PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pedagogika zdrowia

Drukuj

Specjaliści z różnych dziedzin podkreślają ogromne znaczenie prawidłowego odżywiania się i regularnej aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia i utrzymaniu organizmu w jak najlepszej formie przez długie lata. 

Niestety, aktualnie obserwowany wzrost zainteresowania zdrowiem i czynnikami mającymi wpływ na jego utrzymanie, nie przekłada się na eliminowanie nieprawidłowych nawyków żywieniowych i wzrost regularnej aktywności fizycznej zarówno wśród osób dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży szkolnej.  W każdej grupie wiekowej pojawia się także dodatkowy, destrukcyjny czynnik - stres, związany z trybem i tempem życia, czy problemami  funkcjonowania w pandemii. To istotne przyczyny, które destabilizują rozwój i funkcjonowanie człowieka.

Program specjalności, oferujący interdyscyplinarną wiedzę z zakresu pedagogiki zdrowia, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, odpowiadana na potrzeby dzisiejszej rzeczywistości w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia,  prowadzących do ogólnego dobrostanu współczesnego człowieka. 

Celem studiów na specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiających podejmowanie kompetentnych działań w zakresie diagnozy potrzeb,  utrzymania i poprawy zasobów zdrowia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 

Program studiów umożliwi rozwijanie umiejętności  i kompetencji w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych wychowanków w różnych sferach funkcjonowania – w zakresie zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz umiejętności psychospołecznych. Przygotowuje do realizacji działań edukacyjnych,  prozdrowotnych i profilaktycznych w środowisku szkolnym, w społeczności lokalnej, zakładach opieki zdrowotnej  czy pomocy społecznej. 

Specjalność Pedagogika zdrowia  umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności  z zakresu:

 • zdrowia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 • promowania zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej;
 • diagnozowania potrzeb i problemów dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 • planowania, realizacji oraz ewaluacji procesu edukacji zdrowotnej;
 • tworzenia programów edukacji zdrowotnej;
 • metod, form i środków dydaktycznych stosowanych w nowoczesnym procesie edukacji zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb subiektywnych i obiektywnych dzieci i młodzieży.

 

Absolwent specjalności będzie mógł być zatrudniony  w wydziałach zdrowia i opieki społecznej, w placówkach systemu oświaty, w instytucjach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia, w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, w instytucjach prowadzących działalność edukacyjną w zakresie promocji zdrowia w przestrzeni wirtualnej, w placówkach opieki zdrowotnej i firmach medycznych działających na rynku zdrowia, w podmiotach i organizacjach pozarządowych realizujących projekty edukacyjne i profilaktyczne związane z ochroną zdrowia i promocją zdrowego stylu życia.

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Pedagogika zdrowia
 • Psychologia zdrowia
 • Edukacja zdrowotna
 • Profilaktyka społeczna 
 • Profilaktyka uzależnienie
 • Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna
 • Problemy rozwojowe dzieci i młodzieży
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Podstawy dietetyki w profilaktyce chorób
 • Aktywność ruchowa w profilaktyce chorób 
 • Zdrowie publiczne
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych 
 • Prewencja ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w sieci
 • Kryzys i interwencja kryzysowa
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w praktyce klinicznej
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i interwencje systemowe w rodzinie
 • Praca z uczniem agresywnym i ofiarami przemocy szkolnej
 • Projektowanie i ewaluacja programów profilaktyki i promocji zdrowia
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+