Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pedagogika opiekuńcza i opieka nad osobami starszymi z elementami gerontologii i geriatrii

Drukuj

W ramach studiów na tej specjalności zapewniamy możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w środowisku ich życia, jak i w ramach instytucji. Chcemy nauczyć studentów pracy z indywidualnymi osobami czy grupami osób, ale również z ich rodzinami, opiekunami oraz jeszcze szerzej – fundacjami czy organizacjami działającymi na rzecz osób starszych. Społeczeństwo w Polsce i Europie starzeje się – potrzebna jest już teraz wykwalifikowana kadra, służąca swoją pomocą seniorom.

Absolwent studiów na specjalności Pedagogika opiekuńcza i opieka nad osobami starszymi z elementami gerontologii i geriatrii  będzie mógł w swojej przyszłej pracy wykorzystać wiedzę, aby pomóc utrzymać sprawność i funkcjonowanie osób w starszym wieku, by pracować nad utrzymaniem samodzielności w życiu codziennym. Chcemy, by potrafił profesjonalnie wspierać funkcjonowanie swojego podopiecznego w różnych grupach społecznych, dbać o jego prawidłowe żywienie i rozwój fizyczny na miarę indywidualnych możliwości. Nie mniej ważne jest aktywizowanie procesów pamięci u seniora, aktywne i twórcze wykorzystanie jego czasu wolnego itp. Jest to praca niełatwa i wymagająca, ale powiązana z pewnego rodzaju misją i dająca satysfakcję i poczucie spełnionego obowiązku.

Co więcej, posiadana wiedza pozwala naszym absolwentom tej specjalności na podejmowanie działań profilaktycznych oraz naprawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb seniora czy seniorki, tak aby polepszyć jakość życia podopiecznego (mamy tu na myśli m.in. pomoc w składaniu wniosków o zasiłek pielęgnacyjny, informacje na temat pomocy medycznej, społecznej, prawnej itp.). Podobnie jak w przypadku innych specjalności na Pedagogice, również w tym przypadku praktyki trwają aż 360 godzin.

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe

Kończąc specjalność Pedagogika opiekuńcza i opieka nad osobami starszymi z elementami gerontologii i geriatrii, absolwent będzie doskonale przygotowany do pracy z osobami starszymi, co mając na uwadze postępujące starzenie się społeczeństwa, daje ogromne możliwości zatrudnienia. Będzie mógł realizować zadania związane z opieką i aktywizacją osób w starszym i podeszłym wieku na coraz bardziej rozbudowanym rynku usług dla seniorów. Jako stosownie wykształcony opiekun, będzie cenionym specjalistą w placówkach państwowych i prywatnych, nie tylko w Polsce, ale za granicą – ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Zachodniej.

Przedmioty specjalnościowe – obowiązujące w ramach specjalności Pedagogika opiekuńcza i opieka nad osobami starszymi z elementami gerontologii i geriatrii

 • Podstawy pedagogiki opiekuńczej
 • Podstawy opieki paliatywnej
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Podstawy pracy z niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi
 • Poradnictwo opiekuńcze
 • Elementy polityki społecznej
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Instytucjonalne formy opieki i wychowania
 • Wybrane zagadnienia pedagogiki rodzinnej
 • Rodzinne i instytucjonalne formy pieczy zastępczej
 • Terapia rodziny
 • Edukacja dorosłych i kształcenie ustawiczne
 • Andragogika
 • Gerontologia społeczna
 • Psychologia człowieka dorosłego
 • Praca kulturalno-oświatowa z dorosłymi i seniorami
 • Choroby wieku podeszłego i podstawy rehabilitacji
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+