PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
Wręczenie pierwszych dyplomów doktorskich GWSH w 2009 r.

Biuro ds. przewodów i seminariów doktorskich

 • Katowice, ul. Harcerzy Września 3
  pokój 213, budynek A (II piętro)

 • (32) 35 70 624, kom. 607 361 752
 • agnieszka.szewczyk@gwsh.pl

Seminarium Doktorskie

Drukuj

Wydział Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, zaprasza na seminarium doktorskie prowadzone w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

CELE SEMINARIUM

 • Zapoznanie doktoranta z metodyką pracy naukowej, w tym w szczególności z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu.
 • Wykształcenie u doktoranta umiejętności związanych z warsztatem naukowym,
  w tym: posługiwania się literaturą naukową, prowadzeniem badań naukowych, pisaniem i dokumentowaniem tekstów naukowych.
 • Przygotowanie przez doktoranta, pod opieką merytoryczną opiekuna, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielne napisanie pod opieką naukową promotora rozprawy doktorskiej.

 

PROGRAM SEMINARIUM

 • Zajęcia z metodologii pracy naukowej.
 • Zajęcia z metodyki przygotowania rozprawy doktorskiej.
 • Wykłady z zarzadzania strategicznego oraz nowoczesnych koncepcji zarządzania.
 • Zajęcia na temat źródeł pozyskiwania środków finansowych i grantów na badania naukowe.
 • Tematyczne seminaria doktorskie prowadzone w Katedrze Zarządzania i Marketingu GWSH.

 

CZAS TRWANIA SEMINARIUM 
Seminarium prowadzone jest głównie przez samodzielnych pracowników naukowych Katedry Zarządzania i Marketingu. Udział w Seminarium trwa pięć lat, chyba że doktorant złoży wcześniej rozprawę doktorską.

 

ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM
Zasady prowadzenia Seminarium Doktorskiego na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, określa Regulamin Seminarium Doktorskiego na Wydziale Zarządzania GWSH.  

Regulamin
Seminarium Doktorskiego na Wydziale Zarządzania GWSH

 

Regulamin
korzystania z infrastruktury badawczej

 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA W SEMINARIUM
Zasady uczestnictwa w Seminarium Doktorskim reguluje Zarządzenie Rektora z dnia 12.06.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad uiszczania opłat z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz uczestnictwa w Seminarium Doktorskim na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w roku akademickim 2018/19.

 

Zarządzenia Rektora GWSH
w sprawie ustalenia wysokości i zasad uiszczania opłat z tytułu postępowania
kwalifikacyjnego oraz uczestnictwa w Seminarium Doktorskim na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w roku akademickim 2017/2018

  

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

Wszczęcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, regulują Regulamin otwierania i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach oraz Zarządzenie Rektora GWSH z dnia 12.06.2017r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad uiszczania opłat za przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, wszczęcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz wydanie dyplomu doktora, odpisu dyplomu doktora w języku angielskim oraz duplikatu dyplomu doktora na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.

 

Regulamin
otwierania i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Zarządzania GWSH

 

 

 

Potwierdzenie uzyskania przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego
uprawnień do nadawania stopnia naukowego.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+