PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Mentoring, Tutoring i Coaching w Edukacji

Drukuj

PERSPEKTYWA NA RYNKU
Współcześnie rola nauczyciela wykracza poza ramy tradycyjnego procesu nauczania, przygotowania i doświadczenia. Największym wyzwaniem dla nauczycieli jest to, jak mają motywować swoich podopiecznych do nauki, a także wspierać ich w procesie rozwoju. Aby sprostać tym oczekiwaniom potrzebują nowej wiedzy i umiejętności, aby skutecznie nie tylko poradzić z nowymi wyzwaniami, lecz mieć wpływ na proces swojego rozwoju zawodowego i osobistego. Dlatego do metod przyszłości należą: coaching, mentoring, tutoring. Zagościły one na wszystkich etapach nauczania – od szkół podstawowych po wyższe.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

DLA KOGO?
Studia są adresowane przede wszystkim do:

 • nauczycieli (wszystkich poziomów szkół)
 • wychowawców w placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo- wychowawcz
 • specjalistów zajmujących się wpieraniem rozwoju zawodowego nauczycieli 
  (doradców zawodowych, konsultantów, opiekunów stażu i innych)
 • pracowników sektora poradnictwa, wsparcia i pomocy psychopedagogicznej w tym socjalnej
 • dyrektorów, kierowników szkoleń i opiekunów metodycznych
 • pracowników administracji publicznej w zakresie oświaty
 • osób zainteresowanych rozwojem osobistym

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest wzmocnienie dydaktycznej skuteczności i długotrwałości efektów nauczania. Wyposażony w nowoczesne narzędzia nauczyciel - wychowawca jest w stanie skutecznie zmotywować ucznia, rozwinąć jego mocne strony. Może czerpać więcej satysfakcji ze swojej pracy.

JAKIE ZDOBĘDĘ UMIEJĘTNOŚCI?

 • efektywnego uczenia i rozwijania swoich klientów
 • budowania wspierających proces uczenie się relacji z klientami
 • prowadzenia sesji coachingowych oraz programów mentoringowych;
 • stosowania narzędzi przydatnych w tutoringu coachingu i mentoringu,

Program studiów uwzględnia standardy największych organizacji zrzeszających coachów z całego świata. Uwzględnia rozwój wszystkich zalecanych przez ICF kompetencji coachingowych na poziomie wymaganym dla poziomu Associated Certified Coach (ACC).

Prowadzący zajęcia trenerzy posiadają różnorodne doświadczenia coachingowe i mentoringowe. Każdy z trenerów jest certyfikowanym coachem reprezentującym różne szkoły i podejścia coachingowe m.in.: Ericsson College -The Art and Science of Coaching,  International Coaching Certification lub iinną, pracował bądź współpracował z placówkami edukacyjnymi różnych szczebli.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW, KLIKNIJ TUTAJ

 

WYKŁADOWCY

Aleksandra Skwara

Psycholog, terapeuta, mediator, trener (poziom 5 EQF – starszy trener, posiada rekomendację trenerską II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), certyfikowany  coach ICC. Ukończyła również renomowany program „The Art and Science of Coaching” prowadzony przez Erickson College. Wykorzystania coachingu w pracy z zespołem uczyła się u Marlyn Atkinson (Coachinh Team Thinking & Team Innovation). Jest absolwentką wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy psychologicznej i pracy z grupą, prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Od kilkunastu lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prowadzi szkolenia i sesje coachingowe dla nauczycieli. Konsultant i superwizor rad pedagogicznych.

Anna Worsztynowicz

Dr n. hum., psycholog, wykładowca akademicki (Uniwesytet Śląski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), trener, certyfikowany coach ACC ICF (Associate Certified Coach) oraz Erickson Professional Coach (Erickson College), członek international Coach Federation. Prowadzi sesje i projekty coachingowe oraz wykłady i szkolenia z zakresu coachingu i psychologii coachingu. Egzaminator i mentor coach w Szkole Coachów Akademii SET. Autorka publikacji na temat coachingu. Odbyła staż w Institute od Education University od London poznając projekty coachingowe realizowane w IOE oraz możliwości zastosowania coachingu w edukacji. 

Jarosław Traczyński

Nauczyciel historii z dwudziestoletnim stażem, tutor - praktyk - od lat z powodzeniem pracuje z uczniami jako tutor wychowawca i tutor naukowy. Konsultant tutorów, min. przez pięć lat był konsultantem w tutorskim Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu, szkoleniowiec. Współzałożyciel i od 2006 r. prezes Kolegium Tutorów. Od 2008 r. koordynator programu "Tutor we wrocławskiej szkole", wdrażanego w ponad trzydziestu wrocławskich publicznych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Współautor innowacji pedagogicznych z zakresu tutoringu. W latach 1997 - 2008 pomysłodawca i dyrektor Liceum Akademickiego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Były dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "TEO". Od 2009 do 2013 r. prezes Towarzystwa Edukacji Otwartej.

Elżbieta Zawodniak

Pedagog szkolny z wieloletnim doświadczeniem,  coache, licencjonowany trenerem i superwizor warsztatu umiejętności psychospołecznych oraz treningu interpersonalnego rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada dyplom magisterski z pedagogiki i pomocy socjalnej Uniwersytetu im. Powstańców Śląskich w Opolu. Ukończyła Szkołę Coachów "The Art and Science of Coaching" we Wszechnicy UJ w Krakowie. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z zakresu psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, Śląskiej Szkoły Trenerów, ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji, coachingu, asertywności, autoprezentacji, radzenia sobie ze zmianą, kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów.

Krystyna Szczęsna-Witkowska

Psycholog, konsultant Pracowni Doskonalenia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ROM-E Metis. Jest absolwentką wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy psychologicznej i pracy z grupą, prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Rodzinnego Ośrodka Synapsis w Warszawie i specjalistów z zagranicy. Brała udział w zagranicznych konferencjach szkoleniowych poświęconych terapii krótkoterminowej i terapii ericksonowskiej /USA, Wielka Brytania/. Uczestniczyła w trzyletnim projekcie polsko-holenderskim Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA) nową metodą w systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce, w charakterze zarówno uczestnika szkoleń, jak i trenera upowszechniającego tę metodę. Ukończyła studia podyplomowe Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie. Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracypsychoprofilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. Jest autorką licznych programów szkoleniowych, m.in. w zakresie pracy z agresją na terenie placówek oświatowych, konstruktywnego wspierania dzieci w sytuacjach kryzysowych, kształtowania ich umiejętności społecznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia i konsultacje dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych zwiększające ich kompetencje wychowawcze i wzmacniające strategie radzenia sobie ze stresem zawodowym.

Beata Łęcka

 Psycholog, konsultant Pracowni Doskonalenia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ROM-E Metis. Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy psychologicznej w pracy indywidualnej, rodzinnej i grupowej, prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie oraz specjalistów z zagranicy (m.in. Pittsburgh International Children and Families Institute – USA, Uniwersytet Fontys w Tilburgu – Holandia). Brała udział w zagranicznych konferencjach szkoleniowych poświęconych terapii uzależnień (USA) międzynarodowej współpracy między placówkami edukacyjnymi w ramach programu Socrates w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Hiszpanii), pomocy dziecku i rodzinie w ramach instytucji opiekuńczo –wychowawczych (Portugalia). Uczestniczyła w trzyletnim projekcie polsko-holenderskim Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA) nową metodą w systemach opieki społecznej i edukacji w Polsce (w charakterze zarówno uczestnika szkoleń, jak i trenera upowszechniającego tę metodę). Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, zwiększające m.in. ich umiejętności pracy z grupą i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi oraz wspierania dziecka w rozwoju oraz w obliczu różnego rodzaju sytuacji kryzysowych (m. in. przemocy rówieśniczej, rozwodu, adaptacji w rodzinie zrekonstruowanej, śmierci osób bliskich).

 

 


 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania: dwa semestry, 180  godzin
 • Forma zjazdów: forma weekendowa raz lub dwa razy w miesiącu: sobota-niedziela

Zaliczenie: praca pisemna – realizacja projektu coachingowego, mentoringowego, tutorskiego

Wymagana jest obecność na minimum 80% zajęć

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 85 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3200 zł : płatne w ośmiu ratach po 400 zł

Czesne dla absolwentów GWSH:  3200 zł 3040 zł (-5%): płatne w ośmiu ratach po 380zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

Romualda Węglarska - tel. (32) 3570 582, e-mail: roma.weglarska@gwsh.pl

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+