Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne

Pedagogika zdrowia z podstawami żywienia

Drukuj

Absolwent specjalności będzie posiadał  wiedzę w zakresie zdrowia dzieci i młodzieży, promowania zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej, podstaw dietetyki i zasad prawidłowego odżywiania. 

Nabędzie wiedzę i kompetencje dotyczące planowania, realizacji oraz ewaluacji procesu edukacji zdrowotnej. 

Uzyska przygotowanie w zakresie metod, form i środków dydaktycznych stosowanych w nowoczesnym procesie edukacji zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb subiektywnych i obiektywnych dzieci i młodzieży. 

Absolwent specjalności będzie mógł podjąć zatrudnienie jako pedagog w zakresie promocji zdrowia w placówkach systemu edukacji, systemu służby zdrowia, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach sportowych, rekreacyjnych, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+