PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej
czesne
w pierwszym semestrze
545 zł / miesiąc
studia niestacjonarne

Psychologia interwencyjna

Drukuj

Specjalność Psychologia interwencyjna umożliwia Ci uzyskanie pożądanych kwalifikacji zawodowych w zakresie umiejętności opracowania programów dydaktycznych (szkolenia, treningi) z zakresu pomocy psychologicznej, rozszerzania kompetencji interpersonalnych niezbędnych w relacjach z osobami wymagającymi pomocy psychologicznej; analizy problemów psychologicznych osób zwracających się o pomoc, udzielania pomocy psychologicznej w specyficznych sytuacjach trudnych dotyczących problemów rodzinnych, wykształcenia i kariery, problemów związanych z chorobą, niepełnosprawnością i podeszłym wiekiem, a także problemów dotyczących kontroli emocji i radzenia sobie ze stresem, wykorzystywania seksualnego, agresji i przemocy oraz uzależnień.

To szeroki wachlarz wiedzy dotyczącej problemów społecznych współczesnego świata, orientacji w możliwościach udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Na studiach poznasz formy pracy psychologicznej, podstawowe techniki przydatne w interwencji psychologicznej, zasady profilaktyki zaburzeń zachowań społecznych. Dodatkowo, postawiliśmy na rozwijanie kluczowych umiejętności i kompetencji coachingowych, co daje Ci dobre przygotowanie do akredytacji zgodnie w wymogami ICF – dzięki temu na rynku pracy masz dodatkowy atut i o wiele więcej możliwości.

Tematy, którymi będziemy się zajmować na studiach to w szczególności m.in.: problemy społeczne takie jak zagrożenie terrorystyczne, zachowania antyspołeczne, uprzedzenia, czy bezrobocie. 

 

Studia i co dalej? perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów psychologicznych na specjalności Psychologia interwencyjna przygotuje Cię do pracy wymagającej organizowania i udzielania pomocy psychologicznej, w szerokim zakresie oraz do współpracy ze służbami w sytuacjach kryzysowych. Studia te są przeznaczone dla osób, które zawodowo zamierzają zajmować się pracą z ludźmi wymagającymi takiej pomocy, ale także dla tych, którzy chcą współpracować z osobami, udzielającymi tej pomocy zawodowo – mamy tu na myśli kuratorów sądowych, asystentów rodziny, pracowników urzędów zatrudnienia, personel zakładów penitencjarnych, wychowawców i pracowników instytucji i organizacji zajmujących się pomaganiem i wspieraniem osób z problemami.

 

Wybrane obszary specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Psychologia interwencyjna

 • Trening umiejętności porozumiewania się: trening asertywności, perswazji i komunikacji z mediami
 • Konflikty, kryzysy, katastrofy
 • Propeudetyka pomocy psychologicznej
 • Psychologia bezpieczeństwa
 • Organizacja działalności służb w sytuacji kryzysowej
 • Trening samoobrony
 • Kryzysowe sytuacje w rodzinie
 • Mediacje rodzinne
 • Psychiatria środowiskowa
 • Zagadnienia procesu dorastania, problemy rozwojowe i szkolne
 • Proces interwencyjny w kryzysie zawodowym
 • Psychologiczne problemy późnej starości
 • Pomoc psychologiczna w chorobie
 • Trening radzenia sobie w żałobie
 • Kryminologia
 • Bezdomność i alienacja
 • Szok kulturowy - emigracja, uchodźctwo, akulturacja
 • Psychologia penitencjarna
 • Psychologia sądowa
 • Projekt badawczy
 • Prewencja zachowań agresywnych i przemocy
 • Podstawy interwencji psychologicznej w pracy z osobami doświadczającymi przemocy seksualnej
 • Prenegocjacje policyjne
 • Trening interpersonalny
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
czesne
w pierwszym semestrze
545 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+