Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne

Opiekun osób starszych z elementami terapii zajęciowej

Drukuj

Absolwent specjalności będzie posiadał  wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb seniorów, a także rozpoznawania ich potencjału i ograniczeń wynikających z posiadanych schorzeń czy niepełnosprawności. Pozna możliwości wspierania osób starszych w różnych aspektach ich aktywności: społecznej, kulturowej, edukacyjnej i fizycznej w oparciu o rozpoznane zasoby indywidualne, tkwiące w środowisku rodzinnym, instytucjonalnym i lokalnym. Absolwent będzie potrafił zapobiegać zjawisku wykluczenia społecznego, poprzez aktywizowanie osób starszych w różnych sferach życia i udzielanie wsparcia emocjonalnego.

Osoba kończąca studia na specjalności „Opiekun osób starszych z elementami terapii zajęciowej” będzie zatem przygotowana pod względem metodycznym do realizacji działań wspierających i opiekuńczych skierowanych do seniorów, w zależności od ich sytuacji życiowej, stanu zdrowia i zdiagnozowanych problemów. Dodatkowo absolwent będzie posiadał kompetencje  z zakresu terapii zajęciowej – w trakcie studiów uczestnicy poznają rodzaje i metody terapii zajęciowej, a także techniki pracy wspierające funkcjonowanie seniorów w aspekcie  poznawczym,  emocjonalnym i społecznym, jak i fizycznym.

Studia na specjalności mają na celu przygotowanie do pracy z ludźmi starszymi w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej, jak również  w zakresie indywidualnego wsparcia; opieki domowej osób starszych.

czesne
330 zł / miesiąc
studia niestacjonarne
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+