Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Drukuj

Jeśli interesuje Cię działalność wychowawcza i resocjalizacyjna w placówkach edukacyjnych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych – wybrałeś właściwą specjalność. Tutaj zdobędziesz niezbędną wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, która pozwoli Ci zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst wychowania, a w konsekwencji również różnorodne uwarunkowania pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej. Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności stosowania różnych form wsparcia profilaktycznego i resocjalizacyjnego, jak również organizowania konkretnej pomocy psychopedagogicznej wychowankom i grupom społecznym.

Nasze studia obejmują zarówno przedmioty teoretyczne takie, jak pedagogika resocjalizacyjna, metodyka pracy resocjalizacyjnej, prawne podstawy resocjalizacji czy podstawy prawa opiekuńczego i rodzinnego, jak również szereg przedmiotów praktycznych. Są one związane między innymi z profilaktyką uzależnień, interwencją kryzysową w szkole, warsztatem pracy kuratora sądowego, pomocą postpenitencjarną i następczą, europejskimi programami pomocowymi, komunikacją interpersonalną i subkulturami młodzieżowymi. Studia są więc dla Ciebie doskonałą podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Akcentują też konieczność wzbogacania i aktualizowania swojej wiedzy oraz doskonalenia własnego warsztatu metodycznego. W ramach studiów na tej specjalności praktyki trwają aż 8 tygodni, co pozwoli Ci realnie poznać Twój przyszły świat zawodowy.

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe
Kończąc specjalność Resocjalizacja z profilaktyką społeczną uzyskasz kwalifikacje zawodowe, które pozwolą Ci podjąć się profesjonalnej pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej – będziesz przygotowany do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach świadczących pomoc i wsparcie zagrożonym jednostkom i grupom społecznym.

Pracę będziesz mógł znaleźć jako:

 • wychowawcaw świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w pogotowiu opiekuńczym, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych, świetlicach środowiskowych, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, policyjnych komórkach do spraw nieletnich i patologii. w sądach rejonowych w wydziałach rodzinnych i nieletnich
 • kurator sądowy, kurator dla dorosłych w zakładach karnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
 • pedagog szkolny w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej

Jak widzisz – masz szerokie możliwości zatrudnienia dostosowane do Twoich możliwości i preferencji. Studia pedagogiczne kształcą osoby odpowiedzialne, otwarte na potrzeby drugiego człowieka i posiadające rozwiniętą umiejętność komunikacji społecznej, dzięki czemu ich absolwenci nierzadko znajdują pracę również jako specjaliści zupełnie poza zawodem.

 

Przedmioty specjalnościowe – obowiązujące w ramach specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną 

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Instytucje opieki i resocjalizacji
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Profilaktyka społeczna
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Podstawy terapii w resocjalizacji
 • Podstawy diagnozy w resocjalizacji
 • Teorie kryminologiczne w praktyce resocjalizacyjnej
 • Psychologia kliniczna
 • Kształcenie społecznie niedostosowanych
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Interwencja kryzysowa w szkole
 • Profilaktyka uzależnień
 • Elementy psychiatrii
 • Pomoc postpenitencjarna i następcza
 • Warsztat pracy kuratora sądowego
 • Europejskie programy pomocowe
 • Komunikacja interpersonalna
 • Subkultury młodzieżowe
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+