PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Terapia zajęciowa

Drukuj

Absolwent specjalności będzie dysponował kompetencjami w zakresie diagnozowania psychospołecznego funkcjonowania i potrzeb, a następnie planowania zajęć terapeutycznych. Pozna metodykę pracy terapeuty zajęciowego – będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z obszaru zróżnicowanych form, metod i technik terapii zajęciowej dla osób z dysfunkcjami, niepełnosprawnych i starszych. Program studiów w ramach specjalności „Terapia zajęciowa” uwzględnia istotne elementy między innymi arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii, psychoterapii i socjoterapii.

W trakcie studiów studenci specjalności rozwiną kompetencje interpersonalne, które w połączeniu  z przygotowaniem merytorycznym i metodycznym pozwolą na efektywną aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem (niepełnosprawni, osoby starsze) w różnych obszarach funkcjonowania – na rynku pracy, w edukacji czy w czasie wolnym.

Miejsca pracy możliwe po specjalności to: sanatoria, oddziały szpitalne, domy pomocy społecznej, kluby seniora, warsztaty terapii zajęciowej, hospicja, zakłady opiekuńcze, ośrodki resocjalizacyjne, świetlice terapeutyczne.

 

Przedmioty specjalnościowe realizowane w ramach Terapii zajęciowej:

 • Wprowadzenie do terapii zajęciowej
 • Komunikacja interpersonalna w pracy terapeuty zajęciowego
 • Pedagogika specjalna
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Terapia zajęciowa w pracy z seniorami
 • Terapia zajęciowa we wspomaganiu rozwoju dzieci i młodzieży
 • Arteterapia-sztuki plastyczne
 • Elementy ergoterapii
 • Podstawy socjoterapii
 • Elementy muzykoterapii
 • Psychologia kliniczna
 • Terapia zajęciowa osób z dysfunkcją ruchu
 • Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Terapia ruchem
 • Biblioterapia
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Elementy psychoterapii
 • Terapia zajęciowa w psychiatrii
 • Elementy choreoterapii
 • Techniki oparte na dramatyzacji
 • Elementy polityki społecznej
 • Elementy prawa socjalnego
 • Konwersatorium
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+