Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne

Terapia zajęciowa

Drukuj

Absolwent specjalności będzie dysponował kompetencjami w zakresie diagnozowania psychospołecznego funkcjonowania i potrzeb, a następnie planowania zajęć terapeutycznych. Pozna metodykę pracy terapeuty zajęciowego – będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z obszaru zróżnicowanych form, metod i technik terapii zajęciowej dla osób z dysfunkcjami, niepełnosprawnych i starszych. Program studiów w ramach specjalności „Terapia zajęciowa” uwzględnia istotne elementy między innymi arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii, psychoterapii i socjoterapii.

W trakcie studiów studenci specjalności rozwiną kompetencje interpersonalne, które w połączeniu  z przygotowaniem merytorycznym i metodycznym pozwolą na efektywną aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem (niepełnosprawni, osoby starsze) w różnych obszarach funkcjonowania – na rynku pracy, w edukacji czy w czasie wolnym.

Miejsca pracy możliwe po specjalności sanatoria, oddziały, domy pomocy społecznej, kluby seniora, warsztaty terapii zajęciowej, hospicja, zakłady opiekuńcze, ośrodki resocjalizacyjne, świetlice terapeutyczne.

czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+