Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów Turystyka i Rekreacja, wysoko oceniony w Ogólnopolskim „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020”, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

szczegóły

Według Rankingu Szkół Wyższych 2020, opublikowanego w magazynie „Wiadomości Turystyczne” GWSH zajęła najlepsze w województwie śląskim oraz trzecie miejsce w Polsce wśród uczelni o profilu akademickim kształcących na kierunkach turystycznych. szczegóły

GWSH - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

Specjalista turystyki terapeutycznej

Drukuj

Celem studiów jest przygotowanie studentów do działań w zakresie ukierunkowania oferty turystycznej na odnowę mentalną, duchową oraz kreację zdrowego i proekologicznego stylu życia. Obejmują one zatem zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności turystycznej w nowych warunkach społecznych, powstałych po traumie spowodowanej zagrożeniami zdrowotnymi i środowiskowymi (np. epidemiologicznymi, związanymi z chorobami cywilizacyjnymi, klęskami żywiołowymi, terroryzmem itp.) oraz postępującym po nich stanie anomii społecznej. Przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna przygotuje absolwenta do działań w zakresie organizacji i zarządzania innowacyjnym produktem turystycznym jakim jest turystyka terapeutyczna

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Ekofilozofia w turystyce;
 • Terapeutyczne znaczenie środowiska przyrodniczego;
 • Terapie naturalne;
 • Wybrane kierunki terapii w psychologii;
 • Terapie duchowe;
 • Techniki relaksacyjne;
 • Podstawy dietetyki;
 • Psychologia rozwojowa;
 • Organizacja i zarządzanie zdrowym stylem życia;
 • Proseminarium;
 • Seminarium dyplomowe.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Turystyka terapeutyczna będą merytorycznie i praktycznie przygotowani do organizacji i zarządzania turystyką terapeutyczną. Będą posiadać niezbędną wiedzę potrzebną do kreowania innowacyjnego stylu spędzania czasu wolnego oraz rozwoju osobistego. 

Wykształcenie zdobyte w ramach tej specjalności umożliwia zatrudnienie w sektorze usług turystycznych, w działach administracji samorządowej jak również w pozarządowych krajowych i międzynarodowych organizacjach i instytucjach turystycznych oraz w firmach zajmujących się holistycznie pojętą działalnością terapeutyczną.

Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Prowadzony przez GWSH kierunek studiów Turystyka i Rekreacja, wysoko oceniony w Ogólnopolskim „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020”, klasyfikującym zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

szczegóły

Według Rankingu Szkół Wyższych 2020, opublikowanego w magazynie „Wiadomości Turystyczne” GWSH zajęła najlepsze w województwie śląskim oraz trzecie miejsce w Polsce wśród uczelni o profilu akademickim kształcących na kierunkach turystycznych. szczegóły

GWSH - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+