Będą posiadać niezbędną wiedzę potrzebną do kreowania innowacyjnego stylu spędzania czasu wolnego oraz rozwoju osobistego. 

Wykształcenie zdobyte w ramach tej specjalności umożliwia zatrudnienie w sektorze usług turystycznych, w działach administracji samorządowej jak również w pozarządowych krajowych i międzynarodowych organizacjach i instytucjach turystycznych oraz w firmach zajmujących się holistycznie pojętą działalnością terapeutyczną.

Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

logo wiadomości turystycznych

- pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce oraz czwarte miejsce wśród wszystkich uczelni o profilu akademickim kształcących na kierunkach turystycznych. szczegóły

logo magazynu perspektywy

- prowadzony w GWSH kierunek studiów Turystyka i rekreacja według tegorocznego rankingu magazynu „Perspektywy 2021”, uplasował się na 1. miejscu w rankingu ogólnopolskim uczelni niepublicznych. szczegóły

logo unwto

GWSH - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+