PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Psychologia zarządzania

Drukuj

Chcemy byś, kończąc specjalność Psychologia zarządzania miał takie wykształcenie, które pozwoli Ci zrozumieć funkcjonowanie człowieka w jego otoczeniu zawodowym. Niezależnie od kompleksowej wiedzy z zakresu psychologii, w trakcie zajęć zdobędziesz też szeroką wiedzę z obszaru zachowań międzyludzkich w organizacji, zarządzania kadrami oraz psychologii ekonomicznej – to pozwoli Ci być wszechstronnym psychologiem-specjalistą.

Specjalność ta umożliwia zapoznanie się z najnowszymi metodami badania pracy i pracowników, a zdobyta wiedza ułatwi Ci efektywne posługiwanie się narzędziami ZZL (Zarządzania Zasobami Ludzkimi). Dzięki tej wiedzy zrozumiesz problemy psychologiczne związane z bezrobociem oraz jego utrwalonymi skutkami, a to z kolei pozwoli Ci m.in. na realizowanie efektywnych programów pomocy, adresowanych do osób pozostających bez zatrudnienia. Dodatkowo studenci tej specjalności poznają teorie i metody analizy rynku pracy oraz narzędzia polityki rynku pracy, co w istotny sposób poszerza ich kompetencje zawodowe, zwiększając ich szanse na rynku pracy.

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe
Uzyskując tytuł magistra na specjalności Psychologia zarządzania będziesz mógł podjąć pracę w pionach personalnych przedsiębiorstw różnych branż, agencjach zatrudnienia, urzędach pracy, biurach karier oraz w instytucjach szkoleniowych – to zupełnie różne miejsca pracy, dające ciekawe perspektywy dla osób o różnych preferencjach i uzdolnieniach. Sprawdzisz się tutaj jako psycholog pracy, doradca personalny, specjalista ds. zarządzania kapitałem ludzkim, konsultant ds. rekrutacji i selekcji bądź trener, a poszerzając swoją wiedzę i kompetencje, możesz też śmiało myśleć o karierze menedżerskiej w działach związanych z zasobami ludzkimi, public relations czy na przykład employer branding.

 

Przedmioty specjalnościowe – obowiązujące w ramach specjalności Psychologia zarządzania 

 • Podstawy zarządzania
 • Ekonomia (mikro, makro)
 • Różnice kulturowe a zachowania w biznesie
 • Zachowania ludzi w organizacjach
 • Rozwój zawodowy i kariera
 • Psychopatologia pracy
 • Coaching
 • Oceny okresowe i systemy motywacyjne
 • Psychologia kierowania
 • Problemy rynku pracy - psychologia bezrobocia
 • Metody badania pracy i pracowników
 • Zarządzanie projektami
 • Elementy prawa pracy
 • Szkolenia – przygotowanie i szkolenie
 • Psychologia zachowań ekonomicznych i konsumenckich
 • Psychospołeczne aspekty marketingu
 • Zarządzanie zmianą
 • Projekt badawczy
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+