Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Przewody doktorskie

Drukuj

ZASADY OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH 
na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Dnia 24 października 2005 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała na mocy decyzji nr BCK-II-U1417/2005 Wydziałowi Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

 

 

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH
Wszczęcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach, regulują Regulamin otwierania i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach oraz Zarządzenie Rektora GWSH z dnia 20.06.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad uiszczania opłat za przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, wszczęcie i przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz wydanie dyplomu doktora, odpisu dyplomu doktora w języku angielskim oraz duplikatu dyplomu doktora na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.

 

Regulamin
otwierania i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Zarządzania GWSH

 

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+