Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Wręczenie pierwszych dyplomów doktorskich GWSH w 2009 r.

Biuro ds. przewodów i seminariów doktorskich

 • Katowice, ul. Harcerzy Września 3
  pokój 213, budynek A (II piętro)

 • (32) 35 70 624, kom. 607 361 752
 • agnieszka.szewczyk@gwsh.pl

Seminarium Doktorskie

Drukuj

Wydział Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, zaprasza na seminarium doktorskie prowadzone w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

CELE SEMINARIUM

 • Zapoznanie doktoranta z metodyką pracy naukowej, w tym w szczególności z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu.
 • Wykształcenie u doktoranta umiejętności związanych z warsztatem naukowym,
  w tym: posługiwania się literaturą naukową, prowadzeniem badań naukowych, pisaniem i dokumentowaniem tekstów naukowych.
 • Przygotowanie przez doktoranta, pod opieką merytoryczną opiekuna, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielne napisanie pod opieką naukową promotora rozprawy doktorskiej.

 

PROGRAM SEMINARIUM

 • Zajęcia z metodologii pracy naukowej.
 • Zajęcia z metodyki przygotowania rozprawy doktorskiej.
 • Wykłady z zarzadzania strategicznego oraz nowoczesnych koncepcji zarządzania.
 • Zajęcia na temat źródeł pozyskiwania środków finansowych i grantów na badania naukowe.
 • Tematyczne seminaria doktorskie prowadzone w Katedrze Zarządzania i Marketingu GWSH.

 

CZAS TRWANIA SEMINARIUM 
Seminarium prowadzone jest głównie przez samodzielnych pracowników naukowych Katedry Zarządzania i Marketingu. Udział w Seminarium trwa pięć lat, chyba że doktorant złoży wcześniej rozprawę doktorską.

 

ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM
Zasady prowadzenia Seminarium Doktorskiego na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, określa Regulamin Seminarium Doktorskiego na Wydziale Zarządzania GWSH.  

Regulamin
Seminarium Doktorskiego na Wydziale Zarządzania GWSH

 

Regulamin
korzystania z infrastruktury badawczej

 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA W SEMINARIUM
Zasady uczestnictwa w Seminarium Doktorskim reguluje Zarządzenie Rektora z dnia 12.06.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad uiszczania opłat z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz uczestnictwa w Seminarium Doktorskim na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w roku akademickim 2018/19.

 

Zarządzenia Rektora GWSH
w sprawie ustalenia wysokości i zasad uiszczania opłat z tytułu postępowania
kwalifikacyjnego oraz uczestnictwa w Seminarium Doktorskim na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w roku akademickim 2017/2018

  

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

Wszczęcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, regulują Regulamin otwierania i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach oraz Zarządzenie Rektora GWSH z dnia 12.06.2017r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad uiszczania opłat za przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, wszczęcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz wydanie dyplomu doktora, odpisu dyplomu doktora w języku angielskim oraz duplikatu dyplomu doktora na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.

 

Regulamin
otwierania i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Zarządzania GWSH

 

 

 

Potwierdzenie uzyskania przez Wydział Zarządzania GWSH
uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

 

 

Informujemy, że w dniu 19.11.2020 o godz. 11.00 zaplanowana została publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Baliś na temat „System informacji finansowej w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem – projektowanie, implementacja, ocena.”więcej

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+